דורון בלשר, מנכ"ל אורמת קרדיט: ניר סלקמן

דוחות כספיים

התנודתיות בדולר פגעה ברווח הנקי של אורמת טכנולוגיות

החברה רשמה ירידה של 13.6% ברווח הנקי ביחס לרבעון המקביל; תחלק דיבידנד של 12 סנט למניה

חדשות ספונסר 04/08/2022 10:06

א+א-

אורמת פרסמה אמש לאחר הנעילה את תוצאותיה לרבעוןה שני של השנה. הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות והרווח הנקי למניה בדילול מלא קטנו ברבעון השני ב-13.6% ו-13.0%, בהתאמה, לעומת הרבעון המקביל אשתקד. הקיטון נבע בעיקר מהפסד של 4 מיליון דולר לפני מס (2.9 מיליון דולר אחרי מס) בגין שינוי שערי מטח על רקע התחזקות הדולר והוצאה של 1.1 מיליון דולר לפני מס (0.8 מיליון דולר אחרי מס) בגין עלויות פירעון מוקדם של אג"ח סדרה 3. הרווח הנקי המתואם המיוחס לבעלי המניות והרווח הנקי המתואם למניה בדילול מלא קטנו ב-6.7% ו-6.4%, בהתאמה, לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

הכנסות מגזר החשמל צמחו ברבעון ב-12.9% לעומת אשתקד הודות למיקוד במימוש התכניות האסטרטגית להרחבת היקף הנכסים לרבות התרומה של נכסי Terra-Gen, ההרחבה של Tungsten 2, ותעריפים גבוהים יותר בפונה. הגידול קוזז בחלקו מהפסקת הייצור בתחנת Heber 1 והקדמת עבודות התחזוקה ב-.Dixie Valley

הכנסות מגזר המוצרים צמחו ב-40.2% ל-10.4 מיליון דולר ועלות ההכנסות צמחה ב-75%. ברבעון השני החברה הכירה בהכנסות מחוזים אשר נחתמו ב-2021 אשר הושפעו לרעה מעלויות חומרי גלם גבוהות יותר ב-2022.

צבר מגזר המוצרים גדל ברבעון ב-20.1% לעומת הרבעון הקודם. הצבר עמד ביום 3 באוגוסט 2022 על 54.9 מיליון דולר כאשר החברה חתמה על חוזים בהם זכתה מוקדם יותר ברבעון השני בהיקף של כ-20 מיליון דולר.

הכנסות מגזר אגירת האנרגיה צמחו ב-33.1% ל-7.5 מיליון דולר, בעיקר הודות לגידול של 2.4 מיליון דולר מנכסי PJM על רקע עליה במחירי האנרגיה.

התפץתחויות נוספות במהלך הרבעון:

החברה חתמה על שני חוזי חשמל גדולים עם NV Energy עבור תחנות גאותרמיות בהיקף של עד 160 מגה-וואט.

החברה חתמה על חוזה חשמל נוסף עם CC Power עבור תחנות גיאותרמית בהיקף של עד 125 מגה-וואט.

החברה החלה בהפעלה של מספר פרויקטים הכוללים את תחנות הכוח הגיאותרמיות CD4 ו-Tungsten 2, תחנות הסולאר Wister ו- Steamboat ופרויקט אגירה Tierra Buena אשר הוסיפו בסך הכל 73 מגה-וואט מסוף הרבעון הראשון לשנת 2022.

החברה הגדילה את הגמישות הפיננסית שלה באמצעות הנפקת אג"ח ירוקות להמרה בהיקף של 431.3 מיליון דולר, לפירעון ב-2027, בריבית אטרקטיבית של 2.5%. תקבולי ההנפקה שימשו בעיקר לפירעון מוקדם של חוב בריבית גבוהה יותר והיתרה תשמש לתמיכה בצמיחה.

החברה רכשה חזרה כחלק מעסקת האג"ח להמרה (buy back) 260 אלף מניות במחיר אטרקטיבי.

החברה ביצעה פירעון מוקדם לחוב יקר יותר של אג"ח (מסדרה 3) בהיקף של 221.9 מיליון דולר.

החברה הודיעה על צירופן של שתי דירקטוריות חדשות לדירקטוריון החברה.

החברה מספקת תחזית ל 2022, מצפה להכנסה שבין 710 מיליון דולר ל-735 מיליון דולר. ה EBITDA- המתואם בטווח שבין 430 מיליון דולר ל-450 מיליון דולר, כולל תקבולי ביטוח בסך של 15 מיליון דולר מהם 5.2 מיליון דולר התקבלו במהלך ששת החודשים שהסתיימו ב-31 ביוני 2022. ה-EBITDA המתואם המיוחס לבעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה בהיקף של כ-38 מיליון דולר.

דורון בלשר, מנכ"ל אורמת: "הצגנו ברבעון השני צמיחה איתנה בהכנסות וב-EBITDA המתואם, הודות לביצועים הטובים של מגזר החשמל וכן של מגזר אגירת האנרגיה. הגידול בהכנסות בנוסף לשעורי הרווחיות הטובים תרמו לגידול משמעותי של ה-EBITDA המתואם והרווח התפעולי. הרווח הנקי הושפע לרעה מהפסד של 2.9 מיליון דולר לאחר מס מגידור מט"ח אשר הקטין את הרווח למניה בכ-5 סנט. הביצועים הטובים של מגזרי החשמל ואגירת אנרגיה צפויים להימשך גם במחצית השנייה של השנה, ואנו צפויים ליהנות מתוספת הייצור של חמישה פרויקטים חדשים, בהספק כולל של 73 מגה-וואט שהחלו לעבוד מאז סוף הרבעון הראשון."

"אנו שבעי רצון מהיקף הפרויקטים בשלבי ההקמה השונים, מהיכולת שלנו ליהנות מתעריפי האנרגיה האטרקטיביים וכן משלושת חוזי החשמל החדשים שעליהם חתמנו בנבדה ובקליפורניה לעד כ- 285 מגה-וואט. הסכמי החשמל שנחתמו הם עדות לביקוש הגבוה לאנרגיה גיאותרמית ויאפשרו הן את חידוש של רוב חוזי החשמל שיפקעו בשנים הקרובות בארה"ב והן ואת התוספת המתוכננת של קיבולת הייצור בשנים הקרובות בארה"ב. אנו נותרים בטוחים בתוכניות ארוכות הטווח שלנו להגדלת היקף הייצור הכולל שלנו מהפעילות הגיאותרמית, מאגירת אנרגיה ומייצור סולארי ליותר מ-1.5 ג’יגה-וואט עד 2023 ולהגיע לקצב EBITDA מתואם שנתי של 500 מיליון דולר לקראת סוף 2022."

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה