חברת אליום מדיקל הודיעה היום על הצלחת גיוס ההון שביצעה – החברה גייסה 13.5 מיליון שקלים לאור ביקושי יתר של 13% מעל לסכום המקורי של 12 מיליון ש"ח אותו תכננה לגייס. המשקיעים בגיוס כללו בעלי עניין בחברה, משקיעים מוסדיים ישראלים ומשקיעים פרטיים.

 

אסף אלפרוביץ, מנכ"ל קבוצת אליום: "הצלחת הגיוס וביקוש היתר מעידים על אמון המשקיעים בפוטנציאל העסקי ובתוכנית האסטרטגית של החברה. בחודשים האחרונים דיווחנו כי התקבל אישור ה – FDA למוצר ההגנה הייחודי של גרדיה, המעורר עניין רב בקהילה הרפואית ובשווקים הבינלאומיים.

 

"כמו כן, כפי שציינו בעבר, החברה פועלת לקידום התקשרות עם שותף אסטרטגי מוביל, בעל פריסה גלובלית ויכולות מוכחות לשיווק מוצרים בתחום הפעילות של גרדיה שתאפשר את מקסום הפוטנציאל הקליני והמסחרי של מערכת ה- WIRION. בנוסף, דיווחנו על חתימה על הסכמי הפצה משמעותיים ואישורים רגולטורים לשיווק מוצרינו בטריטוריות חדשות. הגיוס המוצלח יאפשר לנו להמשיך ולפעול למימוש האסטרטגיה העסקית שלנו במטרה להציף ערך לבעלי המניות של החברה.

 

"ברצוני להודות לציבור המשקיעים של החברה על היענותם להצעה, תמיכתם המשמעותית והאמון שהם נותנים בחברה, למפיצים ירון אילוז מיאיר קפיטל הנפקות ופיננסים בע"מ., רוסאריו שירותי חיתום (א.ש) בע"מ. ואינספיריישן אינווסטמנטס בע״מ, וכן לאורי מור - יועץ החברה על העבודה המקצועית בתהליך ההנפקה".

 

על פי דוח הצעת המדף הציעה החברה לציבור עד 6,936,435 מניות רגילות בנות 0.20 ש"ח ע.נ. כ"א של החברה, המהוות 25.78% מהונה המונפק והנפרע של החברה, והמהוות 19.74% מהונה המונפק והנפרע של החברה על בסיס דילול מלא, וכן עד 1,040,435 מניות בהקצאה נוספת לכלל המזמינים.

 

המניות המוצעות הוצעו לציבור ב- 126,117 יחידות בדרך של מכרז על מחיר היחידה, וכן עוד עד 18,917 יחידות בהקצאה נוספת לציבור כולו, כשהרכב כל יחידה ומחירה הינם כדלקמן: 55 מניות תמורת 1.73 ש"ח למניה (סה"כ מחיר ליחידה המזערי הינו 95.15 ש"ח).

 

במכרז התקבלו 305 הזמנות לרכישת 142,091 יחידות בערך כספי כולל של 13,862,254 ש"ח. מחיר היחידה שנקבע במכרז הנו 95.15 ש"ח. במכרז התקבלו הזמנות יתר של 15,974 יחידות, לפיכך החליטה החברה לממש את זכותה ולהגדיל את ההצעה לציבור בגובה הזמנות היתר.

 

תוצאות ההנפקה על פי דוח הצעת המדף: 284 הזמנות לרכישת 112,151 יחידות הנוקבות במחיר ליחידה הגבוה מהמחיר ליחידה שנקבע במכרז נענו במלואן. 21 הזמנות לרכישת 29,940 יחידות הנוקבות במחיר ליחידה שנקבע במכרז נענו במלואן. סך התמורה המיידית (ברוטו) שתתקבל על ידי החברה בגין המניות המוצעות שהוצעו לציבור על פי דוח הצעת המדף, מסתכמת ב- 13,519,958.65 ש"ח.

תגובות לכתבה

הוסיפו תגובה

אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש