קרדיט: depositphotos

בחודש אוגוסט 2021 הסתכמו הכנסות המדינה ממסים ב-32.8 מיליארד ש”ח

במסים ישירים נרשמה עליה משמעותית בעקבות גידול בפעילות עסקית, במימוש רווחי הון, בניכויים משכר ובפעילות בנדל"ן

מערכת ספונסר 13/09/2021 17:04

א+א-

משרד האוצר מדווח כי בחודש אוגוסט 2021 הסתכמו הכנסות המדינה ממסים ב-32.8 מיליארד ש"ח.

בשיעורי מס אחידים, עלו הכנסות המדינה ממסים באוגוסט 2021, במונחים ריאליים, ב - 22% לעומת אוגוסט 2020. הגביה ממסים ישירים עלתה ב - 27%, הגביה ממסים עקיפים ב - 15% והגביה מאגרות עלתה ב - 17%. במסים ישירים נרשמה עליה משמעותית בעקבות גידול בפעילות עסקית, במימוש רווחי הון, בניכויים משכר ובפעילות בנדל"ן.

בחודשים ינואר-אוגוסט 2021 הסתכמו ההכנסות ב - 250.4 מיליארד ש"ח לעומת 202.4 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. בשיעורי מס אחידים, זהו גידול של 23%. הכנסות ממסים ישירים עלו ב - 26%, ההכנסות ממסים עקיפים עלו ב - 20% וההכנסות מאגרות עלו בכ - 6%. בהשוואה לינואר - אוגוסט 2019 עלו ההכנסות ממסים בשיעור של 19%: ההכנסות ממסים ישירים עלו ב - 25% וההכנסות ממסים עקיפים עלו ב - 12%.

ההכנסות ממסים ישירים הסתכמו באוגוסט 2021 ב - 18.2 מיליארד ש"ח לעומת 14.1 מיליארד ש"ח באוגוסט 2020. בשיעורים אחידים, גדלה גביית המסים הישירים באוגוסט 2021 ב - 27% לעומת אוגוסט 2020.

גביית מס הכנסה מעצמאים ומחברות (ברוטו) באוגוסט 2021 הסתכמה ב - 7.2 מיליארד ש"ח לעומת 5.5 מיליארד ש"ח באוגוסט 2020. בשיעורי מס אחידים, זוהי עליה של 28%. הגבייה מעצמאים עלתה ב - 34% לעומת אוגוסט 2020 וב - 57% לעומת אוגוסט 2019. הגבייה מחברות עלתה ב - 26% לעומת אוגוסט 2020 וב - 21% לעומת אוגוסט 2019. עליות אלו נובעות בעיקר מעליה במקדמות מס הכנסה (הן בסכומי המקדמות והן במספר המשלמים) ובהכנסות מרווחי הון.

הגבייה מניכויי מס הכנסה משכירים וניכויים במקור אחרים, כולל משוק ההון, הסתכמה באוגוסט 2021 ב- 10.5 מיליארד ש"ח, לעומת 8.1 מיליארד ש"ח באוגוסט 2020, עליה של 20%. עיקר העליה בניכויים משכר נבע ממס בגין עסקאות.

בשוק ההון נרשמה באוגוסט גביה ברוטו של כ- 0.4 מיליארד ש"ח, עליה של 40% לעומת אוגוסט 2020. בגביה מריבית נרשמה עליה של 9%, ובגביה מניירות ערך נרשמה עלייה של 55% לעומת אוגוסט 2020.

ההכנסות נטו ממיסוי מקרקעין הסתכמו באוגוסט 2021 ב - 2.1 מיליארד ש"ח, לעומת 1.1 מיליארד ש"ח באוגוסט 2020, עליה של 87%. בגביה ממס שבח נרשמה עליה של 71% ובגביה ממס רכישה נרשמה עליה בשיעור של 95%. מגמת העליה בהכנסות ממס רכישה וממס שבח נמשכת מחודש מרץ 2021. במצטבר בחודשים ינואר – אוגוסט 2021 נרשמה עליה של 56% לעומת התקופה המקבילה ב - 2020 וב - 2019.

העליה נובעת בעיקר מגידול במספר העסקאות ובמחירי הדירות. יצוין כי החל מיולי 2020, הופחת מס הרכישה על רכישת דירת השקעה.

באוגוסט 2021 הסתכמו ההחזרים ממס הכנסה ומניכויים ב - 1.4 מיליארד ש"ח, לעומת 1.2 מיליארד ש"ח באוגוסט 2020, עליה של 10%. במצטבר מתחילת השנה ירדו ההחזרים ב - 18% לעומת התקופה המקבילה ב - 2020. לעומת ינואר - אוגוסט 2019, חלה ירידה מתונה של כ-2%.


בחודש אוגוסט 2021 הסתכמו ההכנסות ממסים עקיפים ב - 14 מיליארד ש"ח לעומת 11.9 מיליארד ש"ח בתקופה מקבילה אשתקד. בשיעורי מס אחידים, עלו ההכנסות ממסים עקיפים ב - 15%. במצטבר בינואר – אוגוסט 2021 עלו ההכנסות ב- 20% לעומת ינואר - אוגוסט 2020, וב - 12% לעומת ינואר -אוגוסט 2019.

סך ההכנסות נטו ממע"מ באוגוסט 2021 הגיעו ל - 9.9 מיליארד ש"ח, לעומת 8.5 מיליארד ש"ח באוגוסט 2020. בשיעורי מס אחידים, זוהי עליה של 13% לעומת אוגוסט 2020 ושל 41% לעומת אוגוסט 2019. העליה הגבוהה לעומת אוגוסט 2019 משקפת ברובה גידול ביבוא של כלי רכב נוסעים, דלק וציוד חשמלי ואלקטרוני.

במצטבר מתחילת השנה, נרשמה עליה של 20% לעומת ינואר - אוגוסט 2020. בהשוואה לינואר – אוגוסט 2019 חלה עלייה של 15%, דהיינו 7.5% בקצב שנתי. העליה הגבוהה לעומת 2020 מוסברת ברובה על ידי התמתנות ביבוא ובצריכה בתקופות של הסגרים והגבלות על המשק בשנת 2020.


ההכנסות ממס קניה יבוא הסתכמו באוגוסט 2021 ב - 1.9 מיליארד ש"ח. בשיעורי מס אחידים, חלה עליה של 31% לעומת אוגוסט 2020. העלייה נובעת בעיקר מיבוא כלי רכב גבוה יחסית באוגוסט 2021 ויבוא רכב נמוך באוגוסט 2020. יש לציין כי למרות היבוא של כלי רכב יקרים יותר והעלאת מס הקניה על רכב היברידי ופלאג-אין החל מ-2021, מס הקניה הממוצע לרכב נמוך יותר באוגוסט 2021 לעומת אוגוסט 2020. זאת, עקב גידול במשקל כלי הרכב ההיברידיים והחשמליים מסך היבוא מ - 18% ו - 11% באוגוסט 2019 ובאוגוסט 2020, בהתאמה, ל - 33% באוגוסט 2021. המס על רכבים אלה נמוך יותר מאשר על רכב רגיל, גם לאחר העלאת שיעור המס.

בחודשים ינואר-אוגוסט 2021 נרשמה עליה של 39% לעומת התקופה המקבילה ב-2020. זאת כתוצאה מהקדמת יבוא כלי רכב בדצמבר 2019 וכתוצאה ממשבר הקורונה. בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2019 מדובר בעליה של 30% שנובעת בעיקר מיבוא נמוך של כלי רכב ב - 2019 ומגידול ברכישת סיגריות כחלופה לרכישות בחו"ל.

הכנסות מבלו דלק, הסתכמו באוגוסט 2021 ב - 1.9 מיליארד ש"ח, עליה של 9% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. בחודשים ינואר-אוגוסט 2021, הכוללים את חודש ינואר ששייך לסגר השלישי, עלו הכנסות מבלו בשיעור של 7% לעומת התקופה המקבילה ב-2020. בהשוואה לינואר – אוגוסט 2019 ירדו הכנסות מבלו דלק ב - 7%, בין היתר, כתוצאה מהתייעלות של כלי רכב חדשים וירידה בנסועה במהלך הסגר השלישי והמבצע הצבאי "שומר החומות".

מתחילת השנה הסתכמו ההכנסות מאגרות משרדי הממשלה ב - 4.7 מיליארד ש"ח.

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה