קרדיט: תום ברטוב
קרדיט: תום ברטוב

האפליקציות להעברת תשלום מהווים שוק שגדל בשנים האחרונות במהירות ואף הכפיל את עצמו בשנת 2020. מחלקת מערכות תשלומים וסליקה בבנק ישראל מבצעת סקרים תקופתיים כדי ללמוד על העדפת הציבור בכל הנוגע לשימוש באמצעי התשלום השונים. בסקירה ראשונה מסוג זה שפורסמה היום (ד’) בבנק ישראל בחנו את השימוש בפועל ואת העדפות השימוש ביישומונים להעברת תשלום בהשוואה למגוון אמצעי תשלום אחרים.

אלו הממצאים העיקריים שבסקירת בנק ישראל:

1. שיעור גבוה מסך הכספים שמועבר ביישומוני תשלום מיועד לתשלום עבור שירותים ומוצרים מבתי עסק (Person to Business) - 42%.

2. כרטיסי חיוב ומזומן מדורגים כאמצעי התשלום האהודים ביותר על הצרכן הישראלי והנפוצים ביותר כיום במשק. אחריהם מדורגים ההעברה הבנקאית ויישומוני התשלום. מידת השימוש ביישומוני התשלום היא די גבוהה - כשלושה רבעים מהנדגמים במסגרת סקרי יומן ההוצאות עושים בהם שימוש קבוע. לעומת זאת, אין שימוש גבוה ביישומוני תשלום ייעודיים לבתי עסק כדוגמת אלה של חברות הדלק. שיקים הם אמצעי התשלום שהיה הכי פחות בשימוש ביום שקדם לדגימה ומחצית מהנדגמים מעידים על חוסר השימוש בו בכלל.

3. יישומון התשלום נתפש כאחד מאמצעי התשלום הנוחים יותר – כשמדובר באמצעי תשלום, הנוחות והמהירות בשימוש בהם הינם שני המאפיינים אשר יחידים ובתי עסק ציינו שהם המאפיינים החשובים ביותר עבורם. המאפיינים הללו הופיעו בתדירות גבוהה בעיקר בקרב בתי עסק.

4. העדפות השימוש בקרב האוכלוסיות החרדית והערבית וכן ביצוע עסקות בפועל על ידם ביישומוני התשלום הינה בתדירות נמוכה משמעותית לעומת שאר חלקי האוכלוסייה. השימושים הנפוצים ביותר הם תשלום לחברים (55%), לבני משפחה (30%) ולנותני שירות בסכומים נמוכים (17%). מעניין לראות שגם בתי עסק קטנים ו"מסורתיים", דוגמת ירקניות ומאפיות, נמצאים בשיעור מסוים ברשימה, משמע שיש בתי עסק כאלה שביצעו את המעבר לקבלת תשלום ביישומוני תשלום. בין סוגי התשלומים נמצאים אף תרומות שלהן יש שיעור מסוים של פעילות ובקרב האוכלוסייה החרדית שיעור זה הוא אף די גבוה (16%).

5. לרמת ההשכלה אין כמעט השפעה, אם בכלל, על העדפות השימוש ביישומוני התשלום.

6. רוב המשתמשים ביישומוני התשלום משלמים או מקבלים באמצעותם תשלומים באופן קבוע ולא באופן חד פעמי.

7. בסכומים נמוכים עולה הרצון להשתמש ביישומון תשלום לביצוע עסקה – הנתון הזה חזר על עצמו הן עבור יחידים כמקבלי תשלום/כמשלמים והן עבור בתי עסק כמקבלי תשלום/כמשלמים.

8. בתי עסק מחשיבים מאוד את האפשרות לשלוט בהכנסות בצורה טובה בבואם להשתמש באמצעי התשלום. יותר ממחצית מבתי העסק הקטנים ציינו שקיבלו השנה תשלום באמצעות יישומון תשלום. החדירה של יישומוני התשלום לעולמות ה-B2P היא אם כך נרחבת ביותר וככל הנראה גם בעולמות ה-B2B, שכן יותר ממחציתם של בתי העסק גם מבצעים תשלומים באמצעות יישומוני התשלום. יותר בתי עסק קיבלו השנה לפחות תשלום אחד ביישומון תשלום (64%) מאשר בתי עסק שקיבלו תשלום בשיק (48%) וכך גם מן הצד המשלם.

9. לעמלה יש חשיבות רבה גם כן: בתי העסק רואים בעמלה את החיסרון המרכזי שקשור לשימוש באמצעי תשלום.

10. דפוסי ההעדפות של בתי עסק ושל יחידים בשימוש ביישומונים להעברת תשלום אינם שונים זה מזה באופן מהות.

עודד סלומי, מנהל מחלקת מערכות תשלומים וסליקה: "הסקירה מצביעה על מספר תובנות מפתיעות וגם מחזקת הבנות שכבר היו לנו ולמשק בהקשר השימוש באמצעי תשלום בכלל, וביישומוני תשלום בפרט, בישראל. בין תובנות אלו אנו רואים את השימוש הרב בתשלומים של צרכנים גם לעסקים. אנו נמשיך לעקוב ולנתח מגמות בתחום, ולהביאם לידיעת הציבור".

תגובות לכתבה

הוסיפו תגובה

אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש