קרדיט: depositphotos
קרדיט: depositphotos

נוהל גילוי מרצון אשר עתיד להתפרסם על ידי רשות המסים בישראל ערב חג הפסח מהווה הזדמנות יוצאת דופן בניסיון להגיע במסגרתו לעקרונות מיסוי צודקים וראויים בכל הקשור למיסוי השקעות בנכסים דיגיטלים.

עולם הבלוקצ’יין הינו מורכב ומבוסס על טכנולוגיות פורצות דרך, כאשר למשקיעים וליזמים ישראליים פוטנציאל רב בקידומו. למדינת ישראל אינטרס מובהק לעודד פעילות זו, ולמנוע זליגה של הון אנושי וטכנולוגי בתחום למדינות אחרות.

בניגוד למגמה הרווחת בעולם המערבי אשר הכיר בשנים האחרונות במשמעות הדרמטית של ענף הבלוקצ’יין והשפעתו הניכרת בתחומים שונים ומגוונים, בישראל רווחת משום מה הדעה כי מדובר בעיקר בנכסים ספקולטיביים, מסוכנים להשקעה, ובעלי זיקה לכאורה להיבטים לא לגיטימיים. יובהר, כי על פי מחקרים שפורסמו לאחרונה, הפעילות הבלתי חוקית בנכסים קריפטוגרפים הינה בהיקף של פחות מ-1% מסך הפעילות. תפיסה מוטעית זו של רשויות השלטון השונות בישראל, (הלבנת הון, משטרה, רשות שוק ההון ורשות המסים) ומוסדות פיננסיים בישראל גרמו לעיכוב בצמיחה בפעילות ובהשקעות במגזר הנכסים הדיגיטלים, אשר אנו סבורים כי בעת הזו, מתברר כי הינו אחד התחומים היותר משמעותיים בעולם הכלכלי, ואשר עתידו לפניו.

אנו תקווה שכעת, לאחר שלאחרונה אישרה לראשונה רשות ניירות ערך בארה"ב להשיק קרנות ETF אשר ישקיעו ישירות בביטקוין, ולאור הגידול המשמעותי בהיקף הפעילות והעליות החדות במחירי המטבעות המובילים, יחול שינוי משמעותי באופן ההתייחסות של הרגולטורים השונים בישראל לגבי ענף מתפתח זה.

יודגש כי בחינת סוגיות שיעורי המס, מועדי החבות במס, אופן חישוב הרווחים/הפסדים ומועדי הדיווח בכל הקשור לנכסים קריפטוגרפים שונים נמצאים רק בחיתוליהם, טרם הוסדרו באופן שלם ומוסדר, וכמו כן קיימת אי בהירות ביחס לאופן תשלום המס בפועל לרשות המסים. משכך, לדעתנו הדרך הראויה לגבש באופן ראוי וצודק את עקרונות המיסוי הינה במסגרת נוהל גלוי מרצון אשר עתיד להתפרסם בקרוב על ידי רשות המסים.

לדעתנו בשלה העת להסדרת נוסחה מיסויית חדשה ופורצת דרך ליישור קו בכל הקשור למכלול ההיבטים המיסויים של נישומים, נשוא השקעות ופעילות בתחום עד ליום 31.12.2023. וכאמור, יובהר כי מדובר בסוג חדש של נכסים, אשר מטבעם מחייבים חשיבה יצירתית מותאמת, בכל הקשור לחישוב חבויות המס, שיעורן ומועדן.

ולכך חשיבות רבה בנכונות ובהיתכנות הצלחת המהלך, כאשר ההליך כולו מתבצע באופן אנונימי, באופן שגילוי שמו של המשקיע ימסר לרשות המסים במועד חתימת הסכם בכתב אודות מתווה המס. יובהר כי האנונימיות בנסיבות הייחודיות של עולם הבלוקצ’יין אינה בגדר "הטבה מיסויית" אלא הדרך הראויה שתאפשר לנישומים, אשר קיימות שאלות וספק אודות אופן הדיווח וחבות המס החלה, תתברר בצורה מקצועית, ראויה והוגנת.

הניסיון מוכיח, כי במידה ותתבצענה פניות רבות לרשות המסים של נישומים בהיקפים משמעותיים (דוגמת הסדרים שנערכו בזמנו ליהלומנים) אזי יושג בסופו של דבר מתווה מיסוי כולל, מקיף ומחייב, אשר יסדיר את השקעת העבר של הנישומים השונים ויצעיד קדימה את מדינת ישראל בכל הקשור להשקעות פיננסיות וטכנולוגיות בענף. יודגש, כי ככל שלא יושג הסדר, לא יהנה הנישום מהגנה כלשהי במישור הפלילי; ולא תוקנה לו עדיפות כלשהי אל מול נישומים אחרים.

**הכותב הוא עו"ד ו(רו"ח), שותף במשרד עוה"ד אוסלקה חלד**

תגובות לכתבה

הוסיפו תגובה

אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש