חדשות שוק ההון

סאטקום: ההכנסות ברבעון הראשון צמחו בכ- 16.4%

צבר ההזמנות של החברה עומד על כ- 44.1 מיליון דולר עד לשנת 2022; ה- EBITDA צמח פי 3.3 והסתכם לסך של כ- 3.8 מיליון דולר

חדשות ספונסר 27/05/2019 09:30

א+א-

סאטקום מערכות העוסקת במתן שירותי תקשורת באמצעות תשתית לוין ותשתיות נוספות, פרסמה היום את דוחותיה הכספיים לרבעון הראשון לשנת 2019.

 

במהלך שנת 2018 רכשה סאטקום את חלקו של השותף בקונגו. בעקבות הרכישה רושמת החברה בדוח הרווח והפסד הפחתות משמעותיות. בכדי להציג את הפעילות העסקית הרבעונית של החברה יש לקזז מהתוצאות את ההפחתות שנובעות מהרכישה. המספרים להלן הם מספרי הנהלה (non-gaap) בניכוי ההפחתות שנובעות מרכישת השותף

 

הכנסות החברה מציגות שיא לרבעון הראשון והסתכמו לסך של כ- כ- 13.4 מיליון דולר, גידול של כ- 16.4%, לעומת התקופה המקבילה אשתקד, אז הסתכמו ההכנסות לסך של כ- 11.5 מיליון דולר. הגידול נובע בעיקרו מרכישת פעילות המיזם בקונגו ומעסקאות חדשות מתחום שירותי התקשורת.

 

ההכנסות ממגזר שירותי תקשורת הנתונים רשם שיא והיוה כ- 90% מהכנסות החברה בתקופה, גידול של כ- 23.7% מהכנסות המגזר לעומת התקופה המקבילה אשתקד. ההכנסות ממגזר התקשורת הלוויינית הניידת היוו כ-10% מהכנסות החברה בתקופה, קיטון של כ-22% לעומת הכנסות המגזר בתקופה המקבילה.

 

הרווח הגולמי ברבעון הראשון הסתכם לסך של כ- 4 מיליון דולר (שיעור של כ-29%), גידול של כ- 62.5%, בהשוואה לכ- 2.4 מיליון דולר (שיעור של 21%) בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול ברווח הגולמי והעליה המשמעותית ברווחיות נובעים מפעולות שנקטה החברה לביצוע עסקאות חדשות בעלות רווחיות גבוהה יותר והתייעלות בעלויות משאבי הלוויין.

 

הרווח התפעולי ברבעון הראשון הסתכם לסך של כ- 285 אלף דולר לעומת הפסד ברבעון המקביל אשתקד. בניכוי הפחתות בגין רכישת ראגה, הרווח התפעולי ברבעון מסתכם לסך של כ- 1.8 מיליון דולר (שיעור של 13.4%).

 

ה-EBITDA ברבעון הראשון לשנת 2019 הסתכם בכ-3.8 מיליון דולר (שיעור של 28.3%) , לעומת EBITDA של כ-1.1 מיליון דולר (שיעור של 9.6%) בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של פי 3.3. יצוין כי חלק מהגידול ב EBITDA נובע מיישום לראשונה של תקן דיווח כספי חדש IFRS16 (בנטרול השפעה הזו ה-EBITDA לרבעון הסתכמה לסך של כ- 2.7 מיליון דולר (שיעור של 20%)).

 

הרווח הנקי בניכוי הפחתות בגין רכישת ראגה ברבעון הראשון הסתכם לסך של כ-850 אלף דולר. ההון העצמי ליום 31.3.2019 הסתכם לסך של כ- 16.4 מיליון דולר.

 

כתבות נוספות

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה