חדשות אנליסטים

מעלות מדרגת A+ את כלכלית ירושלים בעקבות שיפור הסיכון הפיננסי

במעלות מציינים: בשנים האחרונות שיפרה החברה את פרופיל הסיכון הפיננסי עם יישומה של אסטרטגיה פיננסית להורדת מינוף וחיזוק בסיס ההון

מערכת ספונסר 13/09/2018 11:29

א+א-

מעלות קובעת דירוג של A+ לחברת כלכלית ירושלים מקבוצת מבנה תעשיה. כמו כן קבעה מעלות דירוג ’ilAA-’ לסדרת האג"ח י"ד המובטחת בנכסי נדל"ן ודירוג ’ilA+’ לסדרות האג"ח י"ב, י"ג ו-ט"ו, אשר אינן מובטחות בנכסי נדל"ן.

 

במעלות מציינים: בשנים האחרונות שיפרה החברה את פרופיל הסיכון הפיננסי עם יישומה של אסטרטגיה פיננסית להורדת מינוף וחיזוק בסיס ההון.

 

מינוף החברה ירד מכ-85% בסוף 2015 לכ-59% בסוף הרבעון השני של 2018 ומדיניות החברה היא להמשיך לפעול להורדת המינוף לכיוון55% . הורדת המינוף נעשתה בין היתר באמצעות תקבולים של כ-2.5 מיליארד ש"ח ממימוש נכסים, מהנפקות הון בקבוצה בסך של כ- 1.5מיליארד ש"ח ומהימנעות מחלוקת דיבידנדים.

 

עוד ציינו במעלות, "החברה פועלת לאחרונה לפישוט מבנה האחזקות בקבוצה, שחלק משמעותי מהפעילות בה נעשה דרך חברות הבנות מבני תעשיה ודרבן. להבנתנו, בכוונת החברה לבצע את המיזוג בדרך של הקצאת מניות ולא באמצעות רכישת מיעוט במזומן, ולכן לא צפויה השפעה על היחסים הפיננסים של החברה בטווח הקצר, כיוון שמבני תעשיה כבר מאוחדת בדוחות הכספיים של החברה ולא צפויה השפעה על איכות האשראי של הקבוצה ".

 

באשר לתחזית הדירוג ציינו במעלות: "תחזית הדירוג היציבה משקפת את הערכתנו כי ב- 12 החודשים הקרובים תמשיך החברה לייצר תזרים מזומנים יציב מתיק הנכסים הקיים תוך יישום התכנית האסטרטגית למיקוד הפעילות בישראל ומימוש אחזקותיה בחו"ל. להערכתנו, יישום האסטרטגיה צפוי להוביל לשיפור מתון בשיעורי התפוסה ולירידה נוספת בחוב".

 

 כלכלית ירושלים הציגה בדוחותיה שפורסמו באוגוסט האחרון, זינוק של כ-200% ברווח הנקי אשר שילש את עצמו בתקופת הדוח לכ-270 מיליון ש"ח. ה- FFOצמח בכ-31% לכ-160 מיליון ש"ח, לעומת כ-122 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. בתקופת הדוח עלה שיעור התפוסה בישראל בשיעור של כ-3%. כמו כן, החברה מימשה נכסים ומגרשים בהיקף של כ-433 מיליון ש"ח וברווח של כ-49 מיליון ש"ח. יחס החוב ירד בשיעור של כ-7.6% ל-58.6%. החברה העלתה את תחזיות ה- FFOמ-278-284 מיליון ש"ח ל-305-315 מיליון ש"ח.

 

נכון להיום, מבני תעשיה, המוחזקת על ידי החברה בשיעור של כ-68.3%, מדורגת על ידי מעלות בדירוג ilA+ באופק יציב ודרבן השקעות, המוחזקת על ידי החברה בשיעור של 100%, מדורגת על ידי מידרוג בדירוג A1.il באופק יציב.

***

מובהר ומודגש כי האמור בסקירה זו אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. בפרסום המידע בסקירה זו אין משום המלצה או חוות דעת בקשר לביצוע כל עסקה או השקעה בניירות ערך, לרבות רכישה ו/או מכירה של ניירות ערך. יודגש כי לגבי כל מידע מכל סוג המופיע בסקירה – על כל אדם לבצע בדיקה ואימות נוספים, תוך התחשבות בנתונים ובצרכים המיוחדים שלו. יצוין כי במידע עלולות ליפול טעויות וכן עשויים לחול לגביו שינויי שוק ו/או שינויים אחרים, וכי אף עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות והניתוחים המופיעים למצב בפועל. אשר על כן, קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון, דעה, חוות דעת, תחזית או ניתוח המופיע במסגרת הסקירה - הינו על אחריות הקורא בלבד.

כתבות נוספות

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה