עוה"ד ובני הזוג אלונה וארנון אפרת הבעלים של לביא, אפרת ושות’ חברת עורכי דין, בעלי מניות מיעוט מקרב הציבור בחברה הציבורית אילקס מדיקל מראש העין אשר מניותיה רשומות למסחר בבורסה לניי"ע בת"א, מבקשים מבית המשפט המחוזי לאשר הגשת תביעה נגזרת ע"ס 33 מיליון ש"ח בשמה של החברה כנגד ד"ר משה בן שאול , המנכ"ל ובעל השליטה בחברה, להשבת תשלומי שכר ובונוסים ששולמו לו שלא כדין.משנת 2005 מבלי שאלה אושרו כמתחייב מחוק החברות ובסכומים החורגים לחלוטין מהשכר הסביר והראוי למנכ"ל בחברה כדוגמת אילקס מדיקל . משיבים נוספים הנכללים בבקשה להכיר בתביעה כנגזרת הינם 11 הדירקטורים בחברה בגין הפרת חובותיהם כנושאי משרה כלפי החברה לרבות חובות האמון ונזהירות, בין היתר בכך שלא שמרו על קופת החברה, איפשרו את משיכות השכר הבלתי חוקיות של הנתבע ואף סייעו להתנהלותו.

 

במבוא לתביעה נאמר כי אחת הרעות החולות מהן סובל שוק ההון הישראלי נעוץ בכך שבעלי שליטה עושים בחברות ציבוריות כבשלהם ולא מהססים לפגוע ולעשוק את בעלי מניות המיעוט מקרב הציבור, לרבות בדרך של משיכת שכר מופרז ומופלג להם ולמקורביהם. לדברי אלונה וארנון אפרת, ד"ר משה בן שאול הינו בעל השליטה בחברה שהינה מהמובילות בישראל בתחום שיווק ומכירה של מוצרי דיאגנוסטיקה למעבדות רפואיות ולבנקי דם, ושולט בכל מנגנוניה ואורגניה ללא עוררין. בדרך זו, הוא דואג למשיכות שכר מוגזמות ומופלגות לו ולבני משפחתו, אלא שככל שהדבר נוגע בו עצמו, חורג השכר מכל פרופורציה והעיקר השכר המשולם לו מזה שנים הינו שלא כדין, ללא קבלת אישור האסיפה הכללית כנדרש בחוק ובהיעדר הסכם העסקה תקף.

 

בתביעה נאמר כי הנתבע חתם בשנת 1994 עם החברה על הסכם העסקה ל-5 שנים עוד בטרם היא הונפקה בבורסה ולפיו נקבע לו שכר עבור תפקיד כיו"ר דירקטוריון. בהסכם ההעסקה, נאמר בתביעה, נקבעו מנגנונים לניפוח מתמיד וקבוע של השכר בדמות העלאת שכר הנתבע בטור הנדסי ואף בקביעת מנגנון בונוס מעוות וחריג בגודלו, ואכן ככל שחלפו השנים גדל שכרו של הנתבע ללא כל פרופורציה למקובל ולסביר.

לדברי התובעים, הסכם ההעסקה לא הובא במשך 17 השנים שחלפו מאז נחתם לאישור באסיפה הכללית של החברה. לאור שליטתו המוחלטת של ד"ר בן שאול בחברה ( בהיותו בעל שליטה בשיעור של למעלה מ-70% מהחברה) ההסכם התחדש באופן אוטומטי מדי שנה ללא אשרור וללא בקרה. בחודש אוגוסט 2005 דחתה האסיפה הכללית של החברה את ההצעה להאריך את כהונתו של בן שאול כיו"ר הדירקטוריון במקביל לתפקיד המנכ"ל ומאז הוא מכהן בתפקיד מנכ"ל החברה בלבד, ולפיכך ברור כי כל תשלומי השכר ששולמו לו לכל המאוחר ממחצית שנת 2005 שולמו בניגוד לדין ושלא על פי הכללים החלים במקרה של עיסקאות בעלי עניין ולכן יש להחזירם לחברה.

 

לדברי התובעים, שכרו של המנכ"ל שהחל ב-35,000 ש"ח לחודש הגיע בדצמבר 2010 לשכר חודשי של 209,000 ש"ח וכל זאת בניגוד לחוק ובלא שאושרו תנאי העסקתו של בן שאול והמדובר בסכומי עתק בלתי סבירים ובלתי פרופורציונאליים לחלוטין וככל שהדבר תלוי בבן שאול, שכרו ימשיך לצמוח לנצח בטור הנדסי. עוד מצויין בתביעה כיט בשנת 2010 הסתכם שכרו של בן שאול (כולל בונוס העומד על שיעור של 15%) בסך של 8 מיליון ש"ח כאשר הרווח השנתי הכולל של החברה הסתכם בפחות מ-30 מיליון ש"ח כמעט מיותר לציין, לדברי התובעים, את חוסר הפרופורציה.

התובעים מציינים עוד כי הרשות לניי"ע ניהלה התכתבות ממושכת עם החברה בגין ההתנהלות הפסולה המתוארת בתביעה, ולדעת התובעים, תביעה נגזרת היא האמצעי היחיד המאפשר להגן על החברה מפני משיכות הכספים הבלתי חוקיות והמוגזמות עד בלי די של הנתבע ממנה, וברור כי נדרש גורם חיצוני על מנת שיעמוד ויגן על זכויות החברה המנוהלת ושלטת על ידי בן שאול ומכאן דוגמה קלאסית לצורך בתביעה נגזרת.

 

ביהמ"ש מתבקש להצהיר כי הסכם ההעסקה בין החברה לבין בן שאול הינו חסר תוקף וכי השכר שנמשך מכוחו על ידי בן שאול מהחברה, נמשך שלא כדין ועליו להשיבו לחברה ולהימנע מכל משיכת כספים מהחברה מכוח הסכם זה. בנוסף, לחייבו בהשבת מלוא הכספים ששולמו לו מכוח הסכם ההעסקה המסתכמים על פי דיווחי החברה לרשות לניי"ע על כ-33 מיליון ש"ח בגין השנים 2006-2010.

 

נכון למועד פרסום הידיעה לא ניתן היה לקבל את תגובתו של ד"ר משה בן שאול.

 

באדיבות יצחק דנון, דסק החדשות של אתר הפורומים המשפטיים – מענה מקוון הניתן על ידי עורכי דין מומחים בתחומם.

 

תגובות לכתבה

הוסיפו תגובה

אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש