אתי אלישקוב, מייסדת ומנכלית ליברה<br>קרדיט: אבי מועלם
אתי אלישקוב, מייסדת ומנכלית ליברה קרדיט: אבי מועלם

ליברה, חברת הביטוח הדיגיטלית, שנוסדה ומנוהלת על ידי אתי אלישקוב, פרסמה את דוחותיה הכספיים לרבעון השלישי לשנת 2023. החברה המשיכה להציג שיעור גידול משמעותי בפרמיות ברוטו.

הפרמיות ברוטו ברבעון השלישי צמחו בכ-42% והסתכמו בכ-159.3 מיליון שקל לעומת כ-112.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הפרמיות ברוטו בתשעת החודשים הראשונים בשנת 2023 צמחו בכ-44% והסתכמו בכ-467.3 מיליון שקל לעומת כ-325.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד ולעומת סך הפרמיות ברוטו שהסתכמו בכ-438.2 בשנת 2022 כולה.

הרבעון השלישי ותשעת החודשים הראשונים לשנת 2023 אופיינו בגידול בהכנסות, הנובע מהמשך צמיחה מואצת בהיקפי הפעילות של החברה בכל הענפים בהם היא פועלת ומעלייה חדה בפרמיה הממוצעת בענף הרכב. זאת, לצד התייעלות תפעולית בהוצאות החברה - שיעור סך ההוצאות מפרמיה ברוטו ברבעון השלישי לשנת 2023 הסתכם בכ-13.5% לעומת כ-14% ברבעון המקביל אשתקד ולצד רווחי השקעות בתיק הנוסטרו של החברה.

הפרמיות שהורווחו ברוטו ברבעון זינקו בכ-44.5% לכ-142.2 מיליון שקל, לעומת כ-98.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הפרמיות שהורווחו ברוטו בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2023 זינקו בכ-44.6% והסתכמו בכ-387.3 מיליון שקל לעומת כ-267.8 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד ולעומת כ-375.6 מיליון שקל בשנת 2022.

לחברה אין כלל לקוחות שהינם ציי רכב וקולקטיבים וכל הלקוחות הינם לקוחות פרטיים, וזאת בהתאם למדיניות החברה. לחברה יש כיום למעלה מ-150,000 מבוטחים (ולמעלה מ-300,000 פוליסות) כאשר הרוב המכריע של מבוטחי החברה רוכשים פוליסות רכב חובה ורכב רכוש יחד.

הרווח הנקי עלה לכ-4.3 מיליון שקל ברבעון השלישי לעומת רווח נקי של כ-98 אלף שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול הושפע מהמשך גידול בפרמיה הממוצעת בענף רכב רכוש וכפועל יוצא קיטון בפרמיה בחסר, זאת לצד המשך התייעלות תפעולית בהוצאות החברה וכן כתוצאה מרווחי השקעות בתיק הנוסטרו של החברה לעומת הפסדים מהשקעות בתקופה המקבילה אשתקד.

כתוצאה מפריצתה של מלחמת "חרבות ברזל", באוקטובר חלה ירידה בשכיחות התאונות, אך הקיטון הינו נקודתי לחודש אוקטובר. כמו כן, חל קיטון בשכיחות הגניבות ובעקבות כך קיים קיטון בעלות התביעה הממוצעת. עם זאת בשלב זה, לא ניתן להעריך את היקף ההשפעה העתידי על עלות התביעה הממוצעת של החברה.

הפרמיות ברוטו בביטוח רכב רכוש ברבעון השלישי הסתכמו בכ-102.4 מיליון שקל לעומת כ-68.0 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-51%. הגידול נובע מהמשך צמיחה מואצת בהיקפי הפעילות של החברה בענף המלווה בעלייה מתמשכת בפרמיה הממוצעת בנוסף לנאמנות לקוחות גבוהה הבאה לידי ביטוי בשיעור חידושים גבוה. מתחילת שנת 2023 ועד למועד זה, גדלה הפרמיה הממוצעת בכ-42%.

הרווח הכולל לפני מס בענף רכב רכוש ברבעון השלישי הסתכם בכ-5.5 מיליון שקל לעומת הפסד כולל לפני מס של כ-570 אלף שקל ברבעון המקביל אשתקד. ברבעון השלישי נרשמו רווחי השקעות בתיק הנוסטרו של החברה בסך של כ-1 מיליון ש"ח לעומת הפסדי השקעות בסך של כ-214 אלף שקל ברבעון המקביל אשתקד.

הפרמיות ברוטו בביטוח רכב רכוש בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2023 הסתכמו בכ-298.9 מיליון שקל לעומת כ-194.8 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-53%. הרווח הכולל לפני מס בענף רכב רכוש בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2023 הסתכם בכ-1.4 מיליון שקל לעומת הפסד כולל לפני מס של כ-3.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

המעבר מהפסד לרווח נובע משיפור ב-Loss Ratio לאור הגידול בפרמיה הממוצעת בתקופה זו אשר הובילה בין היתר גם לקיטון בפרמיה בחסר, זאת לצד רווחי השקעות בתיק הנוסטרו של החברה והמשך התייעלות תפעולית בהוצאות החברה. בתקופת הדו"ח נרשמו בענף זה רווחי השקעות מתיק הנוסטרו של החברה בסך של כ-2.8 מיליון שקל לעומת הפסדי השקעות בסך של כ-937 אלף שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

תגובות לכתבה

הוסיפו תגובה

אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש