שחף ארליך, מנכ"ל טריא<br>קרדיט: אלי לוי
שחף ארליך, מנכ"ל טריא קרדיט: אלי לוי

שבועיים לאחר שהתקבל אצל החברה דו"ח ביקורת של רשות ניירות ערך על התנהלות החברה, טריא נאלצה לפרסם את הדיווח למשקיעים, לאחר שהדו"ח דלף לתקשורת. הדוח מתייחס לביקורת בנושא נזילות, חיתום וניהול סיכונים וכולל ממצאים לליקויים אשר אותרו במסגרת הביקורת של הרשות בנוגע לתהליכי חיתום האשראי ומערכת התימחור, אי כיול מודל דירוג הלווים, פיקוח ובקרה על מערכי שיווק וכן בנוגע לאי עמידה לתקופה מסויימת, בדרישות ההון העצמי המינימלי כפי שנדרש מבעל רישיון למערכת תיווך אשראי.

רשות שוק ההון היא זו שמפקחת חברות ה-P2P - חברות הפועלות בתחום ההלוואות מעמית לעמית (Peer to Peer) - שעליהן נמנית גם טריא. לפי הרשות ההשקעות לא תאמו את המקורות הזמינים מבחינת ההיקף, המח"מ והריבית, לצד כשלים שנמצאו בטיפול בפניות הציבור בקשר לבקשות המשיכה.

טריא נקלעה לקשיים ברקע לעליית הריבית המהירה שבאה על מנת לרסן את האינפלציה במשק. כמות הבקשות של הלקוחות למשוך את ההשקעות עלתה על קצב ההשקעות החדשות. מעבר לכך, הזמן הנדרש ’להנזיל’ את ההשקעה התארך והחברה נקלעה לסחרור.

טריא חולקת על חלק גדול מהממצאים של הרשות. כך למשל, נטען שטריא לא פעלה מהר מספיק על מנת לעדכן את שיעורי הריבית ולא פעלה כנדרש לאור התפרצות האינפלציה. בתגובה טוענת טריא שכבר בינואר 2022 קיבלה החלטה על מעבר לריבית פריים והצמדתה מדי חודש. ואמנם במאי 2022 בוצע שינוי בפלטפורמה על פי החלטה זו.

גם לגבי דרישת ההון העצמי המינימלי, הרי שעוד ביולי 2023 הודיעה טריא קהילה במכתב לרשות, כי הבקרה על העמידה בדרישות ההון העצמי המינימלי נערכת רק לאחר חודשיים מסוף הרבעון וכי אופן הטיפול בהורדת שיעור ההון הדרוש אורך זמן ממושך, וזאת נוכח הצורך בקבלת אישור מאת האורגנים המוסמכים בטריא קהילה ובחברה.

"על מנת למנוע הישנותם של מקרים דומים בעתיד, הודיעה טריא קהילה לרשות כי נקטה בשורה של פעולות, כפי שפורטו במכתב האמור ובהן מעורבים גורמים נוספים בבקרה, קיצור תהליך הורדת ההון בין החברות והגדלת "כרית הביטחון" של טריא קהילה. עוד ניתן לציין את טענת טריא קהילה שללא קשר להליך הביקורת טיפלה באופן אינטנסיבי בניהול התחייבויות הפלטפורמה מול קבוצות רכישה, והצליחה, תוך זמן קצר יחסית, לצמצם באופן משמעותי את מסגרות האשראי לקבוצות רכישה באמצעות הפלטפורמה. לעניין הכשלים במערכי שיווק אשראי, טוענת טריא קהילה שפעילות זו נפסקה כבר בסוף 2022 והיא אינה עובדת עוד עם משווקי אשראי. טריא קהילה נדרשה על ידי הרשות לפעול לתיקון הפגמים, ובכלל זה לגבש תוכנית שתאושר מראש על ידי הרשות לתיקון הליקויים", כתבה טריא בדיווח למשקיעים.

לגבי עיכוב הדיווח, טריא מסבירה כי עיכבה את הדיווח בהתאם לתקנה 36(ב) לתקנות ניירות ערך בשל הצורך לשמור על חשאיות תהליך הבירור והבדיקה הפנימית שבוצעה על ידה על מנת לברר את העובדות. עוד הסבירה החברה כי עיכוב הדיווח נדרש על מנת שלא להקשות על הרשות לבחון את השגותיה המשמעותיות של טריא קהילה ביחס לדוח. זכות העיכוב הסתיימה לאחר הדיווח בכלי התקשורת הבוקר על הממצאים של הרשות.

תגובות לכתבה

הוסיפו תגובה

אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש