חדשות שוק ההון

הרווח הנקי של איי.די.או גרופ ברבעון הסתכם בכ-51.6 מיליון שקל

זאת לעומת כ-24.8 מיליון שקל בתקופה המקבילה. הכנסות החברה צמחו ברבעון הראשון בכ-24.5% והסתכמו בכ-149 מיליון שקל, לעומת כ-119.6 מיליון שקל בתקופה המקבילה

מערכת ספונסר 16/05/2018 14:37

א+א-

איי די או גרופ פותחת את 2018 עם גידול בהכנסות של כ-25% והכפלת הרווח הנקי, לעומת רבעון ראשון של 2017; פורטפוליו הנכסים מגיע לכ-23,600 יח"ד.

 

משה לחמני, יו"ר איי די או גרופ: "במהלך הרבעון ביצענו שתי עסקות משמעותיות, בהיקף כולל של כ- 1,000 יחידות דיור, עם פוטנציאל גידול משמעותי בשכר הדירה. כמו כן, עסקנו בקליטת הרכישות המשמעותיות שבוצעו בחציון השני של 2017, שיפוץ היחידות והשכרתן. ADO נהנית מתנאי השוק התומכים בברלין, ובפרט מהפער בין הגידול באוכלוסיית העיר וסיום הקמה של דירות חדשות. שווי הפורטפוליו ממשיך לצמוח כתוצאה מכך ומהשבחה התפעולית שאנו מבצעים. החברה ממוקדת מאוד בשיפור היעילות התפעולית ומיצוי השווי בפורטפוליו הקיים, במקביל לביצוע רכישות ממוקדות של נכסים איכותיים באזורים אסטרטגיים".

 

שלמה זוהר, מנכ"ל איי די או גרופ: "אנו מתחילים את שנת 2018 עם תוצאות טובות, המציגות גידול מרשים בפרמטרים הכספיים והתפעוליים בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. מגמת הצמיחה וההתרחבות בפעילות נמשכת ולאחר תאריך הדו"ח השלמנו רכישה איכותית של נכסים הממוקמים באחת השכונות הטובות במרכז ברלין, המשקפת את יכולת החברה להמשיך ולקדם את המתווה האסטרטגי שלה. מאחר והחברה בחרה במדיניות של שיערוך כל חצי שנה, תוצאות הרבעון אינן כוללות הכנסות מרווחי שיערוך".

 

הכנסות איי די או גרופ צמחו ברבעון הראשון של 2018 בכ-24.5% והסתכמו בכ-149 מיליון שקל, לעומת כ-119.6 מיליון שקל בתקופה המקבילה. הגידול בהכנסות בתקופה זו נבע בעיקר מהגידול בפורטפוליו בנייני מגורים, מגידול בהכנסות מנכסים דומים של כ- 4.9% במהלך הרבעון וכן ממכירות של 17 דירות קונדו.

 

החברה ממשיכה בתהליכי ההשבחה של הנכסים הקיימים והנרכשים ומציגה קצב גידול של כ- 4.9% בהכנסות משכ"ד מנכסים זהים. בהתחשב בשינויים בשיעורי האי תפוסה בנכסים הנמצאים בקליטה ובטיפול החברה, עומד שיעור הגידול בשכ"ד מנכסים דומים על יותר מ- 5%.

 

הרווח הגולמי ברבעון הראשון הסתכם בכ-111.3 מיליון שקל, לעומת כ-84.8 מיליון שקל בתקופה המקבילה – גידול של כ- 31%. הגידול ברווח נובע מהגדלת פעילות החברה והגידול בהיקף ההכנסות בנכסים דומים. הרווח הנקי ברבעון הסתכם בכ-51.6 מיליון שקל, לעומת כ-24.8 מיליון שקל בתקופה המקבילה.

 

ה-FFO של ADO Properties הסתכם ברבעון בכ-15.9 מיליון אירו, לעומת כ-13.1 מיליון אירו בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-21%. ה-EPRA NAV למניה של ADO Properties ליום 31.3.2018 הסתכם בכ-45.37 אירו.

 

ADO Properties צופה כי בהתבסס על מימון לזמן ארוך של ADO Properties יעמוד ה- FFO (Run-Rate) השנתי שלה בשנת 2018 על לפחות 66 מיליון אירו, לאחר השלמת העסקאות שנחתמו על ידי ADO Properties וטרם הושלמו.

 

יתרת המזומנים ליום 31.3.2018 (כולל פיקדונות) עומדת על כ-555 מיליון שקל לעומת סך של כ-775 מיליון שקל ליום 31.12.2017. הקיטון במזומנים נובע מרכישות של נכסים בברלין במהלך הרבעון.

 

שווי תיק הנכסים של ADO Properties ליום 31.3.2018 עומד על כ- 3.4 מיליארד אירו וכולל כ- 22,198 יחידות במרכז ברלין במהלך הרבעון ועד ליום 31 במרץ 2018 השלימה החברה רכישת בנייני מגורים בברלין הכוללים כ- 220 יחידות דיור ומסחר, בעלות כוללת של כ- 35 מיליון אירו.

 

לאחר תאריך המאזן דיווחה החברה על השלמת רכישת 856 יחידות בהיקף של 160 מיליון יורו, כאשר לאחריה (ולאחר עסקאות נוספות) עומד פורטפוליו הנכסים של החברה על כ- 23,600 יח"ד. הנכסים הנרכשים ממוקמים בברלין, הם סינרגטיים לפעילות הקבוצה ותואמים את אסטרטגיית ההתרחבות שלה. סך דמי השכירות השנתיים בגין הנכסים נאמד כיום ב- 6 מיליון יורו, שכר הדירה הממוצע למ"ר הינו בסכום ובתנאים אשר למיטב ניסיון והערכת הקבוצה יאפשרו את העלאתו בדומה לתנאי חוזי שכירות חדשים, ובהתאם למתכונת פעילותה של החברה. שיעור התפוסה הכולל בנכסים הנרכשים במועד הרכישה הינו כ-98.8%. העסקה מומנה באמצעות שימוש מתמורת גיוס אגרות החוב שביצעה ADP במהלך חודש יולי 2017 וכן באמצעות הנפקת ניירות ערך מסחריים לגופים מוסדיים אירופיים בהיקף של כ- 150 מיליון יורו.

כתבות נוספות

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
ת"א 35 4,118 4.57% ת"א 35 גלום 4,118 4.57% ת"א 125 4,118 4.57% ת"א SME 60 4,118 4.57% דולר רציף 3.4328 4.57% DAX 4,118 4.57% CAC 4,118 4.57% מחזור מסחר 4,118