ישראמקו מפרסמת את דוח העתודות והתזרים המעודכן ממאגר תמר

הדוח החדש משקף ערך נוכחי של כ- 1.7 מיליארד דולר לחלקה של השותפות במאגר בניכוי תמלוגים; המכירות לשווקים במצרים ובירדן עודכנו ל-44 BCM עד שנת 2040

חדשות ספונסר 11/12/2019 15:16

א+א- 1

חברת ישראמקו פרסמה היום את דוח העתודות ונתוני תזרים מהוון מעודכן ממאגר תמר, אשר נערך על ידי מעריך עתודות חיצוני (NSAI).

 

הדוח החדש משקף ערך נוכחי של כ- 1.7 מיליארד דולר (לפי שיעור היוון של 10%) לחלקה של השותפות במאגר בניכוי תמלוגים. השותפות מדווחת כי היקף עתודות הגז המוכחות והצפויות (2P) במאגר תמר עומד נכון ל-30.9.2019 על כ-307 BCM וזאת לאחר הפקה של כ- 7.7 BCM בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2019.

 

בנוסף, השותפות עדכנה את נתוני התזרים המהוון. עיקרי השינויים הם עדכון תחזית כמות המכירות הנובעת משקלול עדכון תחזית המכירות בשוק הגז הטבעי בישראל ועדכון תחזית המכירות בגין מימוש הסכם הייצוא למצריים - בחישוב התזרים המהוון הונחו מכירות מייצוא גז לשווקים המקומיים במצרים ובירדן בהיקף מצרפי כולל של כ- 44 BCM עד לשנת 2040.

 

עוד שינוי עליו דיווחה השותפות הוא במחיר המכירה הממוצע. השינוי נובע ממספר סיבות ביניהן עדכון תחזית שיעור התאמת המחיר בהסכם חברת החשמל - במסגרת התזרים המהוון הונח כי תבוצע התאמת מחיר בשיעור של 25% בהסכם עם חברת חשמל במועד ההתאמה הראשון (1.7.2021), עדכון תחזיות המחירים ללקוחות עתידיים בשוק המקומי ולייצוא ועדכון תחזיות מדדים אליהם מוצמדים מחירי המכירה, בפרט תעריף ייצור החשמל, מדד המחירים לצרכן האמריקאי ומחיר חבית מסוג ברנט.

 

עדכון נוסף נמסר לגבי תחזית ההוצאות ההוניות של המיזם, הנובע בעיקר מתוכנית הפיתוח העתידית של שדה תמר, לרבות שינויים במועדי קידוח בארות עתידיות ועלויות הוניות ותפעוליות בגין עסקת הייצוא למצרים.

 

תגובה אחת

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
  1. 1
    לפי הדוח ישראמקו נסחר בחצי חינם

    pan 12/12/2019 10:19