IBI: ”פעילות המשק הישראלי ממשיכה להשתפר”

בסקירת מאקרו של בית ההשקעות צויין כי "השיפור בפעילות המשק נותן אותותיו גם בשיפור בגירעון בתקציב המדינה"

מערכת ספונסר 10/05/2021 17:09

א+א-

בית ההשקעות IBI מפרסם סקירת מאקרו לפיה בזירה המקומית "נתוני המאקרו האחרונים המשיכו לשקף שיפור בפעילות המשק וחזרה לרמות פעילות גבוהות יותר. ההוצאות בכרטיסי האשראי חזרו לרמות גבוהות יחסית במחצית השנייה של אפריל, וזאת לאחר התמתנות מסוימת בתחילת החודש לאחר העלייה החדה בהן במרץ שהושפעה מפתיחת המשק ומעיתוי החגים. כך, רמת ההוצאות בתחילת מאי גבוהה בכ-15% מרמתה בתחילת 2020, ואילו ברבעון השני עד כה רמת ההוצאות גבוהה בכ-1.5% ביחס לרבעון הראשון, שבו נרשמה עלייה של למעלה מ-6%".

עוד צויין כי "השיפור בפעילות המשק נותן אותותיו גם בשיפור בגירעון בתקציב המדינה. נתוני התקציב לחודש אפריל סיפקו תמונה חיובית לגבי הגירעון, עם גירעון חודשי מתון יחסית של 3.5 מיליארד ₪, כך שהגירעון ב-12 החודשים האחרונים התמתן לכ-159 מיליארד ₪ (כ-11.2% תוצר) וזאת לעומת גירעון של 12.1% - 12.4% בחודשיים הקודמים. השיפור בגירעון משקף בעיקר את ההתאוששות בצד ההכנסות וזאת בהשפעת השיפור המתמשך בפעילות המשק, במקביל לחזרה להפקדות מצד הביטוח הלאומי. המשך התאוששות בפעילות המשק צפוי לבוא לידי ביטוי בהמשך שיפור בצד ההכנסות ובהוצאה פחותה ב"קופסאות" הקורונה, כך שסביר לצפות לתת ביצוע מסוים בצד ההוצאות השנה. לפיכך, בהנחה ולא יחול מפנה לרעה במצב הבריאותי שיקרין לשלילה על הפעילות המשקית, הרי שהגירעון השנה צפוי לרדת לסביבה של 7%-6% תוצר, נמוך מסביבת ההערכות עד כה שנעה סביב 9%-8% אחוזי תוצר.

השיפור בפעילות המשק בא לידי ביטוי גם בשוק העבודה, אם כי רמת האבטלה עדיין גבוהה. שיעור האבטלה הרחב ירד במחצית הראשונה של אפריל ל - 10.6% מ - 11.6% במחצית השנייה של מרץ. שיעור האבטלה המצומצם (בלתי מועסקים ונעדרים בשל סיבות הקשורות בקורונה) ירד ל - 8% לעומת 8.9% במחצית השנייה של מרץ. הירידה בשיעור האבטלה המצומצם מקרבת את מועד סיום תשלומי דמי האבטלה המורחבים. השיעור הנוכחי יוביל להפחתת התשלומים ב - 10%, וכאשר ירד שיעור אבטלה זה מתחת ל - 7.5%, יסתיים תשלום דמי האבטלה המורחבים. בהיבט זה, נתוני המוביליות של גוגל בנוגע להגעה למקומות עבודה שיקפו המשך שיפור בתעסוקה גם במחצית השנייה של אפריל, לסביבה של 7% - 7.5% במצרף האבטלה המצומצם".

***

מובהר ומודגש כי האמור בסקירה זו אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. בפרסום המידע בסקירה זו אין משום המלצה או חוות דעת בקשר לביצוע כל עסקה או השקעה בניירות ערך, לרבות רכישה ו/או מכירה של ניירות ערך. יודגש כי לגבי כל מידע מכל סוג המופיע בסקירה – על כל אדם לבצע בדיקה ואימות נוספים, תוך התחשבות בנתונים ובצרכים המיוחדים שלו. יצוין כי במידע עלולות ליפול טעויות וכן עשויים לחול לגביו שינויי שוק ו/או שינויים אחרים, וכי אף עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות והניתוחים המופיעים למצב בפועל. אשר על כן, קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון, דעה, חוות דעת, תחזית או ניתוח המופיע במסגרת הסקירה - הינו על אחריות הקורא בלבד.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה