חדשות שוק ההון

דוחות חזקים לדיסקונט: הרווח הנקי ברבעון השני 545 מיליון ש”ח

התשואה על ההון לרבעון השני 12.8%, הבנק יחלק דיבדנד של 15% מהרווח הנקי

חדשות ספונסר 14/08/2019 09:37

א+א- 1

קבוצת דיסקונט מסכמת את הרבעון השני של שנת 2019 ברווח שיא של 545 מיליון ש"ח, לעומת 423 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 28.8%. הרווח משקף תשואה להון של 12.8% לעומת 11.0% בתקופה המקבילה אשתקד. נתוני הרבעון השני משקפים את המשך המגמה החיובית בביצועי הקבוצה ואת המשך ביסוס איתנותה הפיננסית.

לצמיחה ברווחים תרמה עליה בשיעור של 12.3% בהכנסות ריבית נטו, שהסתכמו בכ-1.6 מיליארד ש"ח, ומעליה בשיעור של  12.7% בסך כל ההכנסות שאינן מריבית.

סך כל ההוצאות עלו בשיעור של 5.3%, תוך ניהול קפדני של ההוצאות בדגש על איזון בין המשך צמצום הוצאות שוטפות, לצד גידול בהוצאות אשר תומכות בצמיחה בהתאם לתוכנית האסטרטגית הרב שנתית. יחס היעילות מציג שיפור נוסף ועומד על 61.4%.

מנתוני המאזן העיקריים עולה, כי פיקדונות הציבור גדלו בשיעור של 5.2% בהשוואה לסוף הרבעון המקביל. תיק האשראי של הבנק הוסיף לצמוח, ובסוף הרבעון השני עמד על 172.2 מיליארד ש"ח, עליה של 10.1% בהשוואה לסוף הרבעון המקביל אשתקד. הצמיחה בתיק נובעת, בין היתר, ממגזרי המשכנתאות והעסקים הגדולים אשר צמחו בשיעור של 14.2% ו- 12.3% בהתאמה, לעומת הרבעון המקביל אשתקד. ההוצאות בגין הפסדי אשראי הסתכמו ברבעון השני של שנת 2019 ב-136 מיליון ש"ח. שיעור ההוצאות בגין הפסדי אשראי מהווה 0.32% מהאשראי לציבור (בחישוב שנתי).

 

במחצית שנת 2019, הרווח הנקי הסתכם בסך 950 מיליון ש"ח, גידול בשיעור של 28.0% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. התשואה להון במחצית הראשונה של השנה עמדה על 11.1% בהשוואה לתשואה של 9.6% במחצית  הראשונה של 2018. יחס היעילות בתקופה זו מציג שיפור נוסף ועומד על 63.7%.

 

תרומת דיסקונט סולו במחצית הראשונה של שנת 2019  עמדה על 57.6% מסך רווחי הקבוצה, והסתכמה ב-547 מיליון ש"ח, עליה בשיעור של 53.7% ביחס למחצית המקבילה אשתקד. חברות הבת העיקריות ממשיכות לצמוח ולהציג תוצאות עסקיות נאות תוך מיקוד בפעילות הליבה של הקבוצה. בנק מרכנתיל הציג רווח נקי של 149 מיליון ש"ח ותשואה להון של 10.9%. כאל הציגה רווח נקי של 91 מיליון ש"ח ותשואה להון של 10.1%. דיסקונט ניו יורק הציג רווח נקי של 49 מיליון דולר ותשואה להון של 10.1%.

 

ברבעון השני של שנת 2019 נמשך הגידול בסך כל ההון, שצמח בשיעור 11.4% בהשוואה לסוף התקופה המקבילה אשתקד, ובשיעור של 5.7% מתחילת השנה והגיע לסך של כ- 18.7 מיליארד ש"ח. יחס ההון העצמי רובד 1 ליום 30 ביוני 2019 עמד על  10.37%, יחס כיסוי הנזילות עמד על 133.3%. נתונים אלו מעידים על איתנותו של הבנק ומאפשרים המשך צמיחה גם בעתיד.

לאור תוצאות הרבעון, המשך המגמה החיובית ובהתאם למדיניות שנקבעה, החליט הדירקטוריון על חלוקת דיבידנד בשיעור של 15% מהרווח הנקי.

 

נזיכר שברבעון השני לילך אשר-טופילסקי, מנכ"לית קבוצת דיסקונט, הודיעה על החלטתה לסיים את תפקידה לאחר למעלה מ-5 שנות כהונה. דירקטוריון הבנק, בראשות היו"ר שאול קוברינסקי, בחר באורי לוין, מנכ"ל  דיסקונט  ניו יורק, לתפקיד מנכ"ל קבוצת דיסקונט. חילופי התפקיד יתבצעו בחודשים הקרובים.

 

תגובה אחת

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
  1. 1
    לא בכדי המניה הראתה עצמה

    בשנה האחרונה, הכל מגובה בתוצאות הכספיות שפורסמו הבוקר....
    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    דוד 10 14/08/2019 09:42