חדשות וול סטריט ושווקי העולם

קולפלנט: עליה של 209% בהכנסות החברה ברבעון השלישי לעומת הרבעון המקביל

החברה חתמה על הסכם אסטרטגי עם חברת יונייטד תרפיוטיקס בתחום הדפסה בתלת מימד של איברים; מראה גידול במכירות וברווח הגולמי

חדשות ספונסר 29/11/2018 16:36

א+א-

חברת קולפלנט הנסחרת בנאסדק בארה"ב ועוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק מוצרים רפואיים מבוססי קולגן אנושי שפיתחה (rhCollagen) המיוצר ומופק מצמחי טבק, פרסמה היום  את דוחות הרבעון השלישי לשנת 2018 וכן עדכנה לגבי פעילותה העסקית. 

 

הכנסות החברה לרבעון השלישי לשנת 2018 הסתכמו ב- 224,000 דולר ( 813,000 ₪). החברה סיימה את הרבעון השלישי לשנת 2018 עם 2.6 מיליון דולר (כ- 9.4 מיליון ₪) במזומנים ושווי מזומנים, לא כולל 5 מיליון דולר (כ- 18.1 מיליון ₪) שהחברה קיבלה בנובמבר 2018 במסגרת הסכם ההשקעה האסטרטגי שחתמה עם חברת יונייטד תרפיוטיקס, חברת תרופות בינלאומית מובילה אשר נסחרת בנאסדק לפי שווי של כ- 5 מיליארד דולר (NASDAQ: UTHR). ההפסד הנקי לרבעון השלישי לשנת 2018 על בסיס GAAP הסתכם בכ-1.3 מיליון דולר (כ- 4.8 מיליון ₪), או לחילופין הפסד של כ- 1.3 מיליון דולר (כ- 4.9 מיליון דולר) בחישוב על בסיס non-GAAP.

 

מר טל יחיאל, מנכ"ל קולפלנט: "בחודש שעבר חתמנו על הסכם אסטרטגי עם חברת יונייטד תרפיוטיקס. ההסכם הינו  לרישוי, פיתוח ומסחור ריאות המיועדות להשתלה בבני אדם, תוך שימוש בטכנולוגיית הדפסת איברים בתלת מימד. ההסכם משלב את טכנולוגיית הדיו הביולוגי מבוסס קולגן אנושי שפיתחה החברה, בשילוב יכולות חברת יונייטד בתחום הביוטכנולוגיה וייצור איברים. הסכם אסטרטגי עם גוף בינלאומי שכזה הינו הישג משמעותי עבור קולפלנט ומהווה ולידציה משמעותית לטכנולוגיה שפיתחנו. במהלך הרבעון השלישי השגנו התקדמות גם בתחומי הדיו הביולוגי האחרים בהם אנו עוסקים. אנחנו מתקדמים בפיתוח עם חברות ואירגונים נוספים, אשר מפתחים באמצעות הדיו הביולוגי של קופלנט טכנולוגיות להדפסת רקמות ואיברים. בנוסף לפעילויות בתחום הדפסה, אנו מתקדמים בפעילות פיתוח הדור הבא של מוצרים למילוי קמטים ואסטטיקה רפואית. בהתבסס על הפעילות המתבצעת עם שחקנים משמעותיים בשווקים הבינלאומיים, אנחנו מאמינים כי הקולגן של קולפלנט הינו אבן הבניין האידיאלית כיום לתחום הרפואה הרגנרטיבית, והוא יקח חלק מהותי בשווקים אלו." 

 

נתונים כספיים לרבעון השלישי 2018 על בסיס IFRS (“GAAP”):

הכנסות החברה לרבעון השלישי לשנת 2018 הסתכמו ב- 224,000 דולר ( 813,000 ₪), לעומת 73,000 דולר ( 263,000 ₪) ברבעון המקביל אשתקד, המהווה גידול של כ- 209%. הכנסות החברה הן ממכירות בארה"ב של מוצר הדיו הביולוגי שפיתחה (BioInk) לפיתוח הדפסה ביולוגית תלת מימדית של איברים וממכירות באירופה בעיקר של מוצר החברה ה- VergenixSTR המשמש לטיפול ותיקון רקמות ולטיפול בדלקות גידים.

 

הרווח הגולמי לרבעון השלישי לשנת 2018 הסתכם ב- 148,000 דולר ( 539,000 ₪), לעומת 73,000 דולר ( 263,000 ₪) ברבעון המקביל אשתקד, המהווה גידול של 105%. הגידול ברווח הגולמי נובע מגידול בהכנסות וכולל הכרה של כ- 76,000 דולר (274,000 ₪) עלות מכר ברבעון השלישי לשנת 2018, לעומת היעדר הכרה של עלות המכר ברבעון המקביל אשתקד.

 

סך הוצאות התפעוללרבעון השלישי לשנת 2018 הסתכמו בכ- 1.7 מיליון דולר (כ- 6.1 מיליון ₪ ), לעומת כ-1.1 מיליון דולר (כ- 4 מיליון ₪ ) בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה נטו של כ- 600,000 דולר נובעת בעיקר מהוצאות שכר ותשלום מבוסס מניות בהיקף של כ- 296,000 דולר, הוצאות הנובעות מרישום למסחר ופעילות החברה בנאסדק בארה"ב בהיקף של כ- 188,000 דולר וכן ירידה של כ- 70,000 דולר במענק הרשות לחדשנות בישראל לשנת 2018.

 

ההפסדהתפעולי לרבעון השלישי לשנת 2018 הסתכם בכ-1.5 מיליון דולר (כ- 5.6 מיליון ₪), לעומת כ-1.0 מיליון דולר (כ- 3.7 מיליון ₪) ברבעון המקביל אשתקד. ההפסד הנקי לרבעון השלישי לשנת 2018 הסתכם בכ-1.3 מיליון דולר (כ- 4.8 מיליון ₪), או לחילופין הפסד של 0.01 דולר (0.02 ₪) למניה, לעומת כ-1.0 מיליון דולר (כ- 3.9 מיליון ₪), או לחילופין הפסד של 0.01 דולר (0.03 ₪) למניה, ברבעון המקביל אשתקד. תחשיב ההפסד למניה כולל בתוכו הנחת מימוש מלא של ה-Pre-paid warrants שהנפיקה החברה.

 

נתונים כספיים לרבעון השלישי 2018 על בסיס Non-IFRS“non-GAAP”)):

סך הוצאות התפעול על בסיס Non-GAAP לרבעון השלישי לשנת 2018 הסתכמו בכ- 1.5 מיליון דולר (כ- 5.3 מיליון ₪), לעומת כ-1.0 מיליון דולר (כ- 3.5 מיליון ₪ ) בתקופה המקבילה אשתקד. ההפסד הנקי על בסיס Non-GAAP לרבעון השלישי לשנת 2018 הסתכם בכ-1.3 מיליון דולר (כ- 4.9 מיליון ₪), או לחילופין הפסד של 0.01 דולר (0.02 ₪) למניה, לעומת כ-1.0 מיליון דולר (כ- 3.5 מיליון ₪), או לחילופין הפסד של 0.01 דולר (0.03 ₪) למניה, ברבעון המקביל אשתקד.

 

המדידה על בסיסNon-GAAP  אינה כוללת רכיבים מסויימים שאינם על בסיס מזומן. הטבלה המצורפת בסוף דיווח זה כוללת פירוט של תוצאות החברה על בסיס GAAP ועל בסיס non-GAAP. ההתאמות של תוצאות החברה על בסיס GAAP לתוצאותיה על בסיס non-GAAP לרבעון השלישי לשנת 2018 משקפות הכנסה נטו שאינה על בסיס מזומן בסך 7,000 דולר (כ- 27,000 ₪) המיוחסת ל: (1) מדידת שווי הוגן המיוחס לשירותים שהתקבלו במסגרת הסכם רכישת ניירות ערך עם משקיע (2) שינוי בשווי הוגן של מכשירים פיננסיים (3) תשלום מבוסס מניות לעובדים, דירקטורים ויועצים.

 

אירועים בפעילות החברה בתקופת הדו"ח  ואחריה

בחודש אוקטובר 2018, השלימה החברה מחיקה וולונטרית ממסחר בבורסת בתל אביב וכיום נסחרת החברה בבורסת הנאסדק בארה"ב בלבד תחת הסימול CLGN. במועד זה הומרו, על פי בקשת משקיעים, מניות החברה שנסחרו בתל אביב ל- ADS כאשר יחס ההמרה עמד על כל 50 מניות רגילות עבור ADS אחד.

 

בחודש נובמבר 2018, הודיעה החברה על השלמת ההסכם האסטרטגי שנחתם באוקטובר 2018 עם חברת התרופות האמריקאית יונייטד תרפיוטיקס אשר נסחרת בנאסדק לפי שווי של כ- 5 מיליארד דולר ההסכם הינו לרישוי, פיתוח ומסחור להדפסה בתלת מימד של ריאות המיועדות להשתלה בבני אדם, באמצעות הדיו הביולוגי המבוסס על טכנולוגיית החברה. היקף ההסכם הינו  44 מיליון דולר פלוס תגמולים וכולל בשלב הראשון מקדמה בסך 5 מיליון דולר, אשר הועברו לחברה בנובמבר 2018, ותשלום אבני דרך של עד 15 מיליון דולר בהתאם ליעדים תפעוליים ורגולטורים.

 

כתבות נוספות

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה