חדשות שוק ההון

גולף מסכמת את הרבעון הראשון עם הפסד נקי של 14.4 מיליון ₪

מכירות הקבוצה ברבעון הראשון לשנת 2019 הסתכמו בכ- 195 מיליון ש"ח לעומת כ- 220 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד; התוצאות הושפעו מעיתוי חג הפסח המאוחר השנה והתארכות עונת החורף

חדשות ספונסר 27/05/2019 10:23

א+א-

קבוצת גולף מפרסמת את תוצאותיה לרבעון הראשון של 2019 ומציגה תוצאות חלשות ביחס לרבעון המקביל. מכירות הקבוצה ברבעון הסתכמו בכ- 195 מיליון ש"ח, לעומת כ- 220 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, קיטון של כ- 11% הנובע בעיקרו מעיתוי חג הפסח, שחל השנה במועד מאוחר יותר ביחס לשנה קודמת.

 

מכירות אופנת ההלבשה הסתכמו בכ-74 מיליון ש"ח בדומה לכ-75 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. ההפסד התפעולי במגזר ברבעון הצטמצם לכ-3.8 מיליון ש"ח בהשוואה להפסד של .4.2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל. מכירות אופנת הבית הסתכמו ברבעון בכ-95 מיליון ש"ח לעומת כ-119 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. ההפסד התפעולי במגזר ברבעון הסתכם לכ-4.9 מיליון ש"ח בהשוואה לרווח של 12.1 מיליון ש"ח ברבעון המקביל.

 

מכירות עדיקה הסתכמו ברבעון לכ-25.4 מיליון ש"ח לעומת כ-26.8 מיליון ש"ח ברבעון המקביל. הירידה במכירות בתקופת הדוח לעומת התקופה המקבילה אשתקד נובעת מכך שמרבית מכירות אתרי גולף אונליין נכללו בתקופה המקבילה אשתקד בתחום פעילות עדיקה, בעוד שבתקופת הדוח מכירות אתרים אלו נכללות בתחומי פעילות אופנת הבית ואופנת ההלבשה. הירידה כאמור קוזזה מהעליה במכירות עדיקה באמצעות המסחר המקוון וחנויות פיזיות.

 

הרווח הגולמי ברבעון הסתכם בכ- 115.5 מיליון ש"ח (המהווה כ-59.3% מהמכירות), לעומת כ-137.1 מיליון ש"ח (המהווה כ-62.2% מההכנסות) ברבעון המקביל. הירידה בשיעור הרווח הגולמי בתקופת הדוח לעומת התקופה המקבילה אשתקד, נבעה בעיקר מהתארכות עונת החורף השנה וכן השפעת עיתוי חג הפסח השנה כאמור לעיל. מגמות אלו הביאו לשיעור הנחות ממוצעות גבוה יותר בשל העלייה בשיעור מכירות סוף עונת החורף ביחס למכירות קולקציית הקיץ. בנוסף העלייה בשער החליפין הממוצע של הדולר ברבעון הראשון ביחס לתקופה המקבילה אשתקד הביאה לעלייה בעלויות המלאי.

 

ההפסד התפעולי השוטף ברבעון הסתכם בכ- 8.6 מיליון ש"ח לעומת רווח של כ-10.6 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. ההפסד התפעולי לאחר הוצאות אחרות ברבעון הסתכם בכ-8.6 מיליון ש"ח בהשוואה לרווח של כ- 9.9 מיליון ש"ח ברבעון המקביל. ההפסד הנקי ברבעון הסתכם בכ-14.7 מיליון ש"ח לעומת רווח של כ- 6.7 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

 

ההון העצמי ליום 31 במרץ 2019 הסתכם בכ- 196 מיליון ש"ח לעומת 284 מיליון ש"ח ליום 31 בדצמבר 2018. הקיטון בהון העצמי בתקופת הדוח נובע בעיקרו מיישום לראשונה של תקן דיווח כספי בינלאומי מספר 16 בנושא חכירות ומההפסד שנצבר בתקופה.

 

הפדיון הממוצע למ"ר ברבעון בחנויות מגזרי אופנת הבית ואופנת ההלבשה הסתכם בכ- 990 ש"ח לעומת כ- 1,188 ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, קיטון של כ- 17%. הפדיון בחנויות זהות ברבעון בחנויות מגזרי אופנת הבית ואופנת ההלבשה הסתכם בכ- 1,044 ש"ח לעומת כ- 1,258 ש"ח בחציון המקביל אשתקד, קיטון של כ- 17%.

 

החברה יישמה לראשונה את תקן דיווח כספי בינלאומי מספר 16 – חכירות בדוחותיה הכספיים לרבעון הראשון של שנת 2019. להלן עיקרי התוצאות לתקופה של הרבעון הראשון בשנת 2019 בנטרול התקן: ההפסד התפעולי לאחר הוצאות אחרות הסתכם בכ- 12.8 מיליוני ש"ח בהשוואה לרווח של 9.9 מיליוני ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. ההפסד הנקי הסתכם בכ 13.7 מיליוני ש"ח בהשוואה לרווח נקי של 6.7 מיליוני ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

 

רביב ברוקמאייר, מנכ"ל קבוצת גולף: "במהלך הרבעון הראשון המשכנו ליישם צעדי השבחה והתייעלות בכל תחומי הפעילות במסגרת תוכנית העבודה שלנו, לרבות חיזוק מנועי הצמיחה בדגש על העמקת פעילות האון ליין, שיפור וביסוס פעילות האופנה וכן המשך שמירה על מבנה הוצאות הדוק.

 

התוצאות ברבעון הראשון לשנת 2019 הושפעו מעיתוי חג הפסח המאוחר השנה וחלק משמעותי מהשפעה זו קוזזה במהלך חודש אפריל 2019, כך שמכירות תחומי אופנת ההלבשה והבית מתחילת השנה עד תום חודש אפריל 2019 עלו בכ- 3.9% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. הישג זה הינו על אף סגירת חנות הדגל בהדר יוסף והסביבה העסקית המאתגרת.

 

אנו מאמינים כי הפעולות שאנו מבצעים היום יהוו תשתית להמשך צמיחתה של הקבוצה בשנים הבאות, חרף האתגרים והשינויים בסביבה התחרותית, וישפרו את יכולת ההתמודדות בשוק תחרותי ודינמי לצד השאת ערך לבעלי המניות."

 

כתבות נוספות

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה