קרדיט: depositphotos

בשנת 2020 הנפקות אג”ח של חברות ממשלתיות הסתכמו בכ-4 מיליארד שקלים

שיפור בביצועי החברות הממשלתיות, פעילותן והיקף נכסיהן הוביל לגידול של 15% בהון החוזר שלהן; החברות הממשלתיות הרוויחו כ-3 מיליארד שקלים ב-2020

חדשות ספונסר 13/10/2021 14:25

א+א-

רשות החברות הממשלתיות, מפרסמת היום את דו"ח החברות הממשלתיות לשנת 2020. הדו"ח מפרט את מצב עסקיהן, נכסיהן ותוצאות פעילותן של החברות. הדו"ח מרכז נתונים כספיים על החברות הממשלתיות לשנים 2020-2018 לצורך הגברת השקיפות לציבור והפיקוח על החברות.

 

על פי הנתונים בדו"ח, החברות הממשלתיות הרוויחו בשנת 2020 כ-3 מיליארד שקלים (רווח נקי). הירידה ברווח ביחס לשנת 2019 נובעת מחתימה על הסכמי התייעלות ופרישה מרצון של עובדים (בדואר ישראל ובנמל חיפה) שמהווים חלק מכלי התייעלות וחסכון בחברות, כהכנה ליישום החלטות הממשלה בעניין הפרטת חברות אלו. הסכמים אלו הביאו לרישום חד פעמי של הוצאות בסך של כ-1 מיליארד שקלים כבר בשנת 2020.

 

החברות הממשלתיות שיפרו את ביצועיהן והגדילו את פעילותן והיקף נכסיהן, מה שהביא לשיפור משמעותי בהון החוזר שלהן (גידול של 15%) וביחס השוטף ששיפר משמעותית את איתנותן הפיננסית (יכולתן לפרוע את התחייבויותיהן).

 

סך הנפקות איגרות החוב של החברות הממשלתיות בשנת 2020 הסתכמו בכ-4 מיליארד שקלים והיוו כ- 6% מסך כל ההנפקות בשוק הקונצרני של אותה השנה. יעד זה הושג על אף הקשיים שאפיינו את שנת 2020 בעקבות משבר הקורונה.

 

בשנים האחרונות חל גידול בהיקף החוב הציבורי מסך החוב של החברות הממשלתיות, כך בשנת 2020 היווה החוב הציבורי 50% מסך החוב של החברות, נתון שיא ביחס לשנים קודמות. מעבר לחוב ציבורי משפר את השקיפות, היקפי הגילוי, היעילות והממשל התאגידי בחברות הממשלתיות.

 

מבין החברות הממשלתיות, חברת החשמל לישראל היא בעלת הרווח הנקי הגבוה ביותר בתקופה המדווחת של 2020, עם רווח נקי של כ- 1,700 מיליוני שקלים לעומת רווח נקי של כ- 1,800 מיליוני שקלים בשנת 2019. החברה בעלת הרווח הנקי השני בגודלו הינה חברת נמלי ישראל עם רווח נקי של כ- 560 מיליוני שקלים, ואחריה התעשייה האווירית עם רווח נקי של כ- 460 מיליוני שקלים.

 

בחברת נתיבי הגז הטבעי לישראל חל השיפור הבולט ביותר ברווח הנקי ובשיעור של 380% מרווח נקי של 50 מיליון שקלים לרווח של 240 מיליון שקלים בשנת 2020. הגידול נובע בעיקר מגידול של 50% בפעילות החברה עקב תחילת ייצוא גז למצרים ולירדן החל מסוף שנת 2019.

 

רשות החברות הממשלתיות אחראית על 70 חברות ממשלתיות (לא כולל חברות בנות ממשלתיות, חברות מעורבות ועמותות), ביניהן חברות מהגדולות והמורכבות במשק.

 

בחברות הממשלתיות מועסקים כ-55 אלף עובדים והן אמונות על ייצוא בשווי של כ- 15.5 מיליארדי שקלים, השקעות בתשתיות של כ- 23.3 מיליארדי שקלים, רווח תפעולי של כ-6.3 מיליארדי שקלים והכנסותיה מסתכמות בכ-75.1 מיליארד שקלים.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה