פרופ אמיר ירון, נגיד בנק ישראל<br>קרדיט: יוסי גמזו לטובה
פרופ אמיר ירון, נגיד בנק ישראל קרדיט: יוסי גמזו לטובה

הוועדה המוניטרית של בנק ישראל החליטה להותיר אתמול את גובה הריבית במשק ללא שינוי ברמה של 4.5%. הדעות בשוק היו חלוקות לקראת ההחלטה, שבסופה בנק ישראל רואה אי ודאות גבוהה מאד, למרות התכנסות האינפלציה לתחום הירד.

"ההחלטה שלא לשנות את הריבית בעת הנוכחית, למרות הסימנים הברורים של התכנסות האינפלציה לתוך טווח יעד יציבות המחירים התבססה בעיקר על מידת אי-הוודאות הגבוהה לגבי היקף ומשך הלחימה הצפויים והשפעותיה הכלכליות, הן על הפעילות הריאלית והן על השווקים הפיננסיים. אף שפרמיית הסיכון של ישראל ירדה לאחרונה, גם לאחר פרסום החלטת הדירוג על ידי חברת מודיס’, רמתה עדיין גבוהה במידה ניכרת מן העבר ומהרצוי", אמר גיל בפמן, הכלכלן הראשי של בנק לאומי.

"נראה שנתוני הפעילות הכלכלית של הרביע הרביעי של 2023, שהצביעו על ירידה ברורה בפעילות, ותאמו לתחזית חטיבת המחקר של בנק ישראל, לא השפיעו במידה ניכרת על ההחלטה הנוכחית. מאז, האינדיקטורים לפעילות הכלכלית ומצב התעסוקה מצביעים על התאוששות הדרגתית לאחר הירידה החדה שהתרחשה עם פרוץ המלחמה, אך עם מידה רבה של שונות בין ענפי המשק", הוסיף בפמן.

"בנק ישראל חזר והדגיש בהודעתו שעל רקע המלחמה, המדיניות מתמקדת בייצוב השווקים והפחתת מידת אי הוודאות, זאת לצד יציבות מחירים ותמיכה בפעילות הכלכלית. תוואי הריבית ייקבע בהתאם להמשך התכנסות האינפלציה ליעדה, המשך היציבות בשווקים הפיננסיים, הפעילות הכלכלית והמדיניות הפיסקלית. בהתאם לכך, ולנוכח תחזיתנו להמשך התכנסות סביבת האינפלציה אל מרכז טווח היעד גם בחודש הבא, בנק ישראל צפוי להוריד את הריבית בהחלטה של חודש אפריל מ-4.50% ל-4.25%. החלטה זו גם תכלול פרסום של תחזית מאקרו עדכנית על ידי חטיבת המחקר, הצפויה לשקף צמיחה מתונה יחסית בשנת 2024 וצפי להאצה ניכרת של הצמיחה בשנת 2025. הצמיחה בשנת 2024 צפויה להיות מבוססת בעיקר על גורמי פעילות כלכלית מקומית", מעריך בפמן.

בבנק דיסקונט מוסיפים להעריך כי הורדת הריבית במהלך השנה תהיה מתונה והדרגתית, בניגוד לשווקים שצופים הפחתה חדה יותר. "על-פי התרחיש המרכזי שלנו, הריבית עוד שנה תעמוד על 3.75%. בנק ישראל חוזר ומדגיש, את הצורך בהתקדמות מדודה וזהירה בתהליך הורדת הריבית, וחושש לטעות עם הורדה מהירה מדי של הריבית, כאשר עד כה תוואי הריבית תואם לזה שעליו דובר בינואר. סוגיית האינפלציה תופסת מקום משמעותי מתוך מכלול השיקולים. אמנם נרשמה התמתנות באינפלציה, אולם לאחרונה חלה עליה בציפיות האינפלציה הקצרות. בנוסף, אינפלציית המחירים הלא סחירים, שמבטאת את הביקושים המקומיים, עדיין גבוהה מהגבול העליון של היעד. בבנק ישראל חוששים מסעיף הדיור, ולאור המגבלות על הפעילות בתחום הבניה, סעיף זה עדיין מהווה סיכון להתמתנות האינפלציה".

"כמו כן, חושש בנק ישראל מאינפלציה "דביקה" בישראל, כמו גם זו המיובאת מחו"ל, שגם היא נראית דביקה, ומהווה סיכון גם לגבינו. ולאור זאת, אכן, בעולם הורדות הריבית יורדות ומתרחקות. לפיכך, בנק ישראל רוצה לראות את האינפלציה מתבססת ביעד, על מנת להמשיך עם הורדת הריבית. סוגיה נוספת וקריטית הינה המדיניות פיסקאלית – הנגיד קורא לממשלה לגלות אחריות תקציבית, ולהשלים את תהליך החקיקה בכנסת, באשר להחלטות הממשלה לגבי התקציב", כתבו בבנק דיסקונט.

"בנק ישראל הפתיע"

רונן מנחם, כלכלן שווקים, ראשי, מזרחי טפחות, אמר כי "בנק ישראל די הפתיע גם הפעם עם החלטתו להותיר את הריבית, לאחר שבימים האחרונים הלכו וגברו ההערכות כי הריבית תרד ברבע אחוז. צריך להזכיר כי בתחילת השנה קרה דבר הפוך: הריבית ירדה אז ב-0.25% למרות שרוב ההערכות (אך לא כולן) היו שתישאר ללא שינוי. תקופה זו של מעבר ממדיניות של ריסון מוניטארי ורצף העלאות ריבית, למדיניות מאוזנת יותר והורדות ריבית בהמשך (כפי שבנק ישראל עצמו צופה), קשה לחיזוי בתדירות חודשית גם בעתות שגרה, כל שכן על רקע המלחמה באזור.

"נראה כי בנק ישראל אותת בפעם הקודמת על נכונות ויכולת להוריד את הריבית (בהודעתו הוא כותב כי האינפלציה ב-12 החודשים האחרונים התמתנה ונמצאת בתוך תחום היעד) ואילו הפעם הוא מסמן כי המהלך יהיה זהיר, לנוכח גורמי הסיכון שעדיין פועלים. יש להודות כי הנגיד שב על המסר הזהיר בכל התבטאויותיו האחרונות. מכאן שתהליך הורדת הריבית יהיה ממונן, הדרגתי, לא רציף וחשוב מכל – תלוי נתונים. זהירות זו היא פועל יוצא של הפעילות הכלכלית, שאמנם החלה להתאושש, אך לאט ולא באופן שוויוני על פני ענפי המשק.

"השוואת הודעתו היום להודעה מתחילת השנה מצביעה על המשך הדאגה מהשלכות המלחמה על המשק ושוקי ההון והמט"ח (בכל זאת עברו כמעט חודשיים והמלחמה לא מראה סימני סיום) והכרה בכך שגם ירידת האינפלציה לא מובטחת ועלולה להיות מקוטעת (ולכן הדגיש הפעם כי ציפיות האינפלציה לשנה הקרובה עלו מעט, לעומת ההודעה הקודמת שם נכתב כי דינמיקת האינפלציה בפועל – במדידה רבעונית וחצי שנתית – ירדה).
ניתן להניח כי גם לעובדה שלא מסתמנת הורדת ריבית בארה"ב, גוש האירו ומקומות נוספים הייתה השפעה על ההחלטה. כעת פנינו להודעת הריבית של אפריל ועוד קודם לכן לתרשומת שתפורסם בחודש הבא", כתב מנחם.

תגובות לכתבה

הוסיפו תגובה

אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש

  • 1
    בנק לאומי

    דעתי תמשיך להגדיל את הרווחים ומניית לאומי תעלה מעלה מעלה

    • לינרס
    • 27/02/2024 11:26