דוחות כספיים

בנק הפועלים מסכם את הרבעון הראשון עם רווח נקי של 1.35 מיליארד ש”ח

התשואה להון עמדה על 14.2%; הגידול ברווח נבע מההתאוששות במשק, שהובילה להקטנת ההפרשה להפסדי אשראי וכן מפעילות ’פועלים שוקי הון’

חדשות ספונסר 13/05/2021 09:47

א+א-

בנק הפועלים מפרסם את דוחותיו הכספיים לרבעון הראשון של שנת 2021, אותו הוא מסכם עם רווח נקי של 1.35 מיליארד ש"ח ותשואה של 14.2% על ההון. ההתאוששות מוירוס הקורונה ופתיחת המשק הביאו לקיטון בהפרשות להפסדי אשראי והעליות בשוקי המניות סיפקו גם הם רוח גבית לבנק.

 

העמלות אותן הרוויח הבנק הסתכמו ברבעון הראשון ב-817 מיליון ש"ח בהשוואה ל-863 מיליון ש"ח ברבעון המקביל, קיטון של 5.3% המשקף את הירידה בפעילות המשקית לעומת התקופה המקבילה, ובהשוואה ל-791 מיליון ש"ח ברבעון הרביעי של 2020, גידול של 3.3% הנובע בעיקרו מעלייה בפעילות בשווקים ביחס לרבעון הקודם.

 

פעילות ’פועלים שוקי הון’, זרוע ההשקעות הריאליות של הבנק, באה לידי ביטוי ברווח בסך 109 מיליון ש"ח ברבעון הראשון של השנה בהשוואה לרווח בסך 12 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

 

תיק האשראי של הבנק המשיך לגדול במהלך הרבעון והאשראי לציבור נטו, הסתכם ב-306.1 מיליארד ש"ח, בהשוואה ל-301.8 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2020, עלייה בשיעור של 1.4%. כמו-כן, הבנק המשיך להגדיל את יתרת מכשירי האשראי החוץ-מאזני (לרבות מסגרות וערבויות) עבור לקוחותיו ב-2.7% במהלך הרבעון.

 

האשראי במגזר המסחרי בישראל הסתכם ב-43.8 מיליארד ש"ח בהשוואה ל-42.3 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2020, עלייה בשיעור של 3.6%. במהלך הרבעון נמשכה גם הצמיחה בתיק האשראי לדיור - ההלוואות לדיור בישראל הסתכמו ב-100.7 מיליארד ש"ח לעומת 98.7 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2020, עלייה בשיעור של 1.9%.

 

בסיס הנזילות והפיקדונות של הבנק המשיך להתרחב במהלך הרבעון, בדגש על הפיקדונות הקמעונאיים, ובסוף הרבעון אלו הסתכמו ב-281.8 מיליארד ש"ח, המהווה גידול של 2.5% ביחס לסוף שנת 2020, המתווסף לגידול בשיעור של 17.1% במהלך השנה האחרונה. סך פיקדונות הציבור עלו ב-4.6% במהלך הרבעון.

 

ההון המיוחס לבעלי מניות הבנק הסתכם ב-40.8 מיליארד ש"ח בהשוואה ל-39.9 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2020, גידול בשיעור של 2.4%. יחס כיסוי הנזילות ממשיך להיות גבוה ועמד בסוף הרבעון על 139%. 

 

יחס הון עצמי רובד 1 גבוה, ובסיום הרבעון הסתכם ב-11.67% שהוא גבוה מיחס ההון עצמי רובד 1 המזערי הנדרש ע"י בנק ישראל וכן מיעד ההון של הדירקטוריון, ומגלם אפשרות לחזרה לחלוקת דיבידנד בכפוף, בין היתר, לאישורים הנדרשים.

 

במהלך משבר הקורונה הבנק איפשר ללקוחות להקפיא תשלומי הלוואות. נכון לסוף הרבעון יתרת ההלוואות הנדחות עומדת על כ-40 מיליארד ש"ח. יתרת האשראי ירדה משמעותית והסתכמה בסוף הרבעון בכ-5.1 מיליארד ש"ח, המהווים 1.6% מתיק האשראי לציבור.

 

במסגרת הקרן להלוואות בערבות מדינה, נכון לסוף הרבעון הבנק העמיד ללקוחותיו הלוואות בהיקף של כ-6 מיליארד ש"ח, כאשר כ-4.6 מיליארד ש"ח (77% מהסכום) הופנה לתמיכה בעסקים קטנים וזעירים, וכ-1.4 מיליארד ש"ח (23% מהסכום) ניתן לעסקים בינוניים וגדולים.

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה