חדשות שוק ההון

תדיראן הולדינגס: עלייה של כ-22.4% ברווח הנקי ברבעון הראשון של 2019

ההכנסות הסתכמו בכ-172.7 מיליון ₪, צמיחה של כ-16.8%; תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם בכ-47.9 מיליון ₪

חדשות ספונסר 15/05/2019 09:36

א+א-

תדיראן הולדינגס מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון ראשון של שנת 2019, עם עלייה של 16.8% בהכנסות, שהסתכמו לסך של כ-172.7 מיליון ש"ח לעומת סך של כ-147.9 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול נבע, בין היתר, מגידול כמותי במכירות המזגנים וכן מהכרה בהכנסה בגין בית חולים נוסף בפרויקט ההתייעלות אנרגטית. ברבעון זה נרשם שיא במכירת מזגנים בהשוואה לרבעונים מקבילים.

 

הרווח הגולמי ברבעון הראשון לשנת 2019 הסתכם לסך של כ-44.0 מיליון ש"ח, גידול בשיעור של כ-21.9% תוך שיפור הרווחיות הגולמית לכ-25.5% לעומת שיעור של כ-24.4% ברבעון המקביל אשתקד.

 

ה-EBITDA ברבעון הראשון לשנת 2019 הסתכם לסך של כ-17.6 מיליון ש"ח גידול בשיעור של כ-51.8%, תוך שיפור הרווחיות לכ-10.2% לעומת כ-7.8% ברבעון המקביל אשתקד. הגידול החד ב-EBITDA נובע בין היתר מיישום לראשונה של תקן IFRS16 שתרם 1.8 מיליון ש"ח לגידול ה-EBITDA.

 

הוצאות מימון, נטו ברבעון הראשון של שנת 2019 הסתכמו בכ-3.3 מיליון ש"ח לעומת סך של כ-1.2 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה. עיקר הגידול נבע מרישום הוצאות בגין הגנות מט"ח לעומת רישום הכנסות בתקופה המקבילה אשתקד. גידול זה קוזז בחלקו על ידי רישום הכנסות בגין הפרשי שער ספקים בתקופת הדוח לעומת רישום הוצאות בתקופה המקבילה אשתקד.

 

הרווח הנקי ברבעון הראשון לשנת 2019 הסתכם לסך של כ-7.6 מיליון ש"ח גידול בשיעור של כ-22.4%. שיעור הרווח הנקי עמד על כ-4.4% לעומת שיעור של כ-4.2% ברבעון המקביל אשתקד.

 

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון הסתכם לכ-47.9 מיליון ש"ח לעומת כ-9.7 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר הגידול נבע מעלייה משמעותית יותר בהתחייבויות לספקים ולנותני שירותים וירידה משמעותית יותר בלקוחות לעומת התקופה המקבילה אשתקד. גידול זה קוזז בחלקו על ידי עלייה משמעותית יותר ביתרת המלאי בתקופת הדוח לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

 

לדברי משה ממרוד, מנכ"ל החברה ובעל השליטה: "שנת 2019 נפתחה תוך המשך המגמה החיובית שאפיינה את סוף השנה הקודמת. ברבעון זה אנו מציגים צמיחה בכל הפרמטרים ואף נרשם שיא במכירת מזגנים בהשוואה לרבעונים מקבילים. תחום ההתייעלות האנרגטית מתקדם בהתאם לתוכניות העבודה וברבעון זה הכרנו ברווח מהקמה בגין בית חולים נוסף. אנו צפויים להכיר ברווחים שוטפים בגין כל בתי החולים שנכללים בפרויקט עד תום שנת 2033. הניסיון הרב שאנו צוברים בתחום ההתייעלות האנרגטית בבתי החולים ממצב אותנו כחברה המובילה בארץ בתחום ההתייעלות האנרגטית ואנו מעריכים שיסייע בהרחבת הפעילות עבור תחומים נוספים.

 

הפעילות הבינלאומית ממשיכה לקרום עור וגידים ואנו רואים בה מנוע צמיחה אשר ישיא פירות רבים בטווח הבינוני והארוך. בהסתכלות על המשך השנה, אנו נמצאים בפתחה של העונה החמה, כאשר מזג אוויר חם בחודשים הקרובים, צפוי להוביל לתרומה חיובית לתוצאות הקבוצה.

 

כל פעילויות הקבוצה ממשיכות במגמת הצמיחה ואנו פועלים רבות על מנת להמשיך ולהוציא אל הפועל את התוכניות העסקיות שלנו, אשר עתידות להשיא ערך לכלל בעלי המניות. אנו ממשיכים לבחון הזדמנויות לפיתוח מנועי צמיחה משיקים לתחומי הליבה שלנו."

 

כתבות נוספות

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה