או.פי.סי: צומת אנרגיה קיבלה רישיון להקמת תחנת כוח

הרישיון המותנה נכנס לתוקף לאחר קבלת אישור שר האנרגיה; צומת מקדמת הקמת תחנת כוח בטכנולוגיה קונבנציונלית במחזור פתוח בהספק של כ-396 מגה וואט

חדשות ספונסר 18/04/2019 15:17

א+א-

חברת "צומת אנרגיה", בה מחזיקה או.פי.סי 95% מההון המונפק, מדווחת היום כי בהתאם להחלטת רשות החשמל, החליטה הרשות על מתן רישיון מותנה לצומת להקמת תחנת כח בטכנולוגיה קונבציונלית במחזור פתוח בהספק של כ-396 מגה וואט לתקופה של 66 חודשים.

 

אמש נמסר הרישיון המותנה לצומת לאחר קבלת אישור שר האנרגיה ולאחר שצומת הפקידה ערבות כדין. הרישיון המותנה נכנס לתוקפו ב-11.4.2019, מועד חתימת השר, ומותנה בעמידה באבני דרך כפי שנקבעו ברישיון ובהן הגעה להפעלה מסחרית תוך 66 חודשים.

 

צומת מקדמת פרויקט להקמת תחנת כוח המונעת באמצעות גז טבעי בטכנולוגיה קונבנציונלית במחזור פתוח בהספק של כ-396 מגה וואט בסמוך לצומת פלוגות. בהתאם להסדרה שנקבעה בהחלטת רשות החשמל מיום 15.5.2017, תחנת הכוח שתוקם על ידי צומת תוקם כתחנה במחזור פתוח. מלוא הספק התחנה יוקצה למנהל מערכת במסגרת הסדר זמינות קבועה וצומת לא תהיה רשאית להתקשר עם לקוחות פרטיים בהסכמים למכירת חשמל.

 

פרויקט תחנת הכוח כפוף להתקיימות תנאים שונים אשר טרם התקיימו, ובכלל זה, בין היתר, הבטחת יכולת הוצאת חשמל מהאתר והשלמת סגירה פיננסית במועד הדרוש. החברה ממשיכה לפעול על מנת להביא להתקיימות התנאים ולביצוע פעילויות נוספות וזאת במטרה לקדם את פרויקט צומת לקראת סגירה פיננסית, אולם אין וודאות כי פרויקט צומת יושלם, והאמור תלוי, בין היתר, בגורמים שאינם בשליטת החברה

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה