חדשות שוק ההון

דירקטוריון שפע ימים אישר מכירת החברה כשלד בורסאי

על פי הדיווח המכירה תהיה לצד שלישי שאינו בעל עניין בחברה. על פי מתווה האישור, החברה תפרסם הצעת רכש של עד 74.99% ממניותיה

מערכת ספונסר 11/10/2018 15:13

א+א- 8

 שפע ימים מדווחת על החלטות דירקטוריון כדלקמן:

 

לאשר את התקשרות החברה בעסקה למכירתה כ"שלד בורסאי" לצד שלישי שאינו בעל ענין בחברה (להלן: "קונה השלד"), המבוססת על העקרונות הבאים:

 

החברה תפרסם הצעת רכש של עד %74.99 ממניות החברה, ובתמורה תציע לבעלי מניותיה מניות של חברת הבת שלה, שפע ימים (א.ט.מ.) בע"מ, הנסחרות בבורסה הראשית בלונדון, לפי יחס החלפה שיקבע. אם וככל שמכירת מניות חברת הבת (תמורת קבלת מניות של החברה) תגרום לחברה להיחשב ל "- חברת מעטפת", כהגדרתה בהנחיות על פי החלק הרביעי לתקנון הבורסה, אזי תוקטנה בהתאמה כמות המניות שתירכש מהציבור וכמות מניות חברת הבת תמורתן.

 

החברה תמכור את המניות שתירכשנה על ידה בהצעת הרכש לקבוצת משקיעים בראשות קונה השלד, בתמורה למזומן, לפי שווי חברה של 2.4 מיליון ש"ח.

 

החברה תפעל לרכישת פעילות מצד שלישי, כנגד הקצאת מניות חדשות, עד כדי %74.99 מזכויות ההצבעה בחברה. רכישת הפעילות (והקצאת המניות תמורתה) יבוצעו במתכונת של הסדר לפי סעיף 350 לחוק החברות.

 

תינתן בלעדיות לקונה השלד למשך שישה חודשים, החל ממועד החלטת הדירקטוריון, במהלכם החברה לא תתקשר עם כל גורם אחר בעסקה למכירת השליטה בה כשלד בורסאי.

 

העסקה, תנאיה וביצועה כפופים, בין היתר, לבדיקות משפטיות, בקשר עם אופן ביצוע הצעת הרכש כאמור לעיל, לקבלת חוות דעת משפטית לפיה המניות שתימכרנה על ידי החברה לקבוצת המשקיעים לא תהיינה מניות רדומות.

 

תזומן אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, במועד שיקבע (בכפוף לדין) על ידי מנכ"ל החברה.

כתבות נוספות

8 תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
 1. 1
  בהצלחה חבר

  למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

  רע 11/10/2018 16:21

 2. 2
  אתה לא מבין שום דבר!!!!

  לא מדובר על חברה ריקה מתוכן! כי אז היא שווה לפי מחיר של שלד באמת. מדובר בחברה שמחזיקה 49% מחברה בלונדון שנסחרת שם לפי 18 מיליון $. בעלי המניות כאן יקבלו את חלקם שם. 49% מ- 18 מיליון $ זה 9 מיליון $ שזה כ- 32 מיליון ש"ח. אז החברה כאן שווה כ- 32 מיליון ש"ח. תוריד אפילו 20% מקדם ביטחון ותקבל שווי של 26 מיליון ש"ח. עכשיו תוסיף 25% שיחזיקו בעלי המניות כאן בחברה החדשה... הבנת?
  למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

  יושב על הגבעה 11/10/2018 16:16

 3. 3
  זה שלד המחיר שלו תלוי בכול מיני מאפיינים

  בין היתר מזומנים חובות בעלים וצפי עתידי... היא נמכרה ב2.4 מיליון כאשר יש שם גרעון כספי קטן והיא נסחרת קרוב ל20... יש שלדים יותר אטרקיטיבים ממנה לדעתי... אבל בשלדים אם הבעלים יודעים לסגור עסקה שהשוק אוהב אז שום דבר כבר לא חשוב... אני לא יקנה אותה בפי 10 ממה שמכרו אותה
  למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

  רע 11/10/2018 16:09

 4. 4
  לאן זה ייקח את המניה?

  למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

  Danielone 11/10/2018 15:49

 5. 5
  עוד מעט יתלבשו עליה

  למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

  shay0812 11/10/2018 15:47

 6. 6
  מוכרים ב2.5 מיליון

  למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

  רע 11/10/2018 15:36

 7. 7
  יאללה כפיר סילברמן תסתער|45|

  למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

  סלגר2 11/10/2018 15:27

 8. 8
  דעתכם

  מה דעתכם כמה ישפיע?
  למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

  Danielone 11/10/2018 15:19