חדשות שוק ההון

שותפות רא”מ מתקדמת לסגירה פיננסית

מפיילוט שביצעה השותפות עולה כי ניתן להגדיל משמעותית את היקף החשמל שתפיק השותפות משילוב של פצלי שמן ופסולת פלסטיק ובכך להקטין את הסיכון הכרוך בתנודתיות מחירי הנפט

חדשות ספונסר 16/04/2019 10:25

א+א- 2

שותפות רא"מ, רותם אנרגיה ומחצבים, (סימול בורסה: רותם אנרגיה יה"ש) דיווחה ביום ב’ (15.4) לבורסה על השלמת מבחני פיילוט שערכה באמצעות חברת TTU Galoter לבחינת יכולות הפקה של נפט וחשמל באמצעות פצלי שמן ופסולת פלסטיק.

 

חברת TTU Galoter, עורכת מבחני הפיילוט מחזיקה בזכויות על טכנולוגית UTT-3000 שהינה טכנולוגיית Solid Heat Carrier, אשר נבחרה לפרויקט של רא"מ ואשר על פיה מפיקים אנרגיה מפצלי שמן באופן מסחרי בשורה של מתקנים הפועלים באסטוניה.

 

הפיילוט בוצע במעבדות האוניברסיטה הטכנולוגית שבסנט-פטרסבורג, רוסיה. לצורך ביצועו נשלחו פצלי שמן משטח התגלית של השותפות במישור רותם ופסולת פלסטיק שנמסרה אחרי מיון על ידי קבוצת יעקובי. מתוצאות הפיילוט עולה כי שילוב פסולת הפלסטיק עם פצלי השמן מכפיל את תפוקות החשמל (לעומת ההערכות הראשוניות) יחד עם תפוקות נפט בכמות נאה. 

 

פנינו לג’אק סבג, מנכ"ל שותפות רא"מ, במטרה להבין יותר לעומק מה משמעות הפיילוט תוצאותיו וההשלכות על החברה.

 

מהו הפיילוט ומדוע הוא בוצע?

בפיילוט בוצעה סדרת ניסויים שבהם נעשה שימוש בפצלי שמן משטח התגלית של השותפות יחד עם פסולת פלסטיק ממתקן מיון של קבוצת יעקובי. ההליך מדמה תנאים זהים לאלו שמתקיימים במפעל עובד ומאפשר לבחון את תפוקות הנפט והחשמל, לספק נתונים הנדרשים לתסקיר הסביבתי ומאפשר לקבל אנליזות על הרכבי הנפט. 

 

השותפות החלה בתכנון ההנדסי ולשם המשך ביצועו אנו נדרשים לספק בסיס נתונים, כולל בדבר איכות הנפט וכמו כן לבצע אופטימיזציה לתהליך של תפוקות הנפט והחשמל ביחס להיפק האנרגטי של פצלי השמן בשילוב עם פסולת הפלסטיק. משמעות האופטימיזציה במקרה שלנו הינה ניצול אפקטיבי של פצלי שמן ופסולת הפלסטיק לשם השגת יחס מיטבי בין תפוקות החשמל ותפוקות הנפט.

 

מה היו התוצאות?

על פי הפיילוט תפוקת החשמל מוערכת בכ-55-65 מגה וואט מול הערכת השותפות במודל הכלכלי שצורף לתשקיף ההנפקה – 30 מגה וואט. תפוקות הנפט גם משביעות רצון ומוערכות בכ-1.5- 1.6 מיליון חביות בשנה ואף קרובות לנתונים שהוצגו במודל הכלכלי - 1.6-1.8 מיליון חביות. באופטימיזציה של תהליך ההפקה הצליחה השותפות להגדיל את תפוקת החשמל מבלי לפגוע באופן משמעותי בתפוקות הנפט.

 

מה משמעות התוצאות?

המשמעות העיקרית של תוצאות הפיילוט היא שניתן לבצע אופטימיזציה ולהקטין את פרמיית הסיכון. דבר שמקדם ומפשט את מימון הפרוייקט. ננסה להסביר זאת בקצרה. רא"ם מתכננת לשלב פסולת פלסטיק עם פצלי שמן בטכנולוגית Solid Heat Carrier להפקת חשמל ונפט. תוצאות הפיילוט מוכיחות כי שילוב זה מכפיל את תפוקות החשמל (לעומת ההערכות הראשוניות) יחד עם תפוקות נפט בכמות נאה. המשמעות הכספית הינה תזרים מזומנים עתידי סולידי יחסית, הנשען על הפקת חשמל ובעל תלות קטנה יותר במחיר הנפט. המשמעות של תזרים מזומנים שכזה, היא הקטנת פרמיית הסיכון והגדלת הוודאות לצורך סגירה פיננסית ומימון הקמת מתקני ההפקה והפעלתם.

 

כיצד התוצאות תורמות להגעה לסגירה פיננסית?

לתוצאות הפיילוט השלכות חיוביות על הוודאות בהגעה לסגירה פיננסית: הגדלת תפוקות החשמל מגדילה את יציבות התזרים הצפוי ומפחיתה את הסיכונים הכרוכים בהשפעת תנודתיות מחירי הנפט על המודל הפיננסי של השותפות. בנוסף, הגדלת מרכיב ההכנסות ממכירת חשמל, בכפוף לקבלת אסדרה מרשות החשמל למכירת החשמל, תגדיל את רמת הוודאות בהכנסות השותפות ובכך, להערכת השותפות, תגדיל את יכולתה להגיע לסגירה פיננסית.

 

מה צפוי בהמשך?

במסגרת הפיילוט שבוצע, השותפות קיבלה נתונים אודות הרכב הנפט. בהתאם, השותפות תפעל להתקשרות עם לקוחות לשם מכירה מוקדמת של הנפט ובכך תעמוד באחת מאבני הבוחן החשובות - הסכם למכירת הנפט. נזכיר שאם בהשוואה לתחנת כוח "שגרתית" בה אנו מצפים לראות הסכם לרכישת חומרי הגלם, כגון גז, במקרה של שותפות רא"מ, חומרי הגלם הם פצלי שמן שיגיעו משטח התגלית של השותפות ופסולת הפלסטיק שתגיע ממתקני המיון של קבוצת יעקובי וחברת וורידיס עמן התקשרה השותפות. בנוסף, ממצאי הפיילוט יאפשרו הכנת מודל פיננסי מעודכן על ידי גורם מקצועי ופרסומו.

 

2 תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
 1. 1
  כורים כבר במישור רותם פצלים

  יש באיזור כרייה פעילה של פצלי שמן עבור תחנת כוח קטנה של אמפרט וגם כטפל של הפוספטים

  פרפר ירוק 16/04/2019 22:52

 2. 2
  ממתי יש אישור בארץ לחציבת פצלים?

  למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

  פרפר כחול 16/04/2019 10:29