חדשות שוק ההון

מידרוג מעלה דירוג לשטראוס ל- Aa1 ומשנה את אופק הדירוג ליציב

"הכנסות החברה ורווחיותה משקפות להערכתנו שימור טוב של מעמדה במשק הישראלי וכן את המשך התבססותה כמובילה בשוק הקפה הברזילאי, לצד התאוששות פעילות מטבלים וממרחים"

חדשות ספונסר 16/05/2019 10:57

א+א-

חברת מידרוג מעלה את דירוג אגרות החוב מסדרה ד’ וסדרה ה’ שהנפיקה שטראוס מ-Aa2 ל-Aa1 ומשנה את אופק הדירוג מחיובי ליציב. העלאת הדירוג נובעת מעמידה טובה של החברה בתרחיש הבסיס של מידרוג, בהתייחס לביצועים התפעוליים ולעמידה ביעדי החוב. מידרוג צופה המשך שמירה על הפרמטרים התומכים בדירוג הגבוה, בהם נראות תזרים טובה עם EBITDA שצפוי לנוע בטווח של 950-1,100 מיליון ₪, רווחיות תפעולית יציבה הצפויה לנוע בטווח של כ-9.7%-8.4%, ויחסי חוב פיננסי נטו מותאם ל-EBITDA וחוב פיננסי נטו מותאם ל-FFO שיעמדו בטווחים שהצבנו ולא יעלו על X2.0 ועל X2.6, בהתאמה.

 

נראות הכנסות החברה ורווחיותה משקפות להערכתנו שימור טוב של מעמדה במשק הישראלי וכן את המשך התבססותה כמובילה בשוק הקפה הברזילאי, לצד התאוששות פעילות מטבלים וממרחים. הדירוג לוקח בחשבון כי ביצועי החברה מוסיפים להיות חשופים לתנודות מהותיות בסביבת חומרי הגלם העיקריים ובסביבת שערי החליפין בהם היא פועלת, בדגש על הריאל הברזילאי.

 

שטראוס הנה בעלת מעמד מוביל ואיתן בשוק המזון בישראל ומעמד עסקי חזק יחסית בשווקי הפעילות הבינלאומיים בתחום הקפה בעיקר, בעלת פיזור עסקי וגיאוגרפי והיקף פעילות רחב עם הכנסות של כ-8.6 מיליארד ₪ בשנת 2018. מעמדה של החברה בשוק המקומי נתמך במותגים מובילים עם נתחי שוק משמעותיים בכל קטגוריות המוצרים בהן היא פועלת וצמיחתה הפנימית גבוהה ביחס לענף המזון בישראל, פועל יוצא של חדשנות שיווקית גבוהה ושיתופי פעולה אסטרטגיים. מעמדה של שטראוס בשוק המקומי מתבטא בשיעורי רווחיות גבוהים ויציבים יחסית במגזרי הפעילות בישראל. בהתאם לכך, אנו מאפיינים את פרופיל הסיכון של הפעילות המקומית כנמוך יחסית. אנו מביאים בחשבון כי רווחיות החברה בשנת 2018 זכתה לרוח גבית בדמות תנאי סחר נוחים יחסית בצד חומרי הגלם, המפצים על גמישות מחיר שנחלשה ככלל בענף המזון בשנים האחרונות, נוכח שוק מאתגר בשנים מאז המחאה החברתית ושינוי מפת התחרות בקמעונאיות המזון עם קריסת מגה.

 

במגזר הקפה הבינלאומי, ביצעה שטראוס מהלכים שחיזקו את מעמדה באמצעות הגדלת נתח השוק, ובפרט בשוק הקפה הברזילאי בו היא מובילת השוק. השפעות אלו על תוצאותיה הכספיות מקבלות ביטוי חלקי בלבד והן מקוזזות בשל החולשה של הריאל הברזילאי מול השקל. הפעילות הבינלאומית המוטית לתחום הקפה, מתאפיינת להערכת מידרוג בפרופיל סיכון גבוה יותר מהפעילות המקומית, כאשר היא נתונה לתחרות גבוהה יותר ולהשפעת תנודות במחירי סחורות הקפה וכמו כן חשופה לשערי החליפין מול מדינות הפעילות העיקריות בתחום, ובעיקר ברזיל המהווה את החלק הארי בפעילות הקפה הבינ"ל. רווחיות החברה בתחום הקפה הבינלאומי מתונה יחסית לרווחיות בשוק המקומי ותנודתית יותר.

 

תרחיש הבסיס של מידרוג, צופה צמיחה שנתית מתונה בשיעור של 1%עד 3% בסך הכנסות החברה, הנשענת על גידול נמוך בפעילות המקומית וגידול בקצב גבוה יותר בפעילות הבינ"ל. רווחיות החברה אינה בולטת לטובה ביחס לרמת הדירוג, אך בולטת ביציבותה, עם טווח רווח תפעולי של 9.7%-8.4% בשלוש השנים האחרונות, כאשר זו צפויה להערכתנו להיוותר בחלק העליון של טווח זה, נוכח סביבת מחירי חומרי גלם נמוכים, אשר על פי הערכות הבנק העולמי אינם צפויים לעלות משמעותית עד לסוף 2019. 

 

הפרופיל הפיננסי של החברה אינו בולט לטובה לרמת הדירוג הנוכחית. אמנם, מידרוג רואה לחיוב את מגמת הקיטון בחובה הפיננסי של החברה לאחר השלמת עסקת TPG, כפי שהיא באה לידי ביטוי בירידה בחוב הפיננסי נטו לקאפ נטו מכ-60% ליום 31.03.2017, לכ-44% נכון ליום 31.12.18, אולם איננו מניחים קיטון משמעותי נוסף בחוב הפיננסי נוכח תזרים חופשי מתון הנגזר גם מהיקפי חלוקת הדיבידנד של החברה.

 

אנו צופים כי יחסי הכיסוי של החברה יציגו יציבות או שיפור קל במסלול ההתאוששות שבו הם מצויים מאז שהואטו בשנת 2017, השנה בה רכשה החברה את חלק המיעוט בחברת הבת שטראוס קפה. בהתאם לכך, אנו צופים כי בסוף שנת 2019 ינועו בטווח של X1.7 עד X2.0 חוב פיננסי נטו מותאם ל-EBITDA ו-X2.3 עד X2.6 חוב פיננסי נטו מותאם ל-FFO. הדירוג נתמך בנזילות וגמישות פיננסית בולטות לטובה, נוכח יתרות נזילות משמעותיות, תזרים חופשי (FCF) חיובי הצפוי ב- 12 החודשים הקרובים בטווח של 50-100 מיליון ₪, וכן נגישות טובה למקורות מימון.

 

לחברה ניהול עסקי ופיננסי יציב ושמרני לאורך השנים. החברה הפגינה יכולות מיזוג והטמעה של פעילויות נרכשות. פרמטרים אלו משפיעים אף הם לחיוב על הדירוג.

כתבות נוספות

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה