חדשות שוק ההון

בנק ירושלים: הרווח הנקי זינק ב-132% ל-87.2 מיליון שקל

ההכנסות מריבית גדלו ב-6%; תשואת הרווח הנקי על ההון העצמי הממוצע הייתה 10%, לעומת 4.5% בתקופה המקבילה

חדשות ספונסר 07/03/2019 15:16

א+א-

בנק ירושלים מסכם את שנת 2018 עם שיפור משמעותי בפרמטרים התפעולים ובתוצאות הכספיות. הרווח הנקי של הבנק זינק ב-136% בשנה החולפת ועמד על 87.2 מיליון שקל, לעומת 37 מיליון שקל בשנת 2017.

 

הרווח הנקי בשנת 2018 הושפע מהכנסות ממכירות תיקי אשראי בסך 16.4 מיליון שקל, מהכנסות ממכירת תיק הלקוחות העצמאיים והמוסדיים של הבנק בתחום פעילות הברוקראז’ בסך 21 מיליון שקל ומהכנסות ממכירת מניות הבורסה לניירות ערך בתל אביב בסך 27 מיליון שקל. בנטרול ההכנסות לעיל, הרווח הנקי הסתכם ב- 44.7 מיליון שקל ותשואת הרווח הנקי על ההון העצמי הממוצע הייתה 6.9%.

 

גיל טופז, מנכ"ל הבנק: "הבנק ממשיך ביישום התוכנית האסטרטגית, בדגש על פניה ללקוחות כל הבנקים במטרה לספק להם פתרונות בנקאים בגינם הם לא מקבלים מענה בבנק העיקרי שלהם, וזאת ללא צורך בהגעה פיזית לסניף. יישום התוכנית האסטרטגית מאפשר לבנק להציג שיפור מתמשך ומשמעותי בתשואה להון גם בניכוי האירועים החד פעמיים".

 

תשואת הרווח הנקי על ההון העצמי הממוצע הייתה 10%, לעומת 4.5% בתקופה המקבילה אשתקד. הכנסות ריבית, נטו בשנת 2018 הסתכמו ב-383.7 מיליון שקל, לעומת 363.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 6%. הגידול נובע בעיקר מגידול בהיקף האשראי, משיפור בפער הריביות ומהשפעת השינוי במדד המחירים לצרכן.

 

ההוצאות בגין הפסדי אשראי הסתכמו בשנת 2018 בכ-34.7 מיליון שקל, לעומת 36.9 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

 

הכנסות שאינן מריבית בשנת 2018 הסתכמו ב- 173.8 מיליון שקל, לעומת 129.1 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 35%, הגידול נובע מהכנסות ממכירת מניות הבורסה לניירות ערך בתל אביב בסך 27 מיליון שקל, מהכנסות ממכירת תיק אשראי בסך 16.4 מיליון שקל ומהכנסות ממכירת תיקי לקוחות בתחום פעילות הברוקראז’ בסך 21 מיליוני שח.

 

ההכנסות מעמלות בשנת 2018 הסתכמו ב- 98.3 מיליון שקל, לעומת 118.2 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של כ-17%, הקיטון נובע מקיטון בעמלות ניירות ערך עקב מכירת תיקי לקוחות בתחום פעילות הברוקראז’.

 

ההוצאות התפעוליות והאחרות בשנת 2018 הסתכמו ב- 403.6 מיליון שקל, לעומת 403.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. יתרת האשראי לציבור נטו, הסתכמה ליום 31 בדצמבר 2018 ב- 9.9 מיליון שקל, לעומת 9,670 מיליון שקל בתום שנת 2017 - גידול של כ- 2%. יתרת פיקדונות הציבור הסתכמה ביום 31 בדצמבר 2018 ב- 10,513 מיליון שקל, לעומת 10,560 מיליון שקל בתום שנת 2017.

 

ההון העצמי של הבנק ליום 31 בדצמבר 2018, הסתכם ב- 895.2 מיליון שקל, לעומת 837.3 מיליון שקל בתום שנת 2017, גידול של כ- 7%. זאת לאחר חלוקת דיבידנד בסך של 20.2 מיליון שקל.

 

סך כל המאזן ליום 31 בדצמבר 2018 הסתכם ב- 13,293 מיליון שקל, לעומת 13,554 מיליון שקל בתום שנת 2017.

כתבות נוספות

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה