חדשות שוק ההון category name

מליסרון: הרווח הנקי ברבעון השלישי עלה ב-24.6%

ה-FFO ברבעון גדל בכ- 2.3% לכ-180 מיליון שקל; עליה של כ-2.8% בפדיונות בכלל הקניונים; החברה תחלק דיבידנד בסך של 60 מיליון שקל

חדשות ספונסר 21/11/2019 09:27

א+א-

חברת הנדל"ן המניב מליסרון שבשליטת ליאורה עופר מפרסמת היום את תוצאותיה לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים של השנה, ומציגה רבעון של צמיחה במרבית הפרמטרים התפעוליים.

 

ה-NOI מנכסים זהים הסתכם ברבעון השלישי בכ-293 מיליון שקל, בדומה לרבעון המקביל אשתקד. בתשעת החודשים הראשונים של 2019 ה-NOI מנכסים זהים עלה בכ-0.6% לכ-879 מיליון שקל, בהשוואה לכ-874 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

 

ה-NOI חלק הבעלים ברבעון השלישי עלה לכ-274 מיליון שקל, בהשוואה לכ-273 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. ה-NOI חלק הבעלים בתשעת החודשים הראשונים עלה לכ-823 מיליון שקל, בהשוואה לכ-820 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

 

גידול ב-NOI מנכסים זהים של כ-0.6%, לצד תחילת הנבה של ההרחבה שנבנתה למלאנוקס בפארק עופר יוקנעם, הביאו לגידול כולל של כ-1.3% אשר מותן בעקבות מימוש נכס שהניב בתקופה המקבילה אשתקד כ-3 מיליון שקל, ובגין נכס המצוי בתהליך שינוי ייעוד 2 מיליון שקל.

 

ה-FFO המייצג של הקבוצה עלה ברבעון השלישי לכ-180 מיליון שקל, בהשוואה לכ-176 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2019 גדל ה-FFO המייצג של הקבוצה בכ-2.9% לכ-536 מיליון שקל, בהשוואה לכ-521 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

 

החברה סיימה את הרבעון השלישי לשנת 2019 עם עליה של כ-24.6% ברווח הנקי המיוחס לבעלי המניות לכ-131 מיליון שקל, לעומת כ-105.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח עלה בעיקר בשל קיטון בהוצאות המימון של החברה, נטו כתוצאה מירידת מדד של כ- 0.69% שהייתה הרבעון לעומת עליה של כ – 0.2% שהייתה ברבעון המקביל אשתקד ומירידה בהוצאות הריבית הריאלית. 

 

החברה סיימה את תשעת החודשים הראשונים של השנה עם עליה של כ-57% ברווח הנקי המיוחס לבעלי המניות לכ-652 מיליון שקל, לעומת כ-416 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. תזרים המזומנים שנבע מפעילות שוטפת בתשעת החודשים הראשונים עלה בכ-11% לכ-554 מיליון שקל, בהשוואה לכ-499 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

 

שווי הנדל"ן להשקעה, נכון ליום ה-30.9.2019, עלה לכ-17.7 מיליארד שקל, המהווה גידול של כ-541 מיליון שקל משוויו ב-31 בדצמבר 2018. הגידול נובע בעיקר מעליית שווי כתוצאה מעדכון שיעור ההיוון של מרבית מהנכסים ע"י שמאי חיצוני, ומהתקדמות בקצב ההשקעות בפרויקטים המצויים בשלבי הקמה.

 

האמצעים הנזילים של הקבוצה (מזומנים ונכסים פיננסיים לזמן קצר), בסוף הרבעון הסתכמו בכ-614 מיליון שקל. הון הבעלים, הסתכם לסך של כ-6.49 מיליארד שקל. ה- EPRA NAV (הון הבעלים בנטרול עתודות למס) הסתכם לסך של 8.8 מיליארד שקל.

 

מפילוח נכסי הקבוצה עולה כי כ-85% מה-NOI הנובע משטחי מסחר מיוחס למתחמי קניות אזוריים המתאפיינים במיקומים מרכזיים בלב ערי המטרופולין ולהערכת החברה קניונים אלה ימשיכו להתחזק בראייה ארוכת טווח. על פי נתוני הפדיון שלה מליסרון הציגה עליה של כ-2.8% בכלל הקניונים בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2019, מתחמי הקניות האזוריים הציגו עליה של כ- 3.5%.

 

לאחרונה סיימה החברה את בנייתם של מספר פרויקטים אשר הוסיפו למצבת שטחיה מעל ל- 33 אלפי מ’’ר (חלק החברה). שטחים אלה צפויים להניב לחברה תוספתNOI של כ-30 מיליון שקל בשנה (חלק החברה), בהנחת תפוסה מלאה.

 

בין הפרויקטים ניתן למנות את: בניין B בפארק עופר 2 בפתח תקווה, בניין מלאנוקס ביוקנעם, הוספת קומה בקניון עופר מעלה אדומים ושני מבנים חדשים במתחם העודפים חוצות המפרץ. כמו כן, לחברה מספר פרויקטים בהקמה, בעיקר בתחום המשרדים, שבנייתם החלה או תחל בזמן הקרוב, ואשר יגדילו את סך השטח להשכרה שבבעלות הקבוצה במעל 134 אלף מ"ר ב-5 השנים הבאות.

 

נכסי החברה ממשיכים להציג שיעורי תפוסה גבוהים ויציבים של כ-98% במרכזים המסחריים ושל כ-93% במשרדים. שיעור המינוף על נכסי החברה ירד מתחילת השנה לכ-50.9%, לעומת כ-53% בסוף 2018, וזאת בהמשך למגמת החברה להורדת שיעור המינוף לאורך השנים. (בשנת 2014 עמד שיעור המינוף על כ- 60%).

 

ליאורה עופר, יו"ר מליסרון: "ברבעון השלישי לשנת 2019 המשיכה החברה להציג שיפור בפרמטרים הפיננסיים והתפעוליים, וזאת על רקע השינויים שעובר תחום הקמעונאות, ובכללם המגמות הנוגעות לתרבות הצריכה באמצעות האינטרנט. 

 

החברה ממשיכה לפעול להשבחת מרכזי המסחר והקניונים שבבעלות הקבוצה ובד בבד מחזקים את תחום המשרדים. אנו מאמינים כי נתוני הצמיחה העקביים שהחברה מציגה הם העדות הטובה ביותר לאיכות נכסי החברה ולביקוש הגבוה להם".

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה