סולגרין תשקיע 104 מיליון דולר בחברה סולארית בארה”ב

החברה חתמה על מתווה להשקעה ב-Kuubix הפעילה בתחום הסולארי ב-6 מדינות בארה"ב; Kuubix צופה הכנסות של למעלה מ-80 מיליון דולר ורווח גולמי של למעלה מ-20 מיליון דולר ב-2021

חדשות ספונסר 07/04/2021 10:10

א+א-

חברת האנרגיה המתחדשת סולגרין, אשר נשלטת ע"י ג’נריישן קפיטל, מבצעת כניסה אסטרטגית לשוק האמריקאי. סולגרין מעדכנת כי חתמה על מתווה השקעה בהיקף של כ-104 מיליון דולר בחברת Kuubix הפעילה במגזר המערכות הסולאריות המסחריות והביתיות. זאת, בהמשך לעדכון שהוציאה החברה בחודש ינואר בדבר חתימה על מזכר הבנות לא מחייב לביצוע בדיקת נאותות. ההשקעה תתבצע באמצעות העמדת הלוואות המירות לKuubix וכן ורכישת מניות.

 

Kuubix הינה חברה הפעילה משנת 2016 ופועלת כיום ב-6 מדינות בארה"ב. מתחילת פעילותה, מכירותיה גדלו ביחס של למעלה מ-300% בכל שנה. ל- Kuubix שני תחומי פעילות עיקריים - מכירה והקמה של מערכות סולאריות ביתיות ללקוחות קצה, ופיתוח והקמה של מערכות סולאריות מסחריות על בסיס הסכמי מכירת חשמל ארוכי טווח ללקוחות עסקיים.

 

ל-Kuubix יכולות מכירה, רישוי, תכנון, הקמה, חיבור ותפעול של מספר רב של מערכות סולאריות, ביתיות ומסחריות, במדינות שבהן היא פעילה, וכן היא מציעה מגוון פתרונות מימון ללקוחותיה. בשנת 2020 עמדו מכירותיה של Kuubix על סך של כ-48 מיליון דולר, ההכנסות עמדו על סך של כ- 35.5 מיליון דולר והרווח הגולמי שלה עמד על סך של כ-9 מיליון דולר. יעדי Kuubix לשנת 2021 (חודשים אפריל – דצמבר) שהוסכמו בין הצדדים הינם הכנסות של כ-80 מיליון דולר ורווח גולמי של כ-20 מיליון דולר.

 

בשלב הראשון העמידה סולגרין הלוואה בסך 10 מיליון דולר. בנוסף, הסכימו הצדדים כי במהלך הרבעון השני של 2021 תרכוש סולגרין ממניות Kuubix בסך של כ-30 מיליון דולר ותחזיק בכ-20.6% ממניות החברה. לצד זאת, תעמיד החברה הלוואות המירות נוספות בסכום של כ-24 מיליון דולר, ובסך הכל כ- כ-34 מיליון דולר ב-2021.

 

המרת ההלוואות ההמירות תעשה בכפוף לעמידה ביעדים שנקבעו וכתלות בתוצאות הסופיות ל-2021. בכפוף לעמידה מלאה (100%) ביעדים שנקבעו, לאחר ההמרה בתחילת 2022 סולגרין תחזיק שיעור כולל של 44%. 

 

עוד לפי ההסכם, בכפוף לעמידה ביעדי 2021, תרכוש סולגרין במהלך הרבעון הראשון של 2022 מניות נוספות של Kuubix בהיקף של כ-20 מיליון דולר, ובכך תעלה לאחזקה של כ-55% מהון המניות של החברה, ולצד זאת תעמיד הלוואות המירות בסך של עד כ-20 מיליון דולר עבור המשך האצת הפעילות ב 2022. 

 

החל משנת 2022 ועד לסיום שנת 2023 לסולגרין תהיה אופציה לרכוש מניות נוספות של Kuubix מהבעלים הקיימים בשיעור כולל של עד 33% מהונה המונפק והנפרע של בסכום של עד כ-60 מיליון דולר.

 

נכון למועד פרסום הדו"חות ל-2020, לסולגרין נכסים מניבים בישראל (מתקנים סולאריים) בעלי הספק כולל של כ-23 מגה וואט מותקן (חלק החברה 20.4 מגה וואט). בנוסף, לחברה כ-49 מגה-וואט מותקן של מערכות בשלבי הקמה (כ-26 מגה וואט מותקן מבין הפרויקטים הקרקעיים במוכנות לסנכרון לרשת), וכ- 680מגה-וואט מותקן בשלבי ייזום שונים אשר מתוכם זכתה החברה בכ-210 מגה-וואט במכרז האגירה האחרון.

 

בחודשים האחרונים עדכנה סולגרין על תחילת פעילות באיטליה, הכוללת איתור, רכישה, השבחה ומימון מחדש של נכסים מניבים בהיקף של עד 70 מגה-וואט, זאת באמצעות מערכת הסכמים עם יזם מקומי. עד כה הצבר מונה כ- 130 מגה וואט שמתוכם 36 מגה-וואט נמצאים בתהליכי בדיקת נאותות לקראת רכישה ולהערכת החברה היא תשלים את רכישתם במהלך המחצית הראשונה של 2021 ולאחר מכן תפעל למימוש אופציית הרכישה להגדלת ההיקף הנרכש עד לכ-70 מגה וואט (להערכת החברה עד סוף 2021 תושלם רכישת 45 מגה וואט מתוך ה-70).

 

בנוסף עדכנה סולגרין לאחרונה כי חתמה עם אותו היזם על הסכם מחייב לפיתוח וקידום פרויקטים פוטו-וולטאיים קרקעיים באיטליה בייזום בהיקף כולל של עד כ- 100 מגה וואט עם אופציה להרחבה ל-200 מגה וואט.

חדשות ספונסר

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה