דניאל לבנטל, מנכ"ל מישורים קרדיט: יח"צ

גיוס הון

מישורים השלימה גיוס אג”ח בהיקף של כ-40 מיליון ש”ח

החברה הרחיבה את סדרה ח’ בגיוס של 8.5 מיליון ש"ח ואת סדרה ט’ בהיקף של 31.5 מיליון ש"ח; מנכ"ל מישורים: "החוב הנוסף שגייסה החברה יסייע לה להמשיך ולצמוח בתחום הפעילות שלה"

חדשות ספונסר 13/10/2021 12:12

א+א-

חברת הנדל"ן המניב מישורים השלימה הנפקת אג"ח בהיקף של כ-40 מיליון ש"ח בדרך של הרחבת פרטית של סדרות ח’ ו-ט’. בסדרה ח’ גייסה החברה 8.5 מיליון ש"ח ערך נקוב במחיר של 108.35 (לעומת פארי של 103.6). בסדרה ט’ גייסה החברה 31.5 מיליון ש"ח ערך נקוב במחיר של 102.5 (לעומת פארי של 101.4).

 

סדרה ח’ צמודת מדד עם מח"מ 3.14 שנים, נפדית עד שנת 2026. סדרה ט’ צמודת מדד עם מח"מ 5.23 שנים, נפדית בין השנים 2023-2028. מידרוג קבעה לאגרות החוב דירוג il.Baa1 באופק יציב. בסוף חודש מאי 2021 מידרוג העלתה את דירוג החברה וציינה כי העלאת הדרוג נובעת ממספר פעולות שהחברה נקטה, בין היתר, מימוש מוצלח של מספר נכסים שתרמו להגדלה משמעותית של נזילות החברה ולהורדת רמת המינוף. הרחבת הסדרות צפויה לאפשר את הכניסה של שתי הסדרות הללו למדדי אגרות החוב בבורסה.

 

לאחרונה הודיעה חברת הבת סקייליין כי התקשרה בהסכם למכירה רוב אתרי הנופש ונכסי הייזום של החברה בקנדה במחיר מכירה של כ-210 מיליון דולר קנדי, המייצג פרמיה של כ-30 מיליון דולר קנדי על שווי נכסים אלו בספרים ליום 30 ביוני 2021. 

 

דניאל לבנטל, מנכ"ל מישורים, מסר: "אני מודה למשקיעים על הבעת האמון. מישורים ממשיכה להיות ממוקדת בפעילות העסקית עם אמונה מלאה ביכולות החברה לשמר את המגמה החיובית ולהמשיך ליישם בהצלחה את התוכניות העסקיות של החברה. החוב הנוסף שגייסה החברה יסייע לה להמשיך ולצמוח בתחום הפעילות שלה".

 

את ההנפקה הובילה רוסאריו חיתום.

 

מישורים נסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב (סימול: מישר) במדד ת"א נדל"ן לפי שווי של כ-297 מיליון ש"ח (כ-8.6 ש"ח למניה). החברה, שבשליטת אלכס שניידר Alex Shnaider, עוסקת בעצמה ובאמצעות חברות בנות בהשקעות נדל"ן מניב בישראל ובארה"ב בשטח כולל של כ-260 אלף מ"ר (יחד עם שותפים). הונה העצמי המיוחס לבעלי המניות עמד נכון ליום 30 ביוני 2021, על כ-501 מיליון ש"ח (כ-14.46 למניה).

 

מישורים היא גם בעלת השליטה (כ-50%) בחברת סקייליין, המפעילה נכסים מניבים מלונאים בקנדה ובארה"ב ונסחרת בבורסה בתל אביב לפי שווי שוק של כ-340 מיליון ש"ח .

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה