דוחות כספיים

רציו ברבעון טוב נפגעה פחות משינוי החוק

רציו ממשיכה למכור יותר גז, התוצאות הטובות הגיעו אבל החקיקה שפגה בכל השותפויות חתכה את הרווח, עם זאת רציו נפגעה פחות מכלום המניה נותרת ברמות הבסיס

אלירן מדר 25/11/2021 11:15

א+א- 4

שותפות רציו, המחזיקה 15% ממאגר הגז הטבעי לוויתן, מדווחת על הרבעון השלישי של שנת 2021. ההכנסות והרווח התפעולי ברבעון זה עמדו על כ- 81 מיליון דולר וכ- 50 מיליון דולר בהתאמה, גידול של 34% בהכנסות ו-43% ברווח התפעולי לעומת הרבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי של רציו לרבעון, בנטרול ההפרשה החשבונאית למיסים נדחים, עומד על 32 מיליון דולר לעומת 25 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, עלייה של כ-30%. גם בהתחשב בהפרשה למיסים נדחים, סיימה רציו את הרבעון עם רווח נקי של כ-8 מיליון. ההכנסות מתחילת שנת 2021 עד לסיום הרבעון עמדו על כ- 226 מיליון דולר לעומת כ- 145 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, עלייה של כ-56%.

 

הגז הטבעי ממאגר לוויתן נמכר ללקוחות בישראל, ירדן ומצרים, כאשר ברבעון השלישי נמכרו כ- 2.8 BCM מתוכם כ- 1.1 BCM ללקוחות במשק הישראלי וכ-1.7 BCM לשווקי הייצוא, עלייה של כ-25% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. מתחילת השנה ועד מועד פרסום הדו"ח נמכרו ממאגר לוויתן כ-9.7 BCM גז טבעי.

 

גם ברבעון זה המשיכה רציו לשמור על יתרות מזומנים גבוהות שעמדו נכון לסוף הרבעון על כ-179 מיליון דולר, וזאת למרות שבמהלך הרבעון השלישי פרעה רציו שליש מאגרות החוב שלה מסדרות ב׳ ו- ג׳, קרן וריבית, בסך של כ- 177 מיליון דולר. רציו המשיכה לנצל את יתרות המזומנים שבידה לרכישת אג"ח מסדרה ב’ כאשר נכון למועד פרסום הדו"ח נרכשו כ-15.65% מסך הערך הנקוב של הסדרה. בנוסף, רציו ממשיכה במהלך להורדת המינוף, ומתחילת שנת 2021 רשמה ירידה של כ-80 מיליון דולר בחוב נטו. בכוונת השותפות להתחיל בחלוקת רווחים למחזיקי היחידות על בסיס תוצאותיה הכספיות לשנת 2022.

 

יגאל לנדאו, מנכ"ל רציו: "מלבד רבעון של הכנסות שיא לרציו, מאגר לוויתן מוכיח את עצמו כנכס אסטרטגי למדינה בעת תקופה עולמית סוערת במגזר האנרגיה ומאפשר יציבות במחיר הגז הטבעי  תוך אספקה אמינה ורציפה של גז טבעי ללקוחותינו במשק המקומי. בנוסף, אנו ממשיכים לזהות ביקושים חזקים המגיעים מלקוחותינו בירדן ובמצרים, ועובדים ביחד עם שותפי לוויתן על בחירת חלופה מתאימה לקידום שלב 1ב’ שתאפשר הגדלה משמעותית של הפקה מהמאגר. מעבר לכך, הייצוא המוגבר גם תומך בקיומן של תועלות גיאופוליטיות ומחזק את מעמדה של מדינת ישראל. תרומתו של הגז הטבעי לישראל נרשמת אף בתחום האקלים ואיכות הסביבה, זאת מכיוון שהוא מצמצם משמעותית את השימוש בפחם בייצור חשמל ומאפשר הפחתה משמעותית של מזהמים וגזי חממה הנפלטים לאוויר".

 1. מניות בכתבה
 2. רציו יהש

4 תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
 1. 1
  סליחה טעות שלי

  למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

  alonsho4 26/11/2021 16:40

 2. 2
  טעות קריטית בכתבה

  סיימה רציו את הרבעון עם רווח נקי של כ-8 מיליון... ממש לא שמונה אלה 60!!! השורה האחרונה בדוח היא של מכירת גז 8.3 bcm...
  למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

  alonsho4 26/11/2021 15:04

 3. 3
  לא מזיז למניה

  למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

  צדקהוחסד 25/11/2021 13:20

 4. 4
  רציו המלכה תמיד יורדת אחרי דוח

  זה משהו דפוק בגנים הצעירים שלה....|13|
  למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

  תומס הקטר 25/11/2021 10:21