חדשות אנליסטים

לידר שוקי הון ממשיכים להמליץ על מניית עזריאלי בתשואת יתר עם מחיר יעד של 196 ₪

ברורית פיין: "אנחנו עדיין פחות אופטימיים לגבי סקטור הנדל"ן, ועם זאת סבורים כי החברה עשויה להציג ביצועי יתר ביחס לו"

מערכת ספונסר 16/05/2018 14:18

א+א-

ברורית פיין, אנליסטית בלידר שוקי הון, מפרסמת תגובה לדוחות עזריאלי: "איך היה הדוח? יציב וטוב. עזריאלי מציגה צמיחה בעיקר הודות לאכלוס נכסים חדשים בעוד שבנכסים הקיימים נרשמת יציבות. ה- NOI ברבעון הראשון הסתכם ב- 371 מיליון שקל, גידול של 10% בהשוואה לרבעון המקביל וגידול של 3% בהשוואה לרבעון הקודם.

 

"התזרים מנכסים זהים עלה ב- 0.6% כאשר התזרים מנכסים זהים במגזר הקניונים ובמגזר המשרדים נותר ללא שינוי. ה- FFO הסתכםב- 269 מיליון ₪ , גידול של 5% בהשוואה לרבעון המקביל וגידול של2% בהשוואה לרבעון הקודם. במהלך הרבעון הראשון נרשם גידולבפדיונות בשיעור של 9.4% לעומת הרבעון המקביל ובנטרול קניוןראשונים נרשם גידול של 5.3% . נציין כי עיקר השפעת חג הפסחבאה לידי ביטוי ברבעון הראשון השנה ואילו בשנה שעברה עיקרההשפעה הייתה ברבעון השני. שיעורי התפוסה נותרו גבוהים ועמדו על 98%-99% בישראל.

 

"האם הדו"ח מלמד על העתיד? הצמיחה של עזריאלי צפויה להגיע מהייזום המאסיבי. אין ספק שלעזריאלי יש יכולות ייזום יוצאותדופן, גם בהשוואה לחברות אחרות. לחברה חמישה פרויקטיםבשלבי ייזום אשר אמורים להגדיל את ה - NOI ל - 1.794 מיליארד₪) כ - 1.4 מיליארד בשנת 2017 ( עד שנת 2020 . כמו כן, לחברה חמישה פרויקטים נוספים אשר נמצאים בתהליכי תכנון ורישוי ואשר אמורים להבטיח את צמיחתה גם לאחר שנת 2020.

 

"לצד הייזום הקבוצה פועלת לקבלת זכויות בניה נוספות ולהשבחה נוספת של נכסים שונים. לאחר שקיבלה אישור להרחבת הזכויות במגדל הרביעי המתוכנן בפרויקט עזריאלי תל אביב מכ - 69 אלףמ"ר לכ - 150 אלף מ"ר, החברה מדווחת כי קיבלה אישור להפקדת תב"ע לתוספת שטחי תעסוקה ומלונאות נוספים בהיקף של 24 אלףמ"ר בעזריאלי TOWN . זוהי דוגמא נוספת לשווי שעזריאלי יודעת לייצר מהנכסים הקיימים שלה שטרם בא לידי ביטוי בספרים.

 

"מה לעשות עם המניה? אנו עדיין פחות אופטימיים לגבי סקטור הנדל"ן, עם זאת להערכתנו עזריאלי עשויה להציג ביצועי יתר ביחס לסקטור לאור הפיזור העסקי, השמרנות, המינוף הנמוך ופוטנציאל הצמיחה הגלום בפעילות הייזום. החברה נסחרת במכפיל הון של 1.24 , תשואת FFO ( 2018E ( של כ - 8.6% ותשואת דיבידנד של2.6%. אנו ממשיכים להמליץ על המניה בתשואת יתר עם מחיר יעד של 196 ₪ למניה."

***

מובהר ומודגש כי האמור בסקירה זו אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. בפרסום המידע בסקירה זו אין משום המלצה או חוות דעת בקשר לביצוע כל עסקה או השקעה בניירות ערך, לרבות רכישה ו/או מכירה של ניירות ערך. יודגש כי לגבי כל מידע מכל סוג המופיע בסקירה – על כל אדם לבצע בדיקה ואימות נוספים, תוך התחשבות בנתונים ובצרכים המיוחדים שלו. יצוין כי במידע עלולות ליפול טעויות וכן עשויים לחול לגביו שינויי שוק ו/או שינויים אחרים, וכי אף עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות והניתוחים המופיעים למצב בפועל. אשר על כן, קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון, דעה, חוות דעת, תחזית או ניתוח המופיע במסגרת הסקירה - הינו על אחריות הקורא בלבד.

כתבות נוספות

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
ת"א 35 4,118 4.57% ת"א 35 גלום 4,118 4.57% ת"א 125 4,118 4.57% ת"א SME 60 4,118 4.57% דולר רציף 3.4328 4.57% DAX 4,118 4.57% CAC 4,118 4.57% מחזור מסחר 4,118