חדשות שוק ההון

הרווח הנקי של סודהסטרים ברבעון הסתכם בכ-19 מיליון דולר

גידול של כ-26% לעומת המקביל אשתקד. צמיחה של כ-25% בהכנסות הרבעון הראשון אשר הסתכמו ב- 143.6 מיליון דולר

מערכת ספונסר 02/05/2018 14:45

א+א-

 סודהסטרים חברת המים המוגזים הגדולה בעולם בכמות הליטרים הנצרכת והיצרנית המובילה של מערכות ביתיות להכנת מים מוגזים, מפרסמת היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון לשנת 2018.

 

"המגמה החיובית של שנת 2017 נמשכת גם ב-2018 ואנו שמחים לדווח על רבעון תשיעי ברציפות של צמיחה דו-ספרתית במכירות", מסר דניאל בירנבאום, מנכ"ל סודהסטרים. "האסטרטגיה העסקית שלנו ממשיכה להוביל לגידול בביקוש למערכות ההגזה הביתיות ולצמיחה במכירות מילויי הגז שהסתכמו ב- 8.3 מיליון יחידות, שיא לרבעון הראשון של השנה. השיפור המתמשך בתהליכי היצור והבקרה היעילה של ההוצאות התפעוליות מאפשרים לנו לתרגם את צמיחת המכירות גם להגדלת הרווחיות ולרווחי שיא לרבעון הראשון. השלמת עסקת רכישת המפיץ בצרפת והמעבר למודל של הפצה ישירה במדינה זו, מהווים צעד חשוב בהאצת החדירה למשקי הבית בשוק גדול ואסטרטגי זה. אנו נמצאים בתנופה עסקית ומאמינים כי החברה ממוצבת היטב כדי להמשיך את צמיחתה והגדלת הערך לבעלי המניות. כישראלים אנו גאים במיוחד על כך שהמהפכה בשוק המשקאות המוגזים העולמי יוצאת מישראל על ידי יהודים וערבים שמייצרים ביחד את מוצרי סודהסטרים במפעלנו ברהט."

 

צמיחה של 24.6% בהכנסות ברבעון הראשון של שנת 2018 אשר הסתכמו ב-143.6 מיליון דולר בהשוואה ל-115.3 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הצמיחה בהכנסות נבעה מגידול דו ספרתי בהכנסות בעיקר בגרמניה, ארה"ב, קנדה ואוסטרליה ומהשפעה חיובית של שערי החליפין בהיקף של כ-12 מיליון דולר בעיקר כתוצאה מהתחזקות היורו מול הדולר.

 

הרווח הגולמי הסתכם בכ-79.3 מיליון דולר, שיעור של 55.2% מההכנסות, בהשוואה לרווח גולמי של כ- 60.7 מיליון דולר ושיעור של 52.7% מההכנסות ברבעון המקביל אשתקד. השיפור ברווחיות הגולמית נובע בעיקר מניצול בסיס העלויות הקבועות להגדלת נפחי היצור , שינוי בתמהיל המוצרים והשפעת שערי חליפין.

 

הוצאות המכירה והשיווק הסתכמו ב-43.3 מיליון דולר, שיעור של 30.2% מההכנסות, בהשוואה ל-34.8 מיליון דולר, שיעור של 30.2% מההכנסות ברבעון המקביל אשתקד. ברבעון הראשון לשנת 2018 נכללות הוצאות נוספות הנובעות ממודל ההפצה החדש בצרפת בעקבות רכישת המפיץ, עסקה שהושלמה בתחילת פברואר 2018.

 

הוצאות ההנהלה והכלליות הסתכמו ב-14.6 מיליון דולר, 10.2% מההכנסות, לעומת 10 מיליון דולר, 8.7% מההכנסות ברבעון המקביל אשתקד, העלייה נובעת מגידול בהוצאות תשלום מבוסס מניות וכן מהוצאות נוספות הנובעות ממודל ההפצה החדש בצרפת בעקבות רכישת המפיץ.

 

גידול של כ-34.4% ברווח התפעולי ברבעון שהסתכם ב-21.3 מיליון דולר, שיעור של 14.8% מההכנסות, לעומת 15.9 מיליון דולר, שיעור של 13.8% מההכנסות ברבעון המקביל אשתקד.

 

הרווח הנקי ברבעון גדל בכ-26% והסתכם ב-18.6 מיליון דולר לעומת 14.7 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

 

תזרים המזומנים החופשי (תזרים מזומנים מפעילות שוטפת בניכוי מזומנים ששימשו לפעילות השקעה, בנטרול השקעות פיננסיות ורכישת המפיץ בצרפת)הסתכם ברבעון ב-7.1 מיליון דולר.

 

עלייה בצרכי ההון החוזר אשר הסתכם ב-160.6 מיליון דולר ליום 31.3.2018, גידול של כ-21.5% לעומת כ-132.3 מיליון דולר נכון ליום 31.12.2017, בעיקר עקב רכישת המפיץ הצרפתי שהביא לגידול בהיקף המלאי והגידול בהכנסות החברה.

 

היקף המזומנים וההשקעות הפיננסיות ליום 31.3.2018 עמד על כ-148.2 מיליון דולר, ללא חוב בנקאי, זאת לעומת היקף של כ-155.2 מיליון דולר ליום 31.12.2017.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה