חדשות כלכלה category name

השקל התחזק ברבעון השלישי מול הדולר בכ-2.4% ומול האירו ב-6.3%

הגופים המוסדיים מכרו מט"ח בהיקף של 0.5 מיליארד דולר; מנגד נרשמו רכישות מט"ח של כ-3.6 מיליארדי דולרים ע"י המגזר העסקי, וכ-1.7 מיליארדים על ידי המגזר הפיננסי

חדשות ספונסר 10/11/2019 13:59

א+א-

במהלך הרביע השלישי התחזק השקל מול הדולר בשיעור של כ- 2.4%, ומול האירו ב- 6.3%, כך עולה מנתונים שמפרסם היום בנק ישראל.

 

מול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של ישראל, כפי שמשוקלל בשער החליפין הנומינאלי האפקטיבי, התחזק השקל ב- 4.4%.  בשערו של הדולר מול מטבעות עיקריים נרשמה מגמת התחזקות ברביע השלישי - הדולר התחזק בכ- 4.2% מול האירו, ב- 0.2% מול היין היפני, ב- 1.94% מול הפרנק השוויצרי וב- 3.16% מול הפאונד הבריטי.

 

סטיית התקן של השינוי בשער החליפין שקל/דולר, המייצגת את התנודתיות בפועל בשער החליפין, עלתה ב- 0.3 נקודות האחוז במהלך הרביע השלישי ועמדה על 5.4% בסוף ספטמבר. רמתה הממוצעת של סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שקל/דולר "מעבר לדלפק" נותרה ללא שינוי במהלך הרביע, ועמדה על 7.2% בסוף ספטמבר.

 

סטיית התקן הגלומה באופציות על מט"ח בשווקים מתעוררים ירדה מ-9.2% ל-8.7%, לעומת עלייה של סטיית תקן זו בשווקים מפותחים, שעלתה מ-6.3% ל-7% במהלך הרביע. סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שער החליפין מייצגת את התנודתיות הצפויה בשער החליפין.

 

ברביע השלישי של שנת 2019 ניכר שינוי בפעילות של תושבי חוץ והמגזר הפיננסי המקומי בהשוואה לרביע הקודם. אומדן לפעילות המגזרים העיקריים בשוק מטבע חוץ מעלה כי במהלך הרביע השלישי נרשמו מכירות מטבע חוץ נטו ע"י תושבי חוץ בסך של כ- 3.5 מיליארד דולר לעומת רכישות של 0.7 מיליארד ברביע הקודם.

 

הגופים המוסדיים (קרנות פנסיה, קופ"ג וחברות ביטוח) המשיכו למכור מטבע חוץ נטו ברביע השלישי בהיקף של 0.5 מיליארדי דולרים; מנגד נרשמו רכישות מטבע חוץ נטו של כ-3.6 מיליארדי דולרים על ידי המגזר העסקי, ושל כ-1.7 מיליארדים על ידי המגזר הפיננסי.

 

מתחילת השנה, תושבי חוץ והגופים המוסדיים מכרו מטבע חוץ נטו בהיקף של 5.3 ו- 3.8 מיליארדי דולרים בהתאמה. מנגד, המגזר העסקי רכש מטבע חוץ נטו בהיקף של 10.9 מיליארדי דולרים.

 

בנק ישראל לא התערב במסחר במטבע חוץ באופן משמעותי מתחילת השנה.

 

נפח המסחר היומי הממוצע עלה במהלך הרביע השלישי בכ-6.4%, כאשר עיקר העלייה הייתה בפעילותם של תושבי ישראל. כתוצאה מכך, חלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל (עסקות המרה, עסקות באופציות ועסקות החלף) ירד ב- 2.2% ועמד בסוף הרביע השלישי על 38.2%.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה