אבן קיסר: בשנת 2018 ירדו ההכנסות בשיעור של 1.9% בהשוואה לשנת 2017

הרווח נקי ברבעון הרביעי של 2018 הסתכם ב-1.4 מיליון דולר, לעומת הפסד של 6.4 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד; החברה צופה לשנת 2019 הכנסות של 580-600 מיליון דולר

חדשות ספונסר 06/02/2019 15:42

א+א-

אבן קיסר בע"מ המפתחת ומייצרת משטחי קוורץ ונסחרת בנאסד"ק, דיווחה היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ולשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר, 2018.

 

ההכנסות ברבעון הרביעי של 2018 הסתכמו ב-142.9 מיליון דולר לעומת 148.1 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. על בסיס של שערי חליפין קבועים, ההכנסות ברבעון הרביעי ירדו ב-0.7% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. שיפור במכירות באירופה יותר מקוזז על ידי ביצועים מתונים יותר באיקאה ארה"ב ובאזורים אחרים, בנוסף לביצועים יציבים בקנדה.

 

שיעור הרווח הגולמי ברבעון הרביעי עמד על 25.9% לעומת 31.3% ברבעון המקביל אשתקד. שיעור הרווח הגולמי המתואם ברבעון הרביעי הסתכם ב-27.4% לעומת 31.3% ברבעון המקביל אשתקד. הירידה בשולי הרווח הגולמי המתואם הייתה צפויה במידה רבה ומשקפת עלויות ייצור מוגדלות במפעלי החברה בישראל, השפעות שינויים בשערי חליפין, חוסר יעילות במלאי ולוגיסטיקה ועלויות גבוהות יותר של חומרי הגלם. גורמים אלו קוזזו בחלקם על ידי תמהיל גיאורגרפי ותמהיל מוצרים טוב יותר.

 

הרווח התפעולי ברבעון הרביעי הסתכם ב-4 מיליון דולר לעומת הפסד תפעולי של 4.9 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

 

ה-EBITDA המתואמת, אשר אינה כוללת הוצאות בגין תגמול מבוסס מניות, הוצאות בגין הסכמי פשרה והפסד מותנה והוצאות חד פעמיות, הסתכמה ב-17.8 מיליון דולר ברבעון הרביעי, ומייצגת מרווח של 12.5%. זאת לעומת EBITDA מתואמת של 21 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, המהווה מרווח של 14.2%. הקיטון במרווח בין השנים משקפת בעיקר את הרווח הגולמי הנמוך יותר, שקוזז בחלקו על ידי הוצאות תפעוליות נמוכות יותר.

 

הוצאות המימון ברבעון הרביעי הסתכמו ב-2.1 מיליון דולר לעומת 1.1 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נבע בעיקר מהשפעה שלילית של שערי חליפין, בעיקר על רקע הייסוף של הדולר אל מול מטבעות מרכזיים אחרים שלנו.

 

הרווח נקי המיוחס לבעלי המניות ברבעון הרביעי של 2018 הסתכם ב-1.4 מיליון דולר, לעומת הפסד נקי של 6.4 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי למניה בדילול מלא ברבעון הרביעי היה 0.04 דולר, לעומת הפסד נקי של 0.19 דולר ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי המתואם למניה בדילול מלא ברבעון הרביעי הסתכם ב-0.2 דולר על בסיס 34.5 מיליון מניות לעומת רווח של 0.22 דולר על בסיס 34.4 מיליון מניות ברבעון המקביל אשתקד.

 

תוצאות לשנת 2018

ההכנסות בשנת 2018 הסתכמו ב-575.9 מיליון דולר, לעומת 588.1 מיליון דולר אשתקד. על בסיס שערי חליפין קבועים, בשנת 2018 ירדו ההכנסות בשיעור של 1.9% בהשוואה לשנת 2017, בעיקר עקב ירידה בהיקף המכירות לאיקאה, המכירות בישראל ובשאר העולם, אשר קוזזה חלקית על ידי שיפור במכירות בקנדה ובאירופה.

 

שיעור הרווח הגולמי בשנת 2018 עמד על 28.4% לעומת 33.5% ב-2017. שיעור הרווח הגולמי המתואם ב-2018 עמד על 28.7% לעומת 33.5% אשתקד. הירידה בשולי הרווח הגולמי המתואם נגרמה מחוסר יעילות בניהול מלאי ולוגיסטיקה ועלויות גבוהות יותר של חומרי גלם, במקביל לעלויות ייצור מוגדלות במתקני החברה בישראל והשפעה שלילית של שערי חליפין. גורמים אלו קוזזו באופן חלקי על ידי תמהיל גיאוגרפי ומוצרים טוב יותר, לצד שיפורים ביעילות הייצור במפעל החברה בארה"ב.

 

הרווח התפעולי בשנת 2018 הסתכם ב-32.8 מיליון דולר, בהשוואה 40.5 מיליון דולר ב-2017.

ה - EBITDA המתואמת, אשר אינה כוללת הוצאות בגין תגמול מבוסס מניות, הוצאות בגין הסכמי פשרה והפסד מותנה והוצאות חד פעמיות, הסתכמה ב-75.2 מיליון דולר בשנת 2018, ומייצגת שיעור של 13.1%. זאת לעומת EBITDA מתואמת של 100.4 מיליון דולר ב-2017, המהווה שיעור של 17.1%. הקיטון במרווח בין השנים משקף בעיקר את הרווח הגולמי הנמוך יותר, שקוזז בחלקו על ידי הוצאות תפעול נמוכות יותר.

 

הוצאות המימון בשנת 2018 הסתכמו ב-3.6 מליון דולר, וזאת לעומת 5.6 מליון דולר ב-2017.

 

הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות לשנת 2018 הסתכם ב-24.4 מיליון דולר, לעומת רווח נקי של 26.2 מיליון דולר ב-2017. הרווח הנקי למניה בדילול מלא לשנת 2018 הסתכם ב-0.72 דולר, בהשוואה ל-0.73 דולר ב-2018. הרווח הנקי המתואם למניה בדילול מלא הסתכם ב- 1.05 דולר בשנת 2018, לעומת 1.45 דולר ב-2017.

 

מאזן החברה ליום 31 בדצמבר כלל יתרת מזומנים, שווי מזומנים ופיקדונות בנקאיים לטווח קצר בסך 93.6 מיליון דולר.

 

מדיניות הדיבידנד של החברה מאפשרת חלוקת דיבידנד רבעוני במזומן בטווח שבין 0.10 ל-0.15 דולר למניה, ולא יותר מ-50% הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות על בסיס רבעוני ועל בסיס שנתי מצטבר, הנמוך מביניהם, כאשר כל חלוקה כפופה לאישור דירקטוריון החברה. בהתאם למדיניות דיבידנד זו, אין בכוונת החברה לחלק דיבידנד בגין תוצאות הרבעון הרביעי, בהתבסס על הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות ברבעון זה.

 

החברה צופה לשנת 2019 הכנסות בטווח של 580-600 מיליון דולר, ו-EBITDA מתואמת בטווח של 72-80 מיליון דולר. החברה צופה ב-2019 להמשך של תנאי שוק מאתגרים וסביבה תחרותית ברבים מאזורי הפעילות שלה, במיוחד ברבעון הראשון. החברה צופה להראות שיפור בביצועים החל מהמחצית השנייה של 2019.

 

יובל דגים, מנכ"ל החברה: "בששת החודשים שחלפו מאז נכנסתי לתפקיד המנכ"ל, התחלנו להוביל שינויים בחברה שיסייעו במימוש הזדמנויות בשוק, כולל אסטרטגיית היערכות מחדש של הפעילות בצפון אמריקה. בשנת 2019, נמשיך להתמקד בשיפור הפלטפורמה הגלובלית שלנו על מנת למנף בצורה יעילה יותר את המותג אבן קיסר. בכלל זה, נתמקד בהשקעה בהון האנושי ובטכנולוגיה של החברה על מנת ליעל את ה- go-to-market, שרשרת האספקה, ותהליכי הייצור. כמו כן אנחנו מגבירים את מאמצינו לחיזוק המודעות הגלובלית למוצרי הפרמיום שלנו. אנו מאמינים כי קידום היוזמות האסטרטגיות שלנו ומחויבות הצוות שלנו לשיפור התוצאות יאפשרו יצירת ערך בשנים הקרובות".

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה