איל בן סימון, מנכ"ל הפניקס<br>קרדיט: ענבל מרמרי
איל בן סימון, מנכ"ל הפניקס קרדיט: ענבל מרמרי

אב-גד החזקות בע"מ, העוסקת בייזום ובניה למגורים וביצוע בשוק ההתחדשות העירונית, עדכנה הבוקר (א’) על השלמה וחתימה על הסכם מסגרת עם הפניקס לשקעה, לפיו הפניקס תעמיד לחברה מסגרת השקעה בסך של כ-250 מיליון שקל, למשך תקופה בת 4 שנים, לצורך מימון ההון העצמי הנדרש בפרויקטים של החברה.

כמו כן, להפניקס תינתן האפשרות להגדלת מסגרת ההשקעה בסכומים נוספים עד לסך מצטבר של כ-400 מיליון שקל. החברה תעניק להפניקס זכות ראשונים להשקיע בפרויקטים אשר יוצעו לה על ידי החברה. ככל והפניקס תהא מעוניינת להשקיע בפרויקט מסוים, תעמיד הפניקס לחברת הפרויקט הון עצמי השווה ל שיעור של בין 60% ל-75% מסך ההון הע צמי הנדרש לפרויקט הרלבנטי.

בתמורה להעמדת חלק הפניקס בהון העצמי הנדרש לפרויקט הרלבנטי, תוקצנה להפניקס זכויות בהון חברת הפרויקט, המהוות בדילול מלא מחצית משיעור חלק הפניקס בהון העצמי, כך שיוקצו להפניקס בין 30% ל-37.5% מזכויות ההון בחברת הפרויקט, לרבות זכות לקבלת רווחי הפרויקט בהתאם לשיעור החלק היחסי של הפניקס בהון
חברת הפרויקט.

בנוסף, הוסכם בין הצדדים כי פעילות החברה בתחום ההתחדשות העירונית, כפי שיוסכם בהסכם הסופי, תרוכז
באמצעות חברת בת (100%) של החברה. להפניקס תינתן אופציה לרכישת עד 20% ממניות חברת הבת.

מיכאל (מיכי) רצון, יו"ר אב-גד: "החברה ממשיכה לפעול להרחבת פעילותה העסקית בהתאם לאסטרטגיית החברה. חתימה על הסכם המסגרת הנוכחי עם הפניקס מהווה הבעת אמון בחברה, ומאפשר להרחיב את פעילותה העסקית, לממש את צבר הפרויקטים הקיים וכן להגדיל את היקף הפרויקטים העתידיים תוך זיהוי וניצול הזדמנויות בשוק, גם בעת הנוכחית".

תגובות לכתבה

הוסיפו תגובה

אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש