הכנסות מניבים ריט ברבעון צמחו בכ-25% ברבעון השלישי

הרווח הנקי הסתכם בכ- 10.7 מיליון ש"ח ברבעון, בהשוואה לרווח של 1.4 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה; תחזית ה-NOI של החברה לשנה כולה עומדת על 49 מיליון ₪

חדשות ספונסר 12/11/2019 09:04

א+א-

מניבים קרן הריט החדשה מדווחת על תוצאות הרבעון השלישי של 2019 ועל תוצאות תשעת החודשים הראשונים של השנה.

 

הכנסות החברה מדמי שכירות וניהול הסתכמו ברבעון השלישי בכ- 15 מיליון ש"ח, גידול של כ- 25%, לעומת הכנסות של כ- 12 מיליון ש"ח ברבעון השלישי בשנת 2018. הכנסות הקרן מדמי שכירות וניהול בתשעת החודשים הראשונים של 2019 הסתכמו לסך של כ- 43.1 מיליון ש"ח, גידול של כ- 25.5%, לעומת הכנסות של כ- 34.4 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

 

הגידול בהכנסות נובע בעיקר מהגידול במצבת הנכסים של החברה, וכן מעליה ריאלית של דמי השכירות בחוזים שנחתמו בתקופת הדוח. יצוין כי הכנסות החברה לא כוללות הכנסות מהסכמי שכירות שנחתמו ברחובות ובירושלים, ותחילת הנבתם צפויה במהלך הרבעונים הבאים. כמו כן, הנכס במגדל משה אביב החל להניב רק בתחילת הרבעון האחרון, וצפוי להניב בצורה מלאה החל מתחילת 2020.

 

ה- NOI הסתכם ברבעון השלישי לשנת 2019 בכ- 12.7 מיליון ש"ח, גידול של כ- 30% לעומת כ- 9.8 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. ה- NOI בתשעת החודשים הראשונים של 2019 הסתכם לסך של כ- 36.7 מיליון ש"ח, גידול של כ- 27.5%, לעומת כ- 28.7 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

 

ה- FFO הריאלי ברבעון השלישי לשנת 2019 הסתכם בכ- 7.7 מיליון ש"ח, גידול של כ- 25.5% בהשוואה לכ- 6.2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. ה- FFO הריאלי בתשעת החודשים הראשונים של 2019 עמד על סך של כ- 21.8 מיליון ש"ח, גידול של כ- 19%, בהשוואה לכ- 18.3 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

 

הרווח הנקי ברבעון השלישי לשנת 2019 הסתכם בכ- 10.7 מיליון ש"ח, בהשוואה לרווח של כ- 1.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של 2018 זינק והסתכם בסך של כ- 28.8 מיליון ש"ח, בהשוואה לרווח של כ- 2.7מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

 

עופר אברם, מנכ"ל מניבים: "במהלך הרבעון דיווחנו על רכישת בניין משרדים ברעננה ב-51 מיליון ש"ח, וכן על קיום משא ומתן לרכישת מספר מתחמים בצפון בהיקף כספי כולל של כ- 635 מיליון ש"ח, שלגביהם אנו שוקלים שילוב שותף בשיעור של כ- 25% מהיקף העסקה. בנוסף, אנו מקווים לחתום במהלך השבועות הקרובים את ההסכם לרכישת 70% ממפעל חדש שיוקם על ידי חברת רב-בריח בהיקף של 130-170 מיליון ש"ח, שעל המו"מ לגביו דיווחנו לפני מספר חודשים.

 

במהלך החודשים הקרובים נמשיך את מאמצי השיווק של מגדל מניבים מיטב שצפוי להיות ממגדלי המשרדים הבולטים באזור השרון, ואנו בטוחים בהצלחתו. נכסים אלה, שלצורך רכישתם נשתמש גם ביתרת המזומנים המשמעותית שבידינו, יבטיחו את המשך הצמיחה של מניבים בשנים הקרובות".

 

תחזית החברה לשנת 2019: NOI של 49 מיליון ש"ח; FFO בסך של 29 מיליון ש"ח; יצוין כי תחזיות אלו מתבססות על מצבת הנכסים הקיימת, ואינן כוללות שימוש ביתרת המזומנים של החברה (כ- 223.6 מיליון ש"ח) לרכישת נכסים חדשים, ובין היתר הנבה מהנכס ברעננה שנרכש ברבעון האחרון.

 

במהלך חודש ספטמבר 2019 חילקה הקרן דיבידנד בהיקף של 10.5 מיליון ש"ח. החברה צופה כי תחלק דיבידנד בהיקף כולל של כ-20-22 מיליון ש"ח בעבור שנת 2019.

 

במהלך התקופה גייסה החברה הון בסך כולל של כ- 112 מיליון ש"ח בהנפקות פרטיות מגופים מוסדיים גדולים וכן דיווחה על מימוש של אופציות סדרה 2 של הקרן בהיקף של כ-108.7 מיליון ש"ח, וסה"כ גייסה הון בסך של כ-220 מיליון ש"ח מתחילת השנה. כמו כן, ביצעה החברה פירעון חלקי של אג"ח סדרה א’ בהיקף של כ-17 מיליון ש"ח.

 

לקרן מניבים 10 נכסים, כולל הנכס האחרון שנרכש ברעננה, בשטח כולל של כ- 100 אלף מ"ר וכ- 24 אלף מ"ר שטחי חנייה. שווי נכסי הקרן מסתכם לסך של כ-800 מיליון ש"ח (לא כולל הנכס ברעננה בשווי 51 מיליון ש"ח ולא כולל את מגדל מניבים מיטב בצומת רעננה-כפר סבא). הקמת המגדל שיכלול 19 קומות משרדים בשטח של כ-25,000 מ"ר נמשכת, והשלמתו צפויה בתוך פחות משנה. במהלך הרבעון חתמה מניבים על הסכמי שכירות הנוגעים לשטחים פנויים, בעיקר ברחובות ובירושלים, ושיעור התפוסה בנכסיה, עומד על כ- 97%.

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה