חדשות שוק ההון

הכנסות סקיילין ברבעון הראשון של 2019 עלו בכ-20.3%

ה-NOI מנכסים מניבים ברבעון הראשון עלה בכ-15.3% לעומת אשתקד והסתכם בכ-12.8 מיליון דולר קנדי

חדשות ספונסר 16/05/2019 11:07

א+א-

חברת סקייליין השקעות (ת"א: SKLN), העוסקת בין היתר, בהשקעות בנדל"ן מלונאי מניב בארה"ב ובקנדה, פרסמה את תוצאותיה לרבעון הראשון לשנת 2019. סך הכנסות החברה ברבעון הראשון לשנת 2019 הסתכמו בכ- 56.9 מיליון דולר קנדי (עלייה של כ-20.3%) לעומת סך של כ- 47.3 מיליון דולר קנדי אשתקד. ההכנסות מנכסים מניבים גדלו בכ-3.7 מיליון דולר קנדי, בעיקר בשל שיפור מצטבר של כ- 2.9 מיליון דולר קנדי באתרי הנופש "Horseshoe" ו- "Bear Valley" שנבע מתנאי מזג אוויר טובים יותר והשקעות שבוצעו בשיפור הנכסים לאחרונה. ההכנסות ממכירת נדל"ן למגורים הסתכמו בכ-6 מיליון דולר קנדי, משמעותית מעל ההכנסות של כ-0.2 מיליון דולר קנדי שנרשמו בתקופה המקבילה אשתקד. במהלך הרבעון הראשון החברה מסרה 14 יח"ד בבניין "Lakeside Lodge" והוכרו בגינן הכנסות בסך של כ-5.5 מיליון דולר.

 

ה- NOI מנכסים מניבים הסתכם ברבעון הראשון לשנת 2019 בכ-12.8 מיליון דולר קנדי (עלייה של כ-15.3%) לעומת כ-11.1 מיליון דולר קנדי אשתקד. רוב הגידול מיוחס לאתרי הנופש Horseshoe" " ו- "Bear Valley", בעוד ששאר הנכסים מציגים תוצאות יציבות ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. ה- NOI מנכסים מניבים זהים ברבעון הראשון לשנת 2019 היה זהה ל-NOI מנכסים המניבים הכללי של החברה הואיל ומצבת הנכסים של החברה הייתה זהה במהלך שתי התקופות הרלוונטיות.

 

ה-EBITDA Adjusted ברבעון הראשון לשנת 2019 עלה בכ-34.6% והסתכם בכ-12.6 מיליון דולר קנדי לעומת כ-9.3 מיליון דולר קנדי אשתקד. שיפור זה נבע בעיקר משיפור ב-NOI מנכסים זהים ורווח גבוה יותר ממכירת נדל"ן למגורים.

 

ביטול הכרה בעלויות השקעה והפסדי הון אחרים ברבעון הראשון לשנת 2019 הסתכמו בכ-1.4 מיליון דולר קנדי עקב פקיעת הסכם לרכישת פרויקט באיי בהאמה עם צד שלישי בלתי קשור לחברה. החברה מחקה ברבעון הראשון את יתר העלויות שהצד השלישי היה צפוי להחזיר לחברה.

 

הפסד מסילוק מוקדם של חוב ברבעון הראשון לשנת 2019 הסתכם בכ-2.7 מיליון דולר קנדי. עיקר הסכום מיוחס למכירת נכס מסחרי בכפר הנופש "Blue Mountain" אשר כנגדו הייתה הלוואה בריבית גבוהה (6.75%) בגינה נדרשה החברה לשלם עמלת פירעון מוקדם.

 

הוצאות מימון הסתכמו ברבעון הראשון לשנת 2019 בכ-5.9 מיליון דולר קנדי לעומת כ-4.9 מיליון דולר קנדי בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול בהוצאות המימון נובע בעיקר משיעורי ריבית משתנים גבוהים יותר וחוב נוסף שנלקח לצורך מימון השיפוצים בנכסים של החברה, כולל שיפוץ "Renaissance" ו- "Fort Myers".

 

ההפסד הנקי הסתכם ברבעון הראשון לשנת 2019 בכ-1.46 מיליון דולר קנדי לעומת רווח של כ-126 אלף דולר קנדי אשתקד.

 

סך המאזן נכון ליום 31 במרץ 2019 הסתכם ב-757 מיליון דולר קנדי לעומת כ-784 מיליון בסוף שנת 2018. השינוי נובע בעיקרו ממכירת שטחי מסחר בכפר הנופש "Blue Mountain". 

 

ההון העצמי של החברה נכון ליום 31 במרץ 2019 עמד על כ-296 מיליון דולר קנדי (כ-257.7 מיליון דולר קנדי מיוחס לבעלי המניות) ומהווה כ-39.1% מסך המאזן. נכון ליום 31 במרץ 2019, ההון העצמי למניה המיוחס לבעלי המניות היה 41.22 ש"ח (15.4 דולר קנדי) ומחיר הסגירה של המניה בבורסה באותו יום עמד על 29.95 ש"ח (11.19 דולר קנדי).

 

יתרות המזומנים ושווי מזומנים נכון ליום 31 במרץ 2019 הסתכמו בכ-33.6 מיליון דולר קנדי לעומת כ-28 מיליון דולר קנדי בסוף שנת 2018. עיקר הגידול נובע ממכירת שטחי מסחר בכפר הנופש "Blue Mountain".

 

החוב הפיננסי נטו של החברה נכון ליום 31 במרץ 2019 הסתכם בכ-323 מיליון דולר קנדי והוא מהווה כ- 44.7% מסך הנכסים נטו. מכירת שטחי המסחר בכפר הנופש "Blue Mountain" נסגרה בסוף הרבעון הראשון של השנה ואפשרה לחברה לממש את רווחי השערוך שהוכרו.

 

בלייק לאיין, מנכ"ל סקייליין, מסר: " ברבעון הראשון של שנת 2019 הצגנו גידול משמעותי בהכנסות וב-NOI מנכסים זהים לעומת אשתקד בעיקר עקב השקעות בשיפור הנכסים שבוצעו לאחרונה ותנאי מזג אוויר טובים יותר שפקדו את אתרי הסקי שלנו. השיפור בתוצאות של אתר הנופש "Bear Valley" נבע מתנאי מזג אוויר טובים יותר ביחס לשנים האחרונות ומהתקנת מעלית סקי חדשה ומהירה שאפשרה לנו להעלות את מחירי הכרטיסים. 

 

כמו כן, אתר הנופש "Horseshoe" הציג שיפור ב-NOI בשל גידול במלאי החדרים באתר בזכות השלמת בניין דירות חדש "Slopeside". סקייליין ממשיכה להתמקד ולשפר את הפעילות התפעולית של נכסיה ובמהלך הרבעון הנוכחי השלימה שיפוץ של "Courtyard Fort Myers" והחלפת מערכת מיזוג האוויר במלון Renaissance"". בעוד ששיפורים אלו השפיעו על התוצאות של הרבעון הראשון, משום שלא כל החדרים היו זמינים במהלך התקופה, שיפורים אלו צפויים לשפר את ביצועי הנכסים בשנים הקרובות".

כתבות נוספות

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה