דוחות כספיים

IBI רשמה בתשעת החודשים של 2020 רווח כולל של 58 מיליון ש”ח, לעומת 53.6 מיליון

הכנסות הקבוצה מפעילות בתשעת החודשים הראשונים ל - 2020, הסתכמו לסך של 318 מיליון ש"ח לעומת סך של 278.2 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה

מערכת ספונסר 30/11/2020 16:44

א+א-

בית ההשקעות IBI פרסם את דוחות הקבוצה לסיכום רבעון שלישי 2020. רווחי החברה ברבעון השלישי של שנת 2020 הסתכמו לסך של 35.9 מיליון ש"ח לעומת רווח של 20.3 מיליון ש"ח ברבעון השלישי לשנת 2019, גידול של 76.8 אחוזים. בתשעת החודשים לשנת 2020 רשמה החברה רווח כולל לתקופה בסך של 58 מיליון ש"ח בהשוואה לסך של 53.6 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה.

הכנסות הקבוצה ברבעון השלישי של שנת 2020 הסתכמו לסך של 117.5 מיליון ש"ח המהווים גידול של כ-17.8%, לעומת סך של 99.7 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה. בתשעת החודשים לשנת 2020 הסתכמו הכנסות הקבוצה מפעילות לסך של 318 מיליון ש"ח לעומת סך של 278.2 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה בשנת 2019.

ההכנסות מדמי ניהול במגזר ניהול התיקים ושותפויות השקעה, הכנסות משירותי ניהול ותפעול הוניים, וההכנסות משירותי בורסה ומגזר הנוסטרו רשמו גידול אל מול הרבעון המקביל ומנגד חל קיטון בהכנסות מדמי ניהול קרנות נאמנות.

שירותי בורסה: הכנסות ברבעון השלישי לשנת 2020 הסתכמו לסך של 31.2 מיליון ש"ח לעומת 27.5 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה. בתשעת החודשים לשנת 2020 הסתכמו הכנסות המגזר לסך של 121 מיליון ש"ח לעומת 78.9 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה. רווח המגזר בתשעת החודשים לשנת 2020 הסתכם לסך של 34.8 מיליון ש"ח לעומת רווח בסך 10.9 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה. העלייה בתוצאות המגזר נובעת מגידול בהיקפי המסחר בבורסה ובפעילות מסחר חו"ל.

ניהול תיקי השקעות ושותפויות השקעה: הכנסות המגזר ברבעון השלישי לשנת 2020 הסתכמו לסך של 25.5 מיליוני ש"ח לעומת 20.8 מיליוני ש"ח ברבעון המקביל. הגידול ניכר גם בהשוואת תשעת החודשים הראשונים לשנה: הכנסות המגזר בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2020 הסתכמו לסך של 71.1 מיליוני ש"ח לעומת 56.8 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה. עיקר הגידול מיוחס לעליה בהיקף הנכסים בשותפויות ההשקעה ולתוצאות הטובות של השותפויות המזכות את החברה בדמי הצלחה.

קפיטל, שרותי ניהול ותפעול הוניים: הכנסות המגזר ברבעון השלישי לשנת 2020 הסתכמו לסך של 13.9 מיליון ש"ח לעומת 11.2 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה. בתשעת החודשים לשנת 2020 הסתכמו הכנסות המגזר לסך של 42.1 מיליון ש"ח לעומת 35.8 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה. רווח המגזר ברבעון השלישי לשנת 2020 הסתכם לסך של 5.4 מיליון ש"ח לעומת רווח בסך של 4 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה.

במהלך הרבעון השלישי ועד למועד פרסום הדוח, IBI בית השקעות הודיעה על הקמת 3 חברות חדשות. דייב לובצקי, מנכ"ל IBI: "הקמת החברות נועדה לנצל אפשרויות עסקיות מתוך ראייה אסטרטגית ארוכת טווח, השואפת לתת מענה להתפתחויות בצרכים הפיננסים של לקוחותינו לצד פיתוח הזדמנויות חדשות בשווקים. החברות והפעילויות החדשות מושתתות על מוצרי השקעה ומקורות רווח חדשים בתחומי פעילות בעלי מתאם נמוך לשווקי ההון בארץ ובעולם. פעילויות אלו, מאפשרות לקבוצה להגדיל את סל המוצרים והשירותים לקהל הלקוחות הקיים ולקהלים נוספים, לצד המשך פיתוח וחיזוק פעילויות הליבה המסורתיות".

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה