חדשות שוק ההון

הושלמה עסקת המיזוג קרדן יזמות לקרדן ישראל

במסגרת השלמת העסקה, בוטלו 712,314,100 מניות רגילות בהון המונפק והרשום של החברה המוחזקות בידי החברה ובוטלו 13,887,685,900 מניות רגילות מההון הרשום

מערכת ספונסר 11/07/2018 11:55

א+א-

בהמשך לדיווחים מיידיים של  קרדן ישראל מיום 8 ביולי 2018 ומיום 9 ביולי 2017, ובהמשך לתשקיף מיום 30 במאי 2018, ובהתאם לתקנות ניירות ערך (הודעה על תוצאות ההצעה שבתשקיף), התש"ל- 1969, החברה מודיעה בזאת, כי היום הושלמה עסקת המיזוג.

 

במסגרת השלמת העסקה: (1) בוטלו 712,314,100 מניות רגילות בהון המונפק והרשום של החברה המוחזקות בידי החברה (קרי, מניות רדומות); (2) בוטלו 13,887,685,900 מניות רגילות מההון הרשום של החברה; (3) 7,419,790,700 מניות של החברה אשר הוחזקו על ידי קרדן יזמות (2011) בע"מ פקעו; ו-(4) החברה הקצתה לבעלי המניות הזכאים 147,320,771 מניות רגילות של החברה. בהתאם נכון למועד השלמת המיזוג ההון המונפק והנפרע של החברה לאחר השלמת המיזוג הינו 147,320,771 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע.נ. כל אחת והונה הרשום של החברה מורכב מ-4,000,000 ש"ח מחולק ל-400,000,000 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע.נ. כל אחת. החברה מודה לציבור בעלי המניות.

כתבות נוספות

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה