חדשות שוק ההון

ריט 1: ה-NOI הרבעוני עלה ב-7% והסתכם בכ-76 מיליון ₪

החברה עדכנה מעלה את תחזיותיה לשנת 2019, אומדן ה-NOI עומד כעת על כ-329-333 מיליון ₪; תחלק דיבידנד של 30 מיליון ₪ בחודש יוני

חדשות ספונסר 15/05/2019 10:33

א+א- 1

קרן ההשקעות במקרקעין, ריט 1, פרסמה היום את תוצאותיה לרבעון הראשון של 2019, ודיווחה כי ה-NOI (הכנסות מנכסים בניכוי הוצאות תפעול ישירות) עלה לכ-76 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-71 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-7%. 

 

ברבעון הראשון של השנה עלה ה- FFO הריאלי לכ- 56.3 מיליון ש"ח, עלייה של כ- 7% בהשוואה לכ- 52.6 מיליון ש"ח, ברבעון המקביל של 2018. עלות החוב המשוקללת של החברה ממשיכה לרדת - שיעור הריבית האפקטיבית המשוקללת הצמודה לזמן ארוך של החברה עמד ליום 31 במרץ 2019 על 1.91% בלבד, וזאת עם מח"מ חוב משוקלל, מהארוכים בענף, העומד על כ- 5.1 שנים.

 

הוצאות המימון נטו של החברה ברבעון הראשון של השנה הסתכמו בכ-5 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ-11.5 מיליון ש"ח, בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה בהוצאות המימון, נטו, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, נבעה בעיקר מהכנסות מהפרשי הצמדה בסך של כ-4.5 מיליון (בהשוואה לכ- 1.5 מיליון ש"ח אשתקד), ומשערוך החכירה הדולרית. שיעור תפוסת הנכסים של החברה נותר יציב וגבוה עם כ- 97.4% אחוזי תפוסה.

 

היקף תיק הנכסים המניבים של החברה עלה משמעותית עקב השלמת העסקאות בתקופה, ומסתכם למועד פרסום הדוח לכ-5.2 מיליארד ש"ח, גידול של כ-15% ביחס ליום 31 בדצמבר 2018.

 

נכון לסוף הרבעון הראשון, לחברה 42 נכסים מניבים הכוללים משרדים, מסחר, תעשייה ולוגיסטיקה, בתי חולים סיעודיים וחניונים בשטח של כ- 506 אלף מ"ר. נכסיה המניבים של החברה אינם משועבדים.

 

הרווח הנקי לרבעון הראשון של 2019 הסתכם בכ- 55 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ-53 מיליון בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול ברווח הנקי הושפע בעיקר מהגידול ב-NOI של החברה, מהקיטון בהוצאות המימון, בניכוי הפחתת עלויות חד פעמיות לרכישת נכסים בתקופה.

 

ע"פ החלטת הדירקטוריון, יחולק דיבידנד בסך של 17 אג’ למניה בגין הרבעון הראשון של 2019, ובהיקף כולל של כ-30 מיליון ש"ח. הדיבידנד השנתי הצפוי בגין 2019, בסך של 68 אג’ למניה, משקף צמיחה של כ-6% ביחס לאשתקד.

 

בנוסף, החברה עדכנה מעלה את תחזיותיה לשנת 2019. על פי התחזיות המעודכנות של החברה, אומדן ה-NOI המעודכן של החברה לשנת 2019, הינו כ-329-333 מיליון ש"ח, לעומת האומדן המקורי שעמד על כ- 302-306 מיליון ש"ח. אומדן ה-FFO הריאלי המעודכן לשנת 2019 עומד על כ- 235-239 מיליון ש"ח המשקף תשואה של מעל ל 8% ביחס למחיר המניה הנוכחי, לעומת האומדן המקורי של כ- 226-229 מיליון ש"ח.

 

שמואל סייד, מנכ"ל ריט 1: "העסקאות אותן ביצענו והשלמנו במהלך 2019 עד לפרסום הדוח הכספי תרמו להעלאת תחזיות ה- NOI וה-FFO שלנו לשנת 2019 באופן משמעותי. בין העסקאות, ניתן לציין את רכישת מלוא הזכויות בחברה שהחזיקה במחצית מגדל היובל, המוכר גם כקריית הממשלה בת"א. ראוי לציין כי חלק מהעסקה בוצע בדרך של הקצאה פרטית של מניות ריט 1. להערכתי, נראה בעתיד עסקאות נוספות במתווה דומה לאור העובדה שעל פי התיקון לחוק הריטים אם חלק מתמורת הרכישה משולמת במניות ריט, המוכר יכול לדחות את ארוע המס שלו לתקופה של עד 5 שנים. תיקון החוק בוצע בזמנו בכדי לעודד מחזיקי נדל"ן למכרם לקרנות ריט כנגד מניות ובכך להנות מנזילות ההחזקה ומניהול מקצועי. זאת הפעם הראשונה מאז תיקון החוק שמתבצעת עיסקה מסוג זה.

 

אנו ממשיכים להרחיב את הפריסה הגיאוגרפית של הנכסים השונים ועל כך מעידות עסקאות בולטות נוספות שהתקיימו בתקופת הדו"ח, כמו רכישת בניין טרמינל 2 (בניין משרדים בלוד), רכישת מספר מבני תעשייה בפארק התעשיות בר לב וציפורית, ונתח נוסף ממרכז מסחרי בנתיבות".

כתבות נוספות

תגובה אחת

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
  1. 1
    מתי יום ה אקס

    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    sinai561 15/05/2019 11:13