IBI: הפוקוס יעבור השבוע מהתעסוקה לנתוני האינפלציה בארה”ב

רמת התעסוקה הנוכחית בארה"ב עדיין נמוכה ב-7.6 מיליון מפרוץ משבר הקורונה; בקצב הנוכחי של תוספת המועסקים החודשית ייקח למעלה משנה בכדי לחזור לרמת התעסוקה של ערב המשבר

חדשות ספונסר 07/06/2021 12:56

א+א-

רפי גוזלן, הכלכלן הראשי של IBI בית השקעות מתייחס היום בסקירתו השבועית לדו"ח התעסוקה לחודש מאי בארה"ב שהצביע על המשך שיפור בשוק העבודה האמריקאי, אך לא נתפס כמספיק חזק בכדי להאיץ ב-FED לצמצם את תוכנית רכישות איגרות החוב.

 

תוספת המועסקים במאי הסתכמה בכ-560 אלף, נמוך מציפיות הקונצנזוס לתוספת של 675 אלף. מעבר לתנודתיות הגבוהה המאפיינת את הנתון החודשי, התוספת הממוצעת מאז חודש פברואר שבו החל לבוא לידי ביטוי השיפור במצב הבריאותי, עומדת על כ-540 אלף.

 

עם זאת, גם לאחר תוספת גבוהה זו, רמת התעסוקה הנוכחית בארה"ב נמוכה ב-7.6 מיליון מאשר רמתה ערב המשבר. לפיכך, בקצב הנוכחי של תוספת המועסקים החודשית, ייקח למעלה משנה בכדי להגיע לרמת התעסוקה של ערב המשבר. בנוסף, אמנם נרשמה ירידה בשיעור האבטלה ל-5.8%, אך היא לוותה בירידה בשיעור ההשתתפות ל-61.6%, והוא נמוך בכ-1.5-2 נקודות האחוז מרמתו ערב המשבר, כך ששיעור האבטלה משקף תמונה חלקית בלבד של השיפור בשוק העבודה.

 

גוזלן מסביר גם כי מדדי מנהלי הרכש המשיכו להצביע על האצה בפעילות הגלובלית כאשר הדגש הוא על המדינות המפותחות בעוד ההתאוששות במשקים המתעוררים מתונה יותר. ההתאוששות בקרב המדינות המפותחות מאפיינת הן את ענפי התעשייה והן את ענפי השירותים, ורמת המדדים בהם נעה סביב 60 ומשקפת צמיחה מהירה למדיי שמאפיינת משקים עם פער תוצר שלילי.

 

לעומת זאת, מדדי הפעילות במשקים המתעוררים מתונים יותר והתפתחות זו משקפת בחלקה מצב בריאותי בעייתי יותר(בעיקר אמריקה הלטינית והודו) במקביל לצמיחה מתונה יחסית בפעילות התעשייה בסין, הנובעת בין היתר ממדיניות הממשל המכוונת לצמיחה איכותית יותר עם דגש על ענפי השירותים.

 

עוד מתייחס גוזלן לרגיעה היחסית משוק העבודה, שמפנה את המיקוד לעבר נתוני האינפלציה שיפורסמו השבוע. כזכור מדד אפריל הפתיע באופן ניכר כלפי מעלה עם עלייה של 0.8% (בסיסית 0.9%) והצפי הוא לעלייה של 0.4% במדד הקרוב (כללי וליבה). תגובת השווקים להפתעה במדד אפריל הייתה מתונה וזאת על רקע תמהיל המדד שנתפס כבעל מאפיינים זמניים - רכבים ופתיחת משק.

 

גם במדד הקרוב הדגש הוא על התמהיל שכן הלחץ מצד מחיר הרכבים המשומשים נמשך ולא מן הנמנע כי הסעיפים הרגישים לפתיחת המשק הובילו לעלייה גבוהה יחסית גם במאי. לפיכך, במידה ועיקר העלייה ימשיך להתמקד בגורמים אלו התגובה תמשיך להיות מינורית, אך אם תירשם האצה בענפי השירותים ובפרט בדיור, הרי שתגובת השווקים תהיה שלילית יותר, מחשש להקדמת צמצום הרכישות.

 

 

בהיבט זה, האינדקיציות שהתקבלו ממדדי מנהלי הרכש ISM בארה"ב המשיכו לשקף את הלחצים מצד ההיצע, תוך המשך עליה בזמני המשלוח, רכיבי המחירים וצבר ההזמנות במקביל להתמתנות ברכיבי התעסוקה. רכיבי המחירים במדדי התעשייה והשירותים ממשיכים לנוע סביב רמות השיא, רמות שבשנים האחרונות עקביות עם אינפלציה שנתית של 5%-4%. כפי שעולה מהגרף, רמות מחירים אלו שררו לפרק זמן קצר יחסית, וסימנו שיא מקומי בסביבת האינפלציה.

 

חשוב לציין כי רמות מדדי מנהלי הרכש בארה"ב ובאירופה זהים למדיי ומשקפים האצה בפעילו עם פתיחת המשקים והשיפור במצב הבריאותי, אך בכל הנוגע לאינפלציה הקצבים שונים למדיי. כך אומדן ראשון לחודש מאי בגוש היורו הצביע על עלייה בקצב השנתי מ-1.6% ל-2%, ואילו קצב האינפלציה הבסיסית עלה בשיעור מתון מ-0.7% ל-0.9% בלבד.

 

לסיום מציין גוזלן כי לאחרונה נרשמו לא מעט התבטאויות בקרב חלק מחברי ה-FED שמכינים את השוק לתחילת הדיונים בנוגע לצמצום הרכישות. ניראה כי ה-FED מעריך כי במהלך המחצית השנייה של השנה השיפור המתמשך בסביבת המאקרו ייצר עבורו תנאים נוחים מספיק בכדי להכריז על צמצום הרכישות. מכיוון שהעיתוי המדויק אינו ידוע התנודתיות הרגילה המאפיינת את נתוני המאקרו מקשה על הערכה מדוייקת של עיתוי השיפור ולכן ה-FED מתחיל בהדרגה להכין את השווקים, עוד לפני ההתבטאויות הרשמיות בהחלטות הריבית.

 

התפתחות האינפלציה בפועל אמנם פחות מטרידה את ה-FED בשלב זה, כך שבשילוב עם קצב שיפור שאינו מהיר במיוחד בשוק העבודה, השוק נותר עם חשש לתגובה בפיגור של ה-FED לעלייה בסביבת האינפלציה. אמנם בשבוע האחרון נרשמה ירידת תשואות קלה אך פרמיית הסיכון הגלומה בשוק האג"ח צפויה להישאר גבוהה יחסית עד שהשוק ישתכנע שהעלייה באינפלציה זמנית, בין אם מסיבות "טובות" של אינפלציה נמוכה מהצפוי או מסיבות "פחות טובות" של האטה או צמצום הרכישות.

 

מבחינת הסיבות ה"טובות", תידרש הפתעה של ממש כלפי מטה, ובהתחשב בדינמיקה הנוכחית של מחירי הסחורות ופתיחת המשקים ניראית כבעלת הסתברות נמוכה יותר. לעומת זאת, התממשות הסיבות ה"פחות טובות" ניראית בעת זו כסבירה יותר ועלולה לנבוע מעלייה מהירה יותר בציפיות לאינפלציה ומשיפור בתעסוקה בארה"ב שיקרבו את מועד צמצום רכישות האג"ח ו/או בשלבים מאוחרים מיותר של השנה מהשפעת המדיניות המרסנת בסין.

***

מובהר ומודגש כי האמור בסקירה זו אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. בפרסום המידע בסקירה זו אין משום המלצה או חוות דעת בקשר לביצוע כל עסקה או השקעה בניירות ערך, לרבות רכישה ו/או מכירה של ניירות ערך. יודגש כי לגבי כל מידע מכל סוג המופיע בסקירה – על כל אדם לבצע בדיקה ואימות נוספים, תוך התחשבות בנתונים ובצרכים המיוחדים שלו. יצוין כי במידע עלולות ליפול טעויות וכן עשויים לחול לגביו שינויי שוק ו/או שינויים אחרים, וכי אף עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות והניתוחים המופיעים למצב בפועל. אשר על כן, קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון, דעה, חוות דעת, תחזית או ניתוח המופיע במסגרת הסקירה - הינו על אחריות הקורא בלבד.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה