בורסת תל אביב משיקה סדרת מדדי איגרות חוב חדשים All-Bond

במסגרת המתודולוגיה החדשה, ישודרגו מדדי אג"ח כללי ואג"ח צמודות מדד, יושקו שני מדדים חדשים All-Bond שקלי ו- All-Bond משתנה וחישובם של 6 מדדי אג"ח סוף יום, יופסק

חדשות ספונסר 23/02/2021 10:16

א+א-

הבורסה לניירות ערך מפרסמת היום טיוטה להערות ציבור על השקת סדרת מדדי איגרות חוב חדשים - All-Bond.

 

בפברואר 2007 הושק מדד התל בונד הראשון - תל בונד-20, מאז צמחה משפחת תל בונד ל-29 מדדים עם סך השקעות במדדים אלו של כ-37 מיליארד ₪ והיא הפכה לסגמנט המדדים המוביל בישראל.

 

סדרת מדדי תל-בונד כוללת אג"ח שהנפיקו תאגידים ומתאפיינת במאפיינים שמרניים כדוגמת דירוג השקעה, מגבלת משקל במדד לכל מנפיק ועוד. סגל הבורסה סבור, כי לצד מדדי התל-בונד הקיימים, יש מקום גם למדדים רחבים יותר הכוללים הן אג"ח ממשלתיות והן אג"ח שהונפקו כמכשירים פיננסים כגון פיקדונות מונפקים.

 

קריטריון מינימום שווי שוק יהיה זהה למדדי התל בונד, כלומר מינימום שווי אג"ח הנכללת במדד יהיה 100 מיליון ₪ ולאג"ח חדשה 150 מיליון ₪. במועד ההשקה קריטריון מינימום שווי שוק לכל אגרות החוב יהיה 100 מיליון ₪. כמו כן, ייכללו במאגר רק אג"ח המדורגות בדירוג השקעה מקומי BBB- לפחות.

 

מדד "אג"ח כללי" הקיים כולל את כל איגרות החוב הנסחרות בבורסה והוא משמש כמדד ייחוס וותיק ופופולרי ביותר בישראל. המדד הושק כבר בינואר 1984 לצד 7 מדדים נוספים, אולם מדדים אלה הושקו כמדדי ייחוס המחושבים בסוף יום בלבד, ללא תנאי סף ולא כמדדים המותאמים למוצרים פיננסים עוקבים.

 

שדרוג מדד אג"ח כללי והתאמתו למוצרים פיננסים מחקים יענה על צורך מובהק של שוק ההון וייתן מענה השקעתי באחד ממדדי האג"ח החשובים והפופולריים בישראל.

 

הבורסה תשיק סדרה חדשה של מדדי All-Bond, שיחושבו בזמן אמת ולפי מתודולוגיה סדורה – מדד All-Bond כללי שיחליף את מדד אג"ח כללי ומדד All-Bond צמוד שיחליף את מדד אג"ח צמודות מדד.

 

בנוסף, יושקו 2 מדדים חדשים - מדד All-Bond שקלי אשר יכלול את האג"ח הממשלתיות והקונצרניות שאינן צמודות ונושאות ריבית קבועה ומדד All-Bond משתנה, אשר יכלול את האג"ח הממשלתיות והקונצרניות שאינן צמודות ונושאות ריבית משתנה.

 

כמו כן, במסגרת המתודולוגיה החדשה, יופסק חישובם של 6 מדדי אג"ח סוף יום שאינם רלוונטיים יותר.

 

מועד ההשקה של המדדים החדשים יהיה ב- 23 במאי, 2021 (מועד עדכון חצי שנתי של מדדי האג"ח במאי). המועד הקובע לקביעת הרכב המדד יהיה תום המסחר ב-29 באפריל 2021.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה