לאומי: שיעור האבטלה הרחב ימשיך לרדת ככל שהפעילות הכלכלית במשק תמשיך להתרחב

כ-30% מסך העובדים שבחל"ת מסרבים לחזור לעבודתם; הנתח המשמעותי של עובדים אלה מרוכז בענף שירותי מזון ומשקאות

חדשות ספונסר 06/05/2021 12:21

א+א-

הבוקר בסקירת המקרו השבועית, מתייחסים ד"ר גיל בפמן, הכלכלן הראשי של לאומי, ויניב בר, כלכלן באגף הכלכלה, לשיעור האבטלה בהגדרתו הרחבה, ומסבירים כי שיעור האבטלה הקובע לקביעת גובה דמי האבטלה המשולמים לעובדים בחל"ת ירד ל-8%. על-פי חוק "תכנית הסיוע הכלכלית", כאשר שיעור אבטלה זה מתחת ל-10% אך מעל 7.5%, דמי האבטלה אמורים לקטון באופן אוטומטי ב-10%, תוך 30 יום ממועד פרסום הנתון על-ידי הלמ"ס.

 

התוואי הנוכחי של תשלום של דמי האבטלה אמור להסתיים במהלך יוני 2021 או עד לירידת שיעור האבטלה ל-7.5%. בהקשר זה, נדגיש כי כל עוד תשלום דמי האבטלה לעובדים שבחל"ת נמשך, כך התמריץ של חלק מעובדים אלה לחזור לשוק העבודה נשאר נמוך, והשיפור בנתוני התעסוקה נותר מתון יחסית. במבט קדימה, שיעור האבטלה ה"רחב" צפוי להמשיך ולרדת באופן הדרגתי ככל שהפעילות הכלכלית במשק ממשיכה להתרחב, תוך שהרכבו משתנה, יחד עם ירידת משקל מובטלי החל"ת ועליית משקל המובטלים לטווחים ארוכים יותר. זאת, בהיעדר שינוי כיוון במגמות התחלואה במדינה.

 

כמו כן מציינים בפמן ובר כי ייתכן כי בעת הנוכחית, כשפניה של הכלכלה המקומית מופנים אל עבר היציאה מהמשבר, רצוי לעבור ממדיניות של סיוע לעובדים שנפגעו מהמשבר למדיניות שמעודדת אותם לחזור לשוק העבודה, בעזרת מגוון של צעדים, תמריצים והתניות כגון: דרישה להשתתפות בהכשרות מקצועיות, דגש של ממש על הסבה לכיוון מקצועות נדרשים בשוק העבודה, מענקי עבודה למשתכרים שכר נמוך ועוד. זאת, תוך המשך תמיכה נקודתית משמעותית בעובדים הזקוקים לכך, שבשום אופן אינם יכולים למצוא את מקומם בהכשרות מקצועיות ובשוק העבודה, במקום המהלך הרוחבי הנהוג כיום.

 

הדברים נכתבו בהתייחס לממצאי סקר הלמ"ס שבדק את אחוז המועסקים לפי ענף כלכלי, ניתן לראות כי במקביל להסרה של מרבית הגבלות הקורונה, אחוז המועסקים בהשוואה למצב ערב המשבר עלה באפריל לעומת חודש ינואר השנה, אשר במהלכו התרחש הסגר השלישי המהודק. העלייה הייתה רוחבית בכל ענפי הפעילות, ובלטה במיוחד בענפים שהושפעו באופן ישיר מההגבלות, שירותי מזון ומשקאות ומסחר קמעונאי.

 

במבט קדימה, מרבית העסקים אינם צופים שינוי עתידי במספר המועסקים, כלומר מצבת העובדים הנוכחית תואמת את היקף הפעילות הצפוי מבחינתם. זאת, להוציא את ענפי ההייטק, שממשיכים לצמוח בקצב מהיר יחסית, ואת הענפים בעלי אחוז מועסקים נמוך. ממצא אשר מהווה אינדיקציה למקור הגידול העתידי האפשרי בהיקף התעסוקה.

 

עוד עולה מהסקר כי אחוז המועסקים עודנו נמוך במיוחד בענף שירותי מזון ומשקאות ושירותי אירוח. זאת, בין היתר, עקב שיעור גבוה של עובדים בחל"ת בענפים אלה. על-פי דיווחי העסקים, כ-30% מסך העובדים שבחל"ת מסרבים לחזור לעבודתם. הנתח המשמעותי של עובדים אלה מרוכז בענף שירותי מזון ומשקאות, ובמידה פחותה יותר גם בענפים: שירותי אירוח ומסחר קמעונאי. כמו כן, על-פי ממצאי הסקר, כ-64% מהעסקים עם עובדים בחל"ת ציינו שהסיבה העיקרית לכך שהעובדים אינם מעוניינים לחזור מחל"ת, היא שהם מעדיפים לקבל דמי אבטלה.

 

באשר למדיניות המוניטרית מציינים בפמן ובר כי בלאומי סבורים שלמרות העלייה הצפויה במדד המחירים לצרכן ב-2021 בשיעור של כ-2% (אמצע יעד יציבות המחירים) הרי שחלק מהגורמים לעלייה זו הינם בעלי אופי זמני וצפויים להתמתן בהמשך על פני השנים הקרובות (בעיקר גורמי צד היצע בדגש על החלק הגלובלי). לפיכך ניתן לראות בכך תיקון בעל אופי זמני ולא מתמשך. בסך הכול, בנק ישראל ממשיך לשדר כי ישמור על מדיניות מרחיבה ככל שהדבר יידרש.

 

בנוסף מתייחסים השניים למדיניות המוניטרית בארה"ב תהליך הנורמליזציה של מדיניות הבנק המרכזי שצפוי לבוא בעתיד עם חלוף המשבר, צריך יהיה להיעשות בצורה הדרגתית, תוך התחשבות ברגישות של השווקים הפיננסיים להתייחסויות לנושא. זאת, בכדי למנוע זעזועים בשווקים הפיננסיים לאורך התהליך.

***

מובהר ומודגש כי האמור בסקירה זו אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. בפרסום המידע בסקירה זו אין משום המלצה או חוות דעת בקשר לביצוע כל עסקה או השקעה בניירות ערך, לרבות רכישה ו/או מכירה של ניירות ערך. יודגש כי לגבי כל מידע מכל סוג המופיע בסקירה – על כל אדם לבצע בדיקה ואימות נוספים, תוך התחשבות בנתונים ובצרכים המיוחדים שלו. יצוין כי במידע עלולות ליפול טעויות וכן עשויים לחול לגביו שינויי שוק ו/או שינויים אחרים, וכי אף עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות והניתוחים המופיעים למצב בפועל. אשר על כן, קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון, דעה, חוות דעת, תחזית או ניתוח המופיע במסגרת הסקירה - הינו על אחריות הקורא בלבד.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה