קרדיט: depositphotos
קרדיט: depositphotos

ורידיס דיווחה היום (ד’) על החלטת ועדת המכרזים לפסול את החברה הבת (33.3%) מלהשתתף במכרז להקמת מתקן להשבת אנרגיה מפסולת בנאות חובב, וזאת בצל חשדות העולים מהחקירה כנגד החברה.

ועדת המכרזים סברה שהמעשים שהוצגו ומגובים לטענתה בראיות מוצקות, מהווים ניסיון רע קודם של המשרד להגנת הסביבה ולכן פסלו את ההצעה. לפי פרוטוקולי דיוני ועדת המכרזים שחלקים בהם הושחרו, חברי ועדת המכרזים קיימו ישיבה עם הפרקליטות והמשטרה, שפרוטוקול שלה לא הוצג, ובה לפי הנטען הוצגו לחברי הועדה עיקרי המעשים המיוחסים לחברה וראיות.

הראיות שהוצגו לוועדה לא נמסרו לחברה למרות בקשתה, בטענה כי מדובר בחומר חסוי. ועדת המכרזים ציינה כי החלטתה התקבלה לאחר שהוועדה שקלה (כך נטען) את הנימוקים שהוצגו על ידי החברה והמציעה במסגרת הליך השימוע וכן את הנימוקים והראיות שהוצגו בדיונים שקיימה הוועדה.

מנוסח ההחלטה עולה כי ועדת המכרזים סבורה שהמעשים שהוצגו, המגובים לטענתה בראיות מוצקות, מהווים ניסיון רע קודם של המשרד להגנת הסביבה וכן עולים לעמדת הוועדה כדי נסיבות חריגות המצדיקות את פסילת החברה, בהתאם לסמכויות המוקנות לוועדה לטענתה לפי מסמכי המיון המוקדם ומכוח סמכותה הכללית לפי התקנות והדין. יצוין כי היות שהחברה לא נחשפה לראיות אשר הוצגו בפני הועדה, לא ניתנה לה האפשרות להתייחס אליהן, כך לפי הודעתה של ורידיס.

ורידיס סבורה כי "מדובר בהחלטה שגויה אשר לוקה בפגמים קשים שמצדיקים את ביטולה. החברה חולקת
על המסקנות העובדתיות שהוצגו על ידי ועדת המכרזים, וכן היא סבורה כי מדובר בהחלטה חריגה ומנוגדת לדין שלא להציג למי שנפסל בהליך מכרזי את נימוקי הפסילה ואת הטענות והראיות שהובילו לפסילתו. בכוונת החברה להעלות את טענותיה בפני ועדת המכרזים, הן באשר לפגמים בהליך והן באשר להחלטה לגופה, וככל שהן תדחנה – לנקוט בהליכים המשפטיים העומדים לרשותה".

לא נפסלת מהשתתפות במכרזים אחרים

בפרוטוקולים נאמר כי הדיון הינו ביחס להשתתפות החברה במכרז מתקן הפסולת בנאות חובב, ואינו מהווה החלטה גורפת ביחס להשתתפותה במכרזים אחרים, כולל יתר מכרזי החשב הכללי. בהקשר זה יצוין כי לאחרונה פורסם באתר המשרד להגנת הסביבה ההצעה, כי טיפול בפסולת יוכרז כשירות חיוני וכן מוצע להעניק למשרד סמכויות נרחבות בהיבטים שונים להסדרת הטיפול בשוק הפסולת, לרבות היבטים תפעוליים, ובין היתר סמכות לקביעת מחירים וכן יצירת מרשם לנותני שירותים בתחום הטיפול בפסולת וחובת רישום במרשם כתנאי למתן שירותי טיפול בפסולת. 

ורידיס מסבירה בהודעתה למשקיעים, כי לו תאושר הצעת החוק כלשונה, היא עשויה להשפיע באופן מהותי לרעה על החברה, ואולם לאור השלב המקדמי בו נמצאת הטיוטה, אין ביכולת החברה להעריך האם תאושר הוראת השעה, באיזה מתכונת (לרבות לעניין תחולתה) ומתי, ולפיכך בשלב מקדמי זה אין ביכולתה להעריך את השפעתה על פעילות החברה.

תגובות לכתבה

הוסיפו תגובה

אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש

 • 1
  סוף סוף הגנת הסביבה מפעילים שיניים.

  תזכורת הפרטים הקודמים. היו אמורים לייצר קומפוסט. למעשה העבירו את הזבל לחקלאי , זיהמו קרקע, שיחלצו לחקלאי במקום להרוויח כסף ממכירת קומפוסט. קיבלו מענקים רבים כי מנעו הטמנה שעולה הרבה כסף. נחשף לפני שנים ב"הארץ". ואחר כך אצל "האזרח גואטה". מקרה פשוט. אם לא מכרת קומפוסט או במבה - אז אתה לא יצרן של קומפוסט או במבה. אם יש חברה שעובדת על רשויות המדינה - עלולה לעבוד על המשקיעים. ובהשאלה לחברות ההזנק והחלום שיש להן שתפ או פילוט - אם אין כסף אין מוצר.
  למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

  • ATUK19
  • 10/07/2024 14:00