חדשות אנליסטים

רוסאריו בהמלצה על גזית גלוב: השווי הראוי למניה 40 ש”ח - 18% אפסייד

בבית ההשקעות מתחילים לסקר את החברה עם הערכת שווי של 7.7 מיליארד ש’; "המניה סובלת מהסנטימנט השלילי בענף אך לא ניכרת פגיעה בפעילות ותפקוד נכסי הבסיס של חברות הבת"

מערכת ספונסר 09/08/2018 15:23

א+א-

רוסאריו ייעוץ ומחקר משיקים הבוקר סיקור לחברת גזית גלוב עם שווי הוגן למניה של 40 ש"ח. גזית גלוב פועלת משנת 1991 בתחום הנדל"ן למסחר ובפרט בתחום המרכזים המסחריים. עם השנים גדלה באופן שפורטפוליו נכסיה במאוחד כולל נכסים בשטח של כ-2.5 מ’ מ"ר ובשווי כולל של כ-38 מיליארד ש"ח ומפוזרים בפריסה גלובאלית נרחבת.

 

פעילותה של החברה מתבצעת כיום בשני מישורים עיקריים: החזקה בחברות הציבוריות: First Capital בקנדה, Atrium במרכז אירופה ו-Citycon בצפון אירופה; החזקה ישירה בנדל"ן: בישראל (גזית ישראל) , ברזיל (Gazit Brasil) ובארה"ב (Gazit Horizons) .

 

החברה נמצאת כיום במהלכו של תהליך טרנספורמציה מחברה הפועלת באמצעות חברות בת ציבוריות בשליטתה, לחברת נדל"ן המחזיקה באופן ישיר בפורטפוליו נכסים בינלאומי מפוזר וגלובאלי עם התמקדות ב: ערים ראשיות בלבד; במיקומים מרכזיים וצפופי אוכלוסין; המאופיינים ב-Live Work Play. גזית תשתמש בניסיון שצברה במהלך העשורים האחרונים על מנת לרכוש נכסים, לפתחם ולהשביחם.

 

בהתאם לאסטרטגיה שקבעה, החברה ביצעה בשנת 2018, מהלך של מימוש הדרגתי ומהיר יחסית של כל החזקותיה ב-,Regency Centers (שקודם לכן מוזגה עם EQY במחיר ששיקף פרמיה של 14% על מחיר המניה). התמורה ממימוש ההחזקות משמשת הן להגדלת מרכיב הנדל"ן הפרטי (ובעיקר בארה"ב ובברזיל) והן להורדת רמת המינוף. להערכתנו, החברה מתכוונת לבצע תהליך דומה גם בחברת First Capital – שכן, החברה נמצאת בשלבים אחרונים של מיצוי אפשרויות ההשבחה של החברה.

 

בחברות ATR ו-CTY - החברה ממשיכה בהשבחת הפורטפוליו באופן של התמקדות בערים ראשיות ובנכסים גדולים יותר על ידי מימוש נכסים קטנים ופריפריאליים. כמו כן, החברה ממשיכה בייזום נכסים חדשים והשבחה של הנכסים הקיימים.

 

החברה נמצאת כיום בתקופה מאתגרת מאוד בשוק הנדל"ן למסחר – ההשפעה השלילית של הרכישות המקוונות על הרכישות במרכזים המסחריים הינה גלובאלית, נגמרה תקופת הירידה בשיעורי ה-Cap Rates אשר נמצאים כיום בשפל כך שמחירי המרכזים גבוה מאוד ומנגד, התחזיות לכיוון ירידה בפעילות. נוסיף על כך את העובדה שבארה"ב ישנו עודף שטחי מסחר. כל הגורמים הללו מדגישים את החשיבות בבחירת הנכסים הנכונים, רכישתם במחירים הנכונים ולניסיון הניהולי אשר יאפשר להשביחם באופן שניתן יהיה להרוויח מהם. המקצועיות היא המפתח כיום בתחום הנדל"ן למסחר ולהערכתנו, הניסיון והמקצועיות המאפיינים את הקבוצה לאורך שנים תאפשר לה להמשיך ולפעול בשוק הזה לאורך זמן ובהמשך רווחיות.

 

בעל השליטה היחיד בחברה כיום הינו מר חיים כצמן אשר שולט בחברה באמצעות שליטה בחברת נורסטאר המחזיקה בכ-53% ממניות גזית גלוב. להערכתנו ישנה תלות בבעל השליטה.

 

דירוג ומימון – גזית גלוב מדורגת בדירוג של AA- בסולם מעלות ו-Aa3 בסולם מידרוג. הדירוג הגבוה של החברה משקף את רמת הסיכון הנמוכה בפעילות, הן ברמה הפיננסית והן ברמת הנכסים.

 

דיבידנד– החברה מחלקת דיבידנד שנתי – בשנת 2017 חילקה דיבידנד בסכום של כ-205 מ’ ש"ח וברבעון הראשון כ-68 מ’ ש"ח. תשואת הדיבידנד הצפויה לשנת 2018 עומדת על כ-4.5%.

 

השקפת רוסאריו: "החברה הגדירה תכנית אסטרטגית ובהתאם לה נמצאת בתהליך שינוי בפעילותה, אשר צפוי להתממש בטווח הבינוני. אנו תופסים את החברה בסוג של נקודת פיתול בסיום מימוש ההחזקה בחברת REG והצטיידות במזומנים אשר ישמשו (וחלקם כבר שימשו) לרכישת נכסים חדשים בהחזקה ישירה וחלקם להקטנת חוב. החברה מתכוונת לעשות מהלך דומה גם עם מניות FCR. במקביל, החברה החלה ברכישה של נכסים באופן ישיר בארה"ב ומתכוונת להמשיך ולהרחיב את פורטפוליו הנכסים שלה שם.

 

"החברה תמשיך לבצע השבחה של החברות שבהחזקתה באירופה תוך התמקדות והתכנסות לפעילות בערים ראשיות במספר מדינות מצומצם יותר והמשך ייזום. הנהלת החברה הוכיחה את יכולתה להוציא אל הפועל את האסטרטגיה העסקית גם בשוק יורד ולהערכתנו תמשיך בביצוע תכניותיה, כפי שהצהירה.

 

"שווי ומומנטום: מניית החברה סובלת מן הסנטימנט השלילי אשר פוקד את ענף הנדל"ן למסחר בישראל וכן מן הסנטימנט השלילי בשוק הנדל"ן למסחר הגלובאלי המשפיע לרעה על מחירי מניות חברות הבת. עם זאת, מבחינת פעילות ותפקוד נכסי הבסיס של חברות הבת, לא ניכרת פגיעה. על אף זאת, במודל הערכת השווי, הערכנו את שווי החזקותיה בחברות הבת על פי שווי השוק הנמוך, לטעמינו, מהשווי הכלכלי המלא.

 

"הערכת השווי מתבססת על מודל ה-NAV ביחס לסולו המורחב של החברה. כאמור, שווי ההחזקות בחברות הציבוריות נלקח על פי שווי שוק, שווי הנכסים בישראל חושב בהתאם להערכותינו ביחס לשיעורי ההיוון וה-NOI המייצג. שווי הנכסים המניבים בברזיל וארה"ב נלקח על פי עלות בספרים ובתיקנון ביחס לשינויים שהיו בשערי החליפין מה-31.3.2018. בהתאם לזאת, השווי הראוי לחברה להערכתנו עומד על כ-7.7 מיליארד ₪ אשר משקף שווי ראוי למניה של כ-40 ₪ ואשר מגלם אפסייד של כ-18% ביחס למחיר השוק הנוכחי", סיכמו ברוסאריו.

***

מובהר ומודגש כי האמור בסקירה זו אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. בפרסום המידע בסקירה זו אין משום המלצה או חוות דעת בקשר לביצוע כל עסקה או השקעה בניירות ערך, לרבות רכישה ו/או מכירה של ניירות ערך. יודגש כי לגבי כל מידע מכל סוג המופיע בסקירה – על כל אדם לבצע בדיקה ואימות נוספים, תוך התחשבות בנתונים ובצרכים המיוחדים שלו. יצוין כי במידע עלולות ליפול טעויות וכן עשויים לחול לגביו שינויי שוק ו/או שינויים אחרים, וכי אף עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות והניתוחים המופיעים למצב בפועל. אשר על כן, קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון, דעה, חוות דעת, תחזית או ניתוח המופיע במסגרת הסקירה - הינו על אחריות הקורא בלבד.

כתבות נוספות

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה