חדשות שוק ההון

אלקטרה נדל”ן מציגה צמיחה חדה בהכנסות לרבעון השני

הרווח הנקי טיפס ל 26 מיליון ש"ח לעומת רווח של 2 מיליון ברבעון המקביל

חדשות ספונסר 13/08/2019 10:12

א+א-

חברת אלקטרה נדל"ן, מקבוצת אלקו ובניהולו של גיל רושינק, פרסמה את תוצאותיה לסיכום הרבעון השני ולמחצית ראשונה לשנת 2019.

 

תוצאותיה הכספיות של החברה לסיכום הרבעון השני לשנת 2019 כולה משקפות את פעילותה של החברה בתחום הנדל"ן המניב, באמצעות פעילות מקבצי הדיור, שבה החלה להשקיע מאז תחילת שנת 2016, כאשר הכריזה על האסטרטגיה החדשה שלה, ולצד זאת נכסים שנותרו בבעלותה בגרמניה, בהודו ובישראל (נכסי אסטרטגיית המימוש).

 

החברה, שמנהלת כיום 27,502 יחידות דיור ב-81 מקבצי דיור בארה"ב, נהנית במסגרת פעילות זו מ-3 מרכזי רווח במסגרת היותה בעלת השליטה בחברת הניהול (GP): (1) תזרים מזומנים ורווח שוטף ויציב מהנכסים בהם מחזיקה החברה בהתאם לחלקה (FFO); (2) דמי ניהול שוטפים; (3) דמי הצלחה (Promote) בעת מימוש נכסים ברווח.

 

עיקרי תוצאות הרבעון השני לשנת 2019

הכנסות אלקטרה נדל"ן ברבעון השני 2019 עלו בכ-97% לכ-44 מיליון שקל לעומת כ-22.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהכנסות נרשם לאור גידול בהכנסות החברה מדמי ניהול, דמי הצלחה ועמלות רכישה במקבצי הדיור בארה"ב ברבעון לכ-28.3 מיליון שקל, לעומת כ-23.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, וכן בשל כך שברבעון המקביל אשתקד רשמה החברה הפסד משמעותי בגין חלקה בתוצאות נכסי אסטרטגיית המימוש.

 

הרווח התפעולי של החברה ברבעון השני לשנת 2019 טיפס לכ-36.4 מיליון שקל לעומת רווח תפעולי של כ-9.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

 

הרווח הנקי של אלקטרה נדל"ן ברבעון השני של 2019 עלה לכ-26.2 מיליון שקל (כ-25.3 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), לעומת כ-2 מיליון שקל (כ-0.14 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) ברבעון המקביל אשתקד. הרווח ברבעון נבע בעיקר מפעילות מקבצי הדיור בארה"ב.

 

ממאזן החברה עולה, כי ההון העצמי של אלקטרה נדל"ן, ליום ה-30 ביוני 2019, הסתכם בכ-353.5 מיליון שקל (מתוכו כ-328.8 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), לעומת כ-430 מיליון שקל (מתוכו כ-404 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) ליום 30 ביוני 2018. הקיטון בהון העצמי נובע בעיקר מיישום התיקון לתקן חשבונאות בינלאומי 28 (IAS28) אשר הביא להפחתת מלוא ההשקעה של החברה בחברות מוחזקות בהודו בסך של כ-107 מיליון שקל. יש לציין כי בהתאם להוראות התיקון לתקן IAS28 בעת מימוש הנכסים בהודו יזקפו התמורות כרווח בדוח רווח והפסד.  

 

גיל רושינק, מנכ"ל אלקטרה נדל"ן: "תוצאות הרבעון השני של 2019 ממחישות את עוצמת הפעילות שלנו בתחום מקבצי הדיור בארה"ב, כפי שהדבר מתבטא בגידול משמעותי בהכנסות ובשורת הרווח. זאת, כחלק מאסטרטגיית החברה למקד את פעילותה בתחום זה, ובהתאם לכך אנו ממשיכים לפעול במקביל למימוש יתרת נכסי אסטרטגיית המימוש. אלקטרה נדל"ן מנהלת כיום בארה"ב נכסים בשווי (100%) של כ-13.7 מיליארד שקל בתחום מקבצי הדיור מסוג Multi-Family, תחום הממשיך להיות מהיציבים ביותר בשוק הנדל"ן בארה"ב. אנחנו פועלים באזורים בארה"ב שמאופיינים בהגירה חיובית וכלכלה חזקה, ופעילות זו מניבה לנו רווחיות גבוהה, ולהערכתנו טמון בה פוטנציאל השבחה משמעותי.

לפני מספר שבועות סיימנו את גיוס ההון לקרן השנייה המתמחה בהשקעה בתחום מקבצי הדיור בהיקף חסר תקדים בשוק המקומי של 460 מיליון דולר, ואנו פועלים להקמת קרן שלישית בהיקף התחייבויות של כ-500 מיליון דולר.

בסך הכל, גייסה עד כה אלקטרה נדל"ן כ-675 מיליון דולר בשתי קרנות ההשקעה במקבצי דיור בארה"ב וזאת בתוך כשנתיים בלבד. נמשיך לפעול במרץ להשאת ערך למשקיעים".

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה