רונן גינזבורג. מנכ"ל דניה<br>קרדיט: סיון פרג'
רונן גינזבורג. מנכ"ל דניה קרדיט: סיון פרג'

חברת הבניה והתשתיות דניה דיווחה הבוקר (ג’) על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי של שנת 2023, ובפרק של השלכות מלחמת חרבות ברזל על החברה, דניה צופה פגיעה בהכנסות ברבעון הבא ומתריעה מהצורך בתוכנית הבראה לענף הבניה בצל המלחמה.

המלחמה הביאה לצמצום היקף הפעילות של החברה, זאת בין היתר כתוצאה מגיוס משמעותי של חלק מעובדי החברה ללחימה, איסור העסקתם של עובדי הרשות הפלשתינאית, פתיחה חלקית של אתרי הבנייה בתקופה הראשונה של המלחמה, מחסור בעובדים זרים אשר חלקם עזבו לארץ מוצאם והיעדר פעילות או פעילות חלקית של קבלני משנה וספקים של החברה.

דניה כותבת כי "הצמצום בהיקף הביצוע וההשלכות הצפויות בשל כך על יכולת החברה לעמוד בלוחות הזמנים, על עלויות הפרויקטים ועל פעילות החברה, טרם ידוע ות ותלויות במידה רבה במשך הלחימה ובאפשרות להתרחבותה. נכון למועד דוח זה, המדינה טרם גיבשה מתווה הנותן מענה לבעיות שנוצרו בענף הבניה והתשתיות בשל המצב המלחמתי, ולדעת החברה, נראה כי המתווה המתגבש, בשלב זה, אינו נותן מענה מספק לענף.

"לאור האמור להערכת החברה, ככל שהמלחמה תמשך וככל ולא יגובש מתווה לתמיכה בענף הבנייה, עלולה להיות לכך השפעה לרעה על תוצאותיה העסקיות לרבעון האחרון לשנת 2023 ולרבעונים העוקבים. יחד עם זאת, לא מסתמן חשש לאיתנותה הפיננסית של החברה, נוכח יתרות המזומנים הגבוהות שלה, והיקף האשראי הזניח", כך מסרה החברה בדוחות.

לגבי תוצאות הרבעון השלישי: הכנסות החברה ברבעון השלישי לשנת 2023 הסתכמו בכ-1.4 מיליארד שקל, גידול של 27% לעומת הכנסות של כ-1.1 מיליארד שקל ברבעון השלישי אשתקד. בתשעת החודשים הראשונים של השנה, עמדו הכנסות החברה על סך של 4.1 מיליארד שקל, גידול של כ-24% בהשוואה לכ-3.3 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

צבר ההזמנות של החברה נכון לסוף הרבעון השלישי עמד על כ-13.5 מיליארד שקל. זאת לעומת צבר של כ-11.6 מיליארד שקל בסוף שנת 2022. לאחר תאריך המאזן התקשרה החברה בפרויקטים נוספים בהיקף של כ-568 מיליון שקל.

בתקופת הדוח החברה הוכרזה ביחד עם שותפים כזוכה בפרויקט הזכייני של הקו הכחול בירושלים בהיקף כולל של כ-9 מיליארד שקל. הפרויקט במרכיב הביצוע ההנדסי שלו, צפוי לתרום לתוספת משמעותית לצבר ההזמנות של החברה בשנים הקרובות.

ה-EBITDA של דניה ברבעון השלישי של שנת 2023 נאמד בכ-79.5 מיליון שקל, גידול של כ-7% בהשוואה ל-74.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם בסוף הרבעון השלישי של השנה לסך של כ-56.6 מיליון שקל, זאת לעומת תזרים שלילי מפעילות שוטפת בתקופה המקבילה אשתקד. הכנסות המימון נטו הסתכמו ברבעון השלישי בכ-8 מיליון שקל, ובתשעת החודשים הראשונים של שנת 2023, הסתכמו הכנסות המימון נטו בכ-20 מיליון ש"ח. הכנסות המימון נבעו בעיקר מהכנסות מריבית על פיקדונות.

הרווח הנקי של דניה ברבעון השלישי של שנת 2023 הסתכם בכ-50.4 מיליון שקל, גידול של כ-11% בהשוואה לרווח נקי של 45.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2023 הסתכם הרווח הנקי של דניה ב- 155.1 מיליון שקל, גידול של 23% בהשוואה ל-126.6 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

דירקטוריון החברה החליט על חלוקת דיבידנד לבעלי המניות בהיקף של 40 מיליון שקל. מדובר בחלוקה ה-11 ברציפות מאז הפיכתה של דניה לחברה ציבורית.

תגובות לכתבה

הוסיפו תגובה

אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש