חדשות שוק ההון

קו מנחה השלימה רכישת 50% מ”מחשבות” ב-6 מיליון שקל

במסגרת התאמה של התמורה ע"פ ביצועי "מחשבות", עשויה החברה לשלם לבעלי המניות הקיימים ב"מחשבות" סכום נוסף של עד 1.25 מיליון ש"ח, או לקבל מהם החזר כספי עד סכום דומה

מערכת ספונסר 22/06/2014 08:47

א+א-

 קו מנחה שירותי מידע ותקשורת בע"מ, מבעלי המניות הקיימים במחשבות ספרות והדרכה, השלימה רכישת 50% מהון המניות של מחשבות ביום ה’ האחרון, עם התקיימות התנאים המתלים לעסקה, לרבות אישור הממונה על ההגבלים העסקיים.

 

תמורת רכישת 50% מהון המניות של מחשבות, שילמה החברה לבעלי המניות הקיימים במחשבות במועד ההשלמה סך של 6 מיליון ש"ח.

 

במועד אישור הדוחות הכספיים המבוקרים של מחשבות ליום 31 בדצמבר 2015, תבוצע התאמה של התמורה על-פי ביצועי מחשבות באופן שנקבע בהסכם. במסגרת התאמה זו עשויה החברה לשלם לבעלי המניות הקיימים במחשבות סכום נוסף של עד 1.25 מיליון ש"ח, או לקבל מהם החזר כספי עד סכום דומה.

 

קו מנחה מממנת את רכישת 50% מהון המניות של מחשבות באמצעות הונה העצמי.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה