ערן ענבים, מנכ"ל קרן הריט אזורים Living קרדיט: ליאור גרונדמן

דוחות כספיים

אזורים Living - עליית ערך של כ-132 מיליון שקלים לפרויקטים המניבים במחצית הראשונה של השנה

הרווח הנקי הסתכם לכ- 101.5 מיליון שקלים מול רווח של כ-64 מיליון שקלים אשתקד, ה- NOI הסתכם לכ- 21 מיליון שקלים מול כ-3 מיליון שקלים בתקופה המקבילה

חדשות ספונסר 04/08/2022 12:08

א+א-

קרן הריט "אזורים Living", המתמחה בדיור להשכרה ארוכת טווח, מסכמת את המחצית הראשונה לשנת 2022 עם המשך גידול בפעילות ועלייה במספר יח"ד המניבות. – סך הנכסים של הקרן עומד על כ-2,600 יח"ד ב-14 פרויקטים בפריסה ארצית. נכון למועד הדוח לחברה 3 פרויקטים מניבים (אשדוד, "רקפות" ראשון לציון ו"בית בפארק" אור יהודה) עם כ- 700 יח"ד מניבות זאת אל מול פרויקט מניב אחד בתקופה המקבילה אשתקד (אשדוד). בנוסף, החברה החלה בתהליכי שיווק של פרויקט בכפר שלם עם 78 יח"ד שהשלמת אכלוסו צפויה במהלך הרבעון הרביעי של שנת 2022. לקרן 10 פרויקטים נוספים המונים 212 יח"ד בהקמה ו-1,630 יח"ד בתכנון, במהלך החודשים הקרובים צפויה הקרן להתחיל ביצוע של שלושה פרויקטים הכוללים כ-800 יחידות דיור.

במהלך הרבעון השני לשנה רשמה אזורים Living עלייה בשווי ההוגן של פרויקטים בפורטפוליו שלה בסך של כ-54 מיליון שקלים. עיקר העלייה מיוחסת לפרויקט "בית בפארק" באור יהודה (כ-30 מיליון שקלים) אשר אכלוסו החל ברבעון הרביעי של שנת 2021 ושיעור התפוסה בו עומד על 98%. חלקה האחר של העלייה בשווי ההוגן מיוחסת לפרויקט "הרקפות" בראשון לציון (כ-17 מיליון שקלים) ופרויקט החברה באשדוד (כ-7 מיליון שקלים). עיקר השינוי בשווי ההוגן של הנכסים נבע משינוי בשיעור ההיוון ומעלית מחירי יחידות הדיור.

הכנסות החברה צמחו במהלך הרבעון לכ-23.5 מיליון שקלים, ביחס לכ-3.5 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד. ה-NOI זינק מ-3 מיליון שקלים אשתקד לכ-21.1 מיליון שקלים ברבעון הנוכחי. הרווח הנקי של החברה במהלך הרבעון השני הסתכם בכ-101.5 מיליון שקלים, מול רווח של כ- 64 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד – עלייה בכ-60%.

שיעור הצמיחה המשמעותי של הקרן שהונפקה לראשונה בפברואר 2020 משתקף בהיקף הנכסים של החברה שהכפיל את עצמו ב-12 החודשים האחרונים מסך של 1.5 מיליארד לסך של כ- 3 מיליארד. ביחס לתחילת השנה גדל סך נכסי הקרן בהיקף של 57% מסך של 1.9 מיליארד ש"ח.

לאזורים Living יתרת נזילות גבוהה של כ-286.1 מיליון שקלים, זאת ביחס לכ-129 מיליון שקלים ברבעון הקודם וכ-91 מיליון שקלים בסוף שנת 2021. בנוסף נכון ליום 30 ביוני 2022 לחברה פיקדונות כספיים זמינים בסך של 25 מיליון ש"ח ובנוסף סך של 13 מיליון ש"ח משועבדים ושצפויים להיות משוחררים לשימושה של החברה.

בחודש מאי 2022 מימשה הקרן לראשונה את האסטרטגיה שלה לפיה חלק משמעותי מרווחי היזום והשערוך עם סיום ההקמה של הפרויקטים מאפשרים חילוץ ההון העצמי שהושקע בפרויקט ויצירת מקורות כספיים על בסיס נכסים קיימים להמשך התפתחות הקרן או לחלוקה בעתיד. החברה דיווחה על התקשרותה עם גוף פיננסי מוביל בשוק ההון (חברת מגדל), בהסכם מימון להרחבת מסגרת האשראי שהועמד לפרויקט בית בפארק (אור יהודה) ו"רקפות" (ראשון לציון), עד לסך של 835 מיליון שקלים. מהלך זה הגדיל את הנזילות של החברה בהיקף העולה על 250 מיליון ש"ח.

ערן ענבים, מנכ"ל אזורים Living, מסר: "אזורים LIVING מסכמת רבעון שני לשנת 2022 המשקף באופן מובהק את הביקוש ההולך וגובר לשכירות יציבה לטווח ארוך בשוק בו מחירי הדירות והמשכנתאות מאמירים בקצב מהיר. LIVING מבססת פעילות מניבה משמעותית, עם צמיחה משמעותית בהכנסות ולצד זה ממשיכה להגדיל את היקפי פעילותה, לצורך כך נערכנו עם יתרות נזילות משמעותיות להמשך השקעה והפעלת פרויקטים נוספים בפורטפוליו. במקביל אנו מקווים שמקבלי ההחלטות ישכילו להרחיב את היצע הקרקעות והתשתית להרחבת פעילות שכירות ארוכת טווח בישראל".

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה