דב קוטלר, מנכל בנק הפועלים קרדיט: גדי דגון

המלצות אנליסטים

IBI: תשואת יתר לבנק פועלים עם אפסייד של 30%

פעילות הליבה של הבנק המשיכה להראות חוזקה, דבר שבא לידי ביטוי בצמיחת אשראי של 3.2% ביחס לרבעון הקודם, יחס יעילות תפעולית של 50.9% ורווח שיא של 1.65 מיליארד ש"ח

ליאור שילה - IBI 24/05/2022 14:20

א+א-

בנק פועלים פרסם דוחות חזקים ומעל לצפי לרבעון הראשון של 2022 עם תשואה להון של 15.6% לעומת 8.7% ברבעון הקודם ו-13.4% ברבעון המקביל (לפי החישוב החדש)

ללא ספק התשואה הפתיעה בכל המובנים, אך במידה ומנרמלים את ההוצאות להפסדי אשראי שהיו חריגות ברבעון מתקבלת תשואה שנעה סביב 10.5%-11%.עדיין תשואה נאה.

פרט לכך, פעילות הליבה של הבנק המשיכה להראות חוזקה, דבר שבא לידי ביטוי בצמיחת אשראי של 3.2% ביחס לרבעון הקודם, יחס יעילות תפעולית של 50.9% ורווח שיא של 1.65 מיליארד ₪.

הבנק ביצע מספר פעולות במהלך הרבעון על מנת להקטין חשיפה לירידות בשוק האג"ח וכן צמצם את סיכוני האשראי על ידי צמצום מסגרות ורכישת ביטוחים.

פעולות אלו אולי הביאו לשחיקה מסויימת במרווחי האשראי מחד וירידה מסויימת בהון, אך בהסתכלות קדימה אמורות להשיג יציבות לצורך ניהול ההון ושמירה על יכולת לצמוח אשראי, אם כי בקצבים נמוכים יותר לצד סיכון נמוך יותר.

אנו מעדכנים את מחיר היעד של הבנק ל-40.5 ₪ למניה ונותרים בהמלצת תשואת יתר.

קצת על הדוח

הכנסות הריבית נטו ירדו בשיעור של 4.1% ביחס לרבעון הקודם בשל פערי תרומת מדד.בנטרול השפעת המדד, נרשמה צמיחה של כ-1% ביחס לרבעון הקודם.

הבנק הציג הכנסות ריבית נטו של 2.7 מיליארד ₪, צמיחה של 10.4% ביחס לרבעון הקודם ו-21.6% ביחס לרבעון המקביל.זאת הודות לצמיחת תיק האשראי בשיעור של 3.2% ו-18.4% ביחס לתקופה הקודמת והמקבילה בהתאמה.כמובן שגם המדד הניב תרומה משמעותית של כ-300 מ’ ₪.בנטרול המדד, הכנסות הריבית צמחו בכ-1% ביחס לרבעון הקודם וכ-10% ביחס למקביל.

ההוצאות להפסדי אשראי היו שליליות ולמעשה תרמו לתוצאות הבנק 600 מ’ ש"ח.מרבית הריקבריס היה פרטני והגיע מחברות בענף הבינוי והנדל"ן ומחברות בתחום השירותים פיננסיים.

ההכנסות מעמלות הציגו צמיחה מרשימה של 8.8% ביחס לתקופה המקביל ירידה של 1% ביחס לרבעון הקודם.הצמיחה ביחס לתקופה המקבילה נבעה בעיקר מעמלות ניהול חשבון ועמלות מפעילות עסקי מימון.

סך כל ההוצאות התפעוליות צמחו ב-2% ביחס לתקופה המקבילה וב-2.8 ביחס לרבעון הקודם כאשר עיקר העלייה נובעת מסעיף הוצאות השכר.

כך, יחס היעילות התפעולית הסתכם בשיעור של 50.9%, לעומת 52.4% ברבעון הקודם ו53.6% ברבעון המקביל.

הרווח הנקי הסתכם ב-1.65 מיליארד ₪, עלייה של 22.2% ביחס לרבעון המקביל.

יחס הלימות ההון של הבנק כעת עומד על 11.17% 0.94% מעל ליחס הלימות ההון הרגולטורי ו0.67% מעל היחס הפנימי של הבנק.

נציין בהקשר זה שההקלה שהעניק בנק ישראל לבנקים בהיבט יחס הלימות ההון הסתיימה החל מהרבעון הנוכחי.

תיק האשראי צמח בשיעור של 3.2% ברבעון, כאשר נרשמה צמיחה בכל המגזרים, אך בעיקר בעסקים גדולים ובמשכנתאות.

ה-NPL התעדכן כלפי מעלה בשל אימוץ התקן החשבונאי החדש של CECL, אך עדכון המספרים של הרבעון הקודם (פרופורמה) מראים כי נרשמה למעשה ירידה ביחס משיעור של 1.11% ל-0.93% ברבעון הנוכחי.

המרווח הפיננסי של הבנק בנטרול מדד המשיך להישחק מרמה של 1.72% ברבעון הקודם ו1.79% ברבעון המקביל לעומת 1.69% ברבעון הנוכחי.

בשורה התחתונה, הבנק פירסם דוחות חזקים, כמובן הודות להפסדי אשראי, אך גם ביתר הפרמטרים נרשמה צמיחה מרשימה.

פועלים לא חילק דיבידנד גם ברבעון הנוכחי, אך נשקלת האפשרות לחזור לחלק דיבידנדים החל מהרבעון השני על בסיס רבעוני.

  1. מניות בכתבה
  2. פועלים

***

מובהר ומודגש כי האמור בסקירה זו אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. בפרסום המידע בסקירה זו אין משום המלצה או חוות דעת בקשר לביצוע כל עסקה או השקעה בניירות ערך, לרבות רכישה ו/או מכירה של ניירות ערך. יודגש כי לגבי כל מידע מכל סוג המופיע בסקירה – על כל אדם לבצע בדיקה ואימות נוספים, תוך התחשבות בנתונים ובצרכים המיוחדים שלו. יצוין כי במידע עלולות ליפול טעויות וכן עשויים לחול לגביו שינויי שוק ו/או שינויים אחרים, וכי אף עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות והניתוחים המופיעים למצב בפועל. אשר על כן, קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון, דעה, חוות דעת, תחזית או ניתוח המופיע במסגרת הסקירה - הינו על אחריות הקורא בלבד.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה