קרדיט: depositphotos

דוחות כספיים

ההשקעה בארה”ב מתחילה לפרוע שטרות עבור או.פי.סי אנרגיה

סקטור האנרגיה רותח בכל העולם ואו.פי.סי היא אחת מהחברות היחידות כרגע שמצליחות למנף זאת עם רווח של 104 מיליון ש"ח מול הפסד של 5 מיליון אשתקד, החברה חייבת לתת את הדעת על הנגזרים

אלירן מדר 25/05/2022 11:46

א+א-

חברת או.פי.סי אנרגיה דיווחה היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון של 2022.

עיקרי התוצאות לרבעון הראשון לשנת 2022:

ההכנסות ברבעון עלו בכ-24.5% לכ-468 מיליון שקל, בהשוואה לכ-376 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2021.ההכנסות ממכירות בישראל צמחו בכ-23.3% ל-428 מיליון שקל, בעיקר מתחילת פעילות הספקה וירטואלית החל מספטמבר 2021, מעלייה בתעריפי החשמל החל מחודש פברואר 2022, מפעילות מלאה בתחנת חדרה ומפעילות ג’ינרג’י הפועלת בתחום שירותי הטעינה של רכבים חשמליים ונרכשה במאי אשתקד, זאת בקיזוז תחזוקה לא מתוכננת ברותם והשבתת התחנה ל-12 ימים.בארה"ב ההכנסות (אשר אינו כוללות את פעילות תחנות הגז הטבעי המוצגות בסעיף חברות כלולות) צמחו בכ-53% לכ-40 מיליון שקל.

הרווח הגולמי ברבעון טיפס בכ-54% לכ-117 מיליון שקל, לעומת כ-76 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2021.

חלק החברה ברווחי חברות כלולות בארה"ב הסתכם ברבעון בכ-95 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ-38 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.עיקר הגידול נובע משיפור בתוצאות תחנת הכוח Valley בסך של כ-79 מיליון שקל, אשר אינה מגודרת ל-2022 והושפעה לחיוב מהעלייה במחירי הגז והחשמל, ומשערוך מכשירים פיננסיים בסך של כ-70 מיליון שקל ברבעון הראשון של שנת 2022.בנטרול השפעת שינויים בשווי הוגן של מכשירים פיננסיים נגזרים, הרווח בגין חברות כלולות בארה"ב ברבעון וברבעון המקביל אשתקד עומד על כ-72 מיליון שקל וכ-9 מיליון שקל, בהתאמה.

החברה חייבת לתת את הדעת על הנגזרים שהם חרב פיפיות והיום הוא יכולים להרוויח ומחר להפסיד, החברה הרוויחה דרך החברות הבנות 95 מיליון ש"ח שחלקם מעבר לרווח הרגיל עקב הנגזרים.

ה- EBITDA ברבעון, בנטרול הוצאות חד פעמיות, טיפס בכ-64% לכ-238 מיליון שקל, בהשוואה לכ-145 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.ה-EBITDA בפעילות CPV עלה בכ-141% לכ-123 מיליון שקל, בהשוואה לכ-51 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

החברה רשמה ברבעון הראשון לשנת 2022 רווח נקי של כ-104 מיליון שקל (כ-78 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות של החברה), בהשוואה להפסד של כ-5 מיליון ש"ח (רווח של כ-3 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הנקי המתואם לרבעון, הכולל נטרול שווי הוגן של מכשירים פיננסיים נגזרים והשפעת מס בגינם, זינק בכ-174% לכ-85 מיליון שקל (כ-66 מיליון שקל מיוחס בעלי המניות של החברה), לעומת רווח של כ-31 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד (כ-28 מיוחס לבעלי המניות של החברה).

הונה העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה, נכון ל-31.3.2022 עלה לכ-2.4 מיליארד שקל, לעומת כ-2.26 מיליארד שקל בסוף 2021.

אירועים אחרונים:

במאי 2022 חתמה החברה על הסכם החלפת מניות והשקעה עם ורידיס, ושינוי מבנה בתחום פעילות החברה בישראל.במסגרת ההסכם ורידיס תחזיק כ-20% מחברה חדשה שתרכז את כלל הפעילות בישראל, ובתמורה ורידיס תעביר לחברה החדשה את אחזקותיה ברותם וכן מזומן בסך 425 מיליון ש"ח.

  1. מניות בכתבה
  2. או פי סי אנרגיה

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה